YUNAK MESLEK YÜKSEKOKULU
TSE DENETLEMESİ

       15 Eylül 2015 tarihinde yayınlanan ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Standartlarına ulaşabilmek ve TSE den kalite belgesini alabilmek için Yüksekokulumuzda yürütülen çalışmalar kapsamında okulumuza gelen TSE tetkik görevlisi Sayın Fatih SAĞDIÇ  buna yönelik denetimleri 03/12/2018 tarihinde gerçekleştirmiştir.