YUNAK MESLEK YÜKSEKOKULU
YÜKSEKOKULUMUZDA LİDERLİK ANLAYIŞI

    Yüksekokulumuzda Liderlik Anlayışı; yüksekokul müdürünün önderliğinde okulumuzun tüm personelinin katılabildiği, katkıda bulnabildiği bir süreci anlatmaktadır. Diğer bir ifadeyle; 

        Çağın gerekliliklerine uyan, teknolojiyi takip eden ve kullanan her türlü görüş, öneri ve eleştiriye açık, sadece görev tanımında belirlenmiş işleri yapmakla kalmayıp, görevini daha iyi, daha hızlı ve daha verimli yapabilmenin yollarını arayan, bu konuda varsa sorunları tespit edip çözüm önerileri sunmaya çaba gösteren, tüm birimleriyle yüksekokul personelimizin oluşturduğu birlikte hareket etme ruhudur.