FAST ACCESS
Forms and Documents

DÖKÜMANLAR

1. Lisansüstü Başvuru Formları

1.1. Kesin Kayıt Dilekçesi

1.2. Yatay Geçiş Başvuru

1.3. Uluslararası Öğrenci Ön Başvuru Formu

1.4. Uluslararası Öğrenci Kesin Kayıt Dilekçesi

2. Genel Formlar/Dilekçeler

2.1. Kayıt Sildirme Formu

2.2. Kayıt Dondurma Formu

2.3. Askerlik Sevk Tehir İptal Dilekçesi

2.4. Danışman Değişikliği Formu

2.5. İkinci Danışman Öneri Formu

2.6. Öğrenci Belgesi İstek Formu

2.7. Öğrenci Kontenjan Bildirimi

2.8. Danışman Öneri Formu

2.9.Yabancı Uyruklu Öğrenci İkamet İzni Beyan Formu

3. Derslerle İlgili Formlar

3.1. Ders Saydırma Formu

3.2. Kurum Dışı Ders Alma İstek Formu

3.3. Bilimsel Hazırlık Ders Kayıt Formu

3.4. Yatay Geçiş Ders İntibak Formu

4. Doktora Formları

4.1.Seminer Değerlendirme Formu

4.2. Doktora Yeterlik Sınav Jürisi Formu

4.3.Doktora Yeterlik Sınav Tutanağı 

4.4.Tez İzleme Komitesi (TİK) Öneri Formu

4.5.Tez Proje Öneri Formu  (BAP) Desteksiz 

4.6.Tez Proje Öneri Formu  (BAP)  Destekli

4.7.Tez Proje Öneri Formu  (ÖYP) 

4.8.Tez İzleme Komitesi (TİK) Değişiklik Formu

4.9.Tez İzleme Komitesi Raporu Formu

4.10. Tez Savunma Sınav Jürisi Öneri Formu

4.11.Tez Savunma  Sınav  Tutanağı

4.12. Tez Başlığı Değiştirme Formu

4.13. Tez İnceleme Değerlendirme Formu

4.14. İlişik Kesme Belgesi 

4.15. Öğrenci-Danışman Sözleşmesi 

5. Yüksek Lisans Formları

5.1. Seminer Değerlendirme Formu

5.2. Tez Proje Öneri Formu (BAP) Desteksiz

5.3. Tez Proje Öneri Formu (BAP)  Destekli

5.4. Tez Proje Öneri Formu (ÖYP)

5.5. Tez Savunma Sınav Jürisi Öneri Formu

5.6. Tez Savunma Sınav Tutanağı

5.7. Tez Başlığı Değiştirme Formu

5.8. Tez İnceleme Değerlendirme Formu

5.9.  İlişik Kesme Belgesi

6. Tezsiz Yüksek Lisans Formları 

6.2. İlişik Kesme Belgesi

6.3. Tez Kapağı Örneği

7.  Akademik Formlar

7.1. Ders Açma Teklifi (Türkçe)

7.2. Ders Açma Teklifi (İngilizce)

8.  Yazılı Bilim Sınavı

8.1. Yazılı Bilim Sınav Tutanağı (PDF)

8.2. Yazılı Bilim Sınav Tutanağı (WORD)


Files

4.10 Dr. Tez Savunma Önerisi 4.10 Dr. Thesis Defense Proposal

1.1. FINAL ENROLLMENT PETITION_638266687121029141

2.9.Yabancı Uyruklu Öğrenci İkamet İnni Beyan Formu(Bilgisayar Ortamında Doldurulacaktır.)-2.9.Foreign Student Residence Permit Declaration Form (To be filled in on a computer)

2.7 Öğrenci Kontenjan Bildirimi Formu-2.7 Student Quota Notıfıcatıon Form

1.3 Yabanci Uyruklu Ön Basvuru Güncel Form 1.3. Foreign National Pre-Application Current Form

1.4 Kesin Kayit Dilekçesi (Uluslararasi Ögrenci) 1.4. Final Registration Petition (International Student)

1.1 Kesin Kayit Dilekçesi / 1.1. Final Registration Petition

1.2 Yatay Geçis Formu / 1.2. Transfer Form

2.1 Ilisik Kesme Formu / 2.1. Dismissal Form

2.2 Kayit Dondurma Formu / 2.2. Registration Freeze Form

2.3 Askerlik Sevk Tehir Dilekçesi / 2.3. Petition for Military Service Transfer

2.4 Danisman Degisikligi / Change of Consultant

2.5 Danisman Öneri Formu / 2.5. Advisor Recommendation Form

2.6 Ögrenci Belgesi Formu / 2.6. Student Certificate Form

2.8 Danisman Öneri Formu / 2.8.Advisor Suggestion Form

3.1 Ders Saydirma Formu / 3.1. Course Counting Form

3.2 Kurum Disi Ders Alma Formu / 3.2. External Course Form

3.3 Bilimsel Hazirlik Ders Kayit Formu / 3.3 Scientific Preparation Course Registration Form

3.4 Yatay Geçis Ders Intibak Formu / 3.4 Transfer Course Adjustment Form

4.1 Dr. Seminer Formu / 4.1 Dr. Seminar Form

4.2 Doktora Yeterlilik Jüri Öneri Formu / 4.2 Doctoral Qualification Jury Recommendation Form

4.3 Dr. Yeterlilik Tutanak / 4.3 Dr. Proficiency Record

4.4 Dr. Tez Izleme Komitesi / 4.4 Dr. Thesis Monitoring Committee

4.5 Dr. BAP Desteksiz Proje Öneri Formu / 4.5 Dr. BAP Unsupported Project Proposal Form

4.6 Dr. BAP Proje / 4.6 Dr. BAP Project

4.7 Dr. ÖYP Proje / 4.7 Dr. ÖYP Project

4.8 Dr. Tez Izleme Komitesi Degisiklik Formu / 4.8 Dr. Thesis Monitoring Committee Change Form

4.9 Tez Izleme Ara Raporu Formu / 4.9 Thesis Monitoring Interim Report Form

4.11 Doktora Tez Savunma Sinav Tutanagi Formu / 4.11 Doctoral Thesis Defense Examination Minutes Form

4.12 Tez Basligi Degistirme Formu / 4.12 Thesis Title Change Form

4.13 Tez Inceleme Degerlendirme Formu / 4.13 Thesis Review Evaluation Form

4.14 Mezuniyet Ilisik Kesme Formu / 4.14 Graduation Dismissal Form

4.15 Ögrenci-Danisman Sözlesmesi / 4.15 Student-Advisor Agreement

5.1 Yüksek Lisans Seminer Formu / 5.1 Graduate Seminar Form

5.2 Yüksek Lisans BAP Desteksiz / 5.2 Graduate BAP Unsupported

5.3 Yüksek Lisans BAP Destekli Proje / 5.3 Graduate BAP Supported Project

5.4 Yüksek Lisans ÖYP Proje / 5.4 Graduate ÖYP Project

5.5 Yüksek Lisans TEZ JÜRI ÖNERI FORMU

5.6 TEZ SAVUNMA SINAV TUTANAGI FORMU

5.7. TEZ BASLIGI DEGISTIRME FORMU

5.8. Tez Inceleme Degerlendirme Formu / 5.8. Thesis Review Evaluation Form

5.9 Ilisik Kesme Formu / 5.9 Dismissal Form

6.1 Ilisik Kesme Belgesi / 6.1 Dismissal Certificate

6.2 Tez Kapagi Örnegi / 6.2 Thesis Cover Example

7.1 Ders Açma Teklifi(TR) / 7.1 Course Opening Proposal(TR)

7.2 Ders Açma Teklifi(ENG) / 7.2 Course Opening Proposal(ENG)

8.1 Bilim Sinav Tutanagi(PDF) / 8.1 Bilim Sinav Tutanagi(PDF)

8.2 Bilim Sinav Tutanagi(WORD) / 8.2 Science Examination Minutes (WORD)

Etik Kurul / Ethics committee

BAP INCELEME / BAP Review

68119
Student
380990
Graduate
3133
Academic Staff
4328
Administrative Staff
24
Faculty
8
Institute
5
School
22
Vocational School
53
Research Center
187
Student Community