YUNAK MESLEK YÜKSEKOKULU
ELEKTRİK VE ENERJİ
Bölüm Başkanı: Öğr.Gör.İbrahim SÖNMEZ

Erasmus Koordinatör: Öğr.Gör.İbrahim ÇETİN

Farabi Koordinatör: Öğr.Gör.İbrahim SÖNMEZ

AKTS Koordinatör: Öğr.Gör.Kazım GÖÇÜLÜ

Amacı: Elektrik ve enerji sektöründe faaliyet gösteren kuruluşlarla yakın işbirliği içinde ve sanayinin gelecekteki hedeflerini de gözeterek çağdaş koşullarda çalışabilecek nitelikte vasıflı ara eleman yetiştirmek

Vizyon: Eğitim öğretim kalitesini en üst seviyede tutabilen, bölgemizin ve ülkemizin sorunlarına çözüm üretmede önderlik eden, paydaşlarıyla işbirliği içinde olan,disiplinler arası çalışmaya önem veren,toplam kalite yönetimi ilkelerini benimsemiş, sürekli gelişen bir program olmaktır

Misyon: Mesleki yeterlikleri kazanmış, teknolojik gelişmeleri takip edebilen, hayat boyu öğrenmeyi benimsemiş, bilimsel yöntemleri uygulayan, etik değerlere saygılı elektrik ve enerji sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli teknik elemanlar yetiştirmek

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: TYYÇ 5. seviye akademik ve mesleki yeterlikleri kazandırmayı amaçlayan bir ön lisans programıdır

Kabul ve Kayıt Koşulları: YÖK'ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Türkiye Yüksek öğretim kurullarında önceki öğrenimin tanınması süreci daha başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Selçuk Üniversitesi?nin tüm programlarında da öncel eğitimin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, bölümlerin zorunlu müfredatlarında yer alan İngilizce dersi için her sene başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden kendi kendilerine öğrenme sürecini tamamlayan ya da değişik yollarla bu derslerdeki öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler bu sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar

Mezuniyet Şartları: Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve 30 ar iş günlük 2 adet stajlarınıtamamlamak gerekmektedir

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Her öğrenci dönem başında derslere kayıt yaptırmalı ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise teorik derslerin en az %70`ine, uygulamaların en az %80`ine devam etmiş olmalıdır. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. (DC) ve (DD) notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için dönem not ortalamasının en az 2.00 olması gerekir

İstihdam Olanakları: Elektrik ve Enerji sektöründe mal/hizmet üreten firmalar ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilirler

Üst Derece Programlara Geçiş: DGS sınavından geçerli not almaları koşuluyla lisans programlarında öğrenim görebilirler