YUNAK MESLEK YÜKSEKOKULU
FİNANS, BANKACILIK VE SİGORTACILIK
Bölüm Başkanı: Öğr. Gör. Buket ÇETİNKAYA

Erasmus Koordinatör: Öğr. Gör. Buket ÇETİNKAYA

Farabi Koordinatör: Öğr. Gör. Buket ÇETİNKAYA

AKTS Koordinatör:

Amacı:

Vizyon:

Misyon:

Program Dili:

Program Tanımı:

Kabul ve Kayıt Koşulları:

Önceki Öğrenmenin Tanınması:

Mezuniyet Şartları:

Ölçme ve Değerlendirme Esasları:

İstihdam Olanakları:

Üst Derece Programlara Geçiş: