YUNAK MESLEK YÜKSEKOKULU
YÖNETMELİKLER

Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği İçin TIKLAYINIZ.

Yükseköğretim Öğrenci Disiplin Yönetmeliği için TIKLAYINIZ.

Selçuk Üniversitesi Kurumlararası Yatay Geçiş Uygulama İlkeleri İçin TIKLAYINIZ.

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik İçin TIKLAYINIZ.

Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğretimine Devamları Hakkında Yönetmelik İçin TIKLAYINIZ.

Dikey Geçiş Uygulamasına İlişkin 17/08/2011 Tarihli Senato Kararı İçin TIKLAYINIZ.