YUNAK MESLEK YÜKSEKOKULU
PROJE EĞİTİMİ

           Tüm öğrencilerimize Yüksekokul Müdürümüz Doktor Öğretim Üyesi Kadir ÖZTAŞ tarafından proje eğitimi verildi. Eğitim kapsamında daha önce yapılmış projelerin şekil şartlarına da değinilerek; bir projenin nasıl olması gerektiği, taşıması gereken unsurlar, projenin amacı, nasıl bir fayda sağlayacağı yada farkındalık oluşturabileceği gibi konular üzerinde duruldu. Örnek projeler tartışılarak öğrencilerimize esin kaynağı olabilecek olaylar konuşuldu.