YUNAK MESLEK YÜKSEKOKULU
AŞIK MOLLA RAHİM ÇALIŞTAYI

              Okulumuzda ilki düzenlenen Aşık Molla Rahim Arama Çalıştayı, Konya Selçuk Üniversitesinin tanınmış isimlerin katılımıyla, Yunak Meslek Yüksek Okulu’nda gerçekleştirildi. Konya Selçuk Üniversitesi ve Yunak Meslek Yüksek Okulu işbirliği ile 27 Ekim 2017 tarihinde tertip edilen, Yunak Kaymakamlığı ve Yunak Belediyesi tarafından desteklenen proje Yunak MYO’nda bulunan Aşık Molla Rahim Okuma Salonu’ ndaki çalıştayla başlatıldı. Çalıştaya Yunak Kaymakamı Fatih Cıdıroğlu , Yunak Belediye Başkanı Abdullah Emre Demirhan , S.Ü.Eğitim Fak.Türk Dili Edb.Bölüm Başkanı Prof.Dr.Ufuk Deniz Aşcı, S.Ü YADAM Müdürü Prof.Dr.Ahmet Kazım Ürün, N. E. Ü. Ereğli Eğitim Fak.Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selçuk Peker, S. Ü. Edebiyat Fak.Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Gönen, Yunak MYO Müdürü Yrd. Doç. Dr. Kadir Öztaş, Yunak İlçe Milli Eğitim Müdürü Barbaros Topaloğlu, Yunak Belediye Başkan Yardımcısı Bekir Coşkun, Yunak MYO Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Mahmut Sami Duran, Yunak MYO Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Buket Çetinkaya katıldı. Yapılacak olan çalıştay’ın öncesinde katılımcılar Yunak Kabristanlığındaki Aşık Molla Rahim Türbesini ziyaret ederek dualar okudu. Daha sonra Yunak MYO’na geçilerek Yunak’lı Aşık Molla Rahim Arama Çalıştayına geçildi. Yunak MYO Aşık Molla Rahim Okuma Salonu’nda; Akademik, Yunak ve Topluma tanıtım açısından yapılan üç oturumluk çalıştayda; Yunaklı Aşık Molla Rahim’in Tanıtılması,Eserlerinin Yaşatılması ve Yaptıklarının Diğer Kuşaklara Aktarılması konularında tartışıldı. Aşık Molla Rahim’in yaşadığı bu çoğrafyada çok derin kökleri, izleri ve etkileri olan Aşıklık geleneği geniş bir şekilde ele alındı. Aşık Molla Rahim’in tanıtılması ve yaşatılması yönleriyle masaya yatırılan, yaklaşık 3 buçuk saat süren, farklı çalışma grupları ve akademisyenlerin görüş ve düşencelerini sunduğu çalıştayda gerekli yol haritası çizildi. Yunak MYO Müdürü Yrd. Doç. Dr. Kadir Öztaş ‘ın önerisi ile projelendirilen “Aşık Molla Rahim Arama Çalıştayı 1 yıllık yoğun çalışmalar neticesinde Yrd. Doç. Dr. Kadir Öztaş ın Başkanlığında , S.Ü.Eğitim Fak.Türk Dili Edb.Bölüm Başkanı Prof.Dr.Ufuk Deniz Aşcı ve S.Ü YADAM Müdürü Prof.Dr.Ahmet Kazım Ürün ile Konya Selçuk Üniversitesinde görevli çok sayıda öğretim görevlisinin katkılarıyla 27 Ekim 2017 ‘de Yunak’ta ilk defa gerçekleştirilmesi bakımından iz bırakan önemli bir etkinlik olarak dikkat çekmiştir. Yunak’ta yaptığı çalıştay projesiyle geçmişten geleceğe büyük bir kültür köprüsünün kurulmasına imza atarak ,ilçemiz adına oldukça önemli bir etkinliğin mimarlığını üstlenen , ve çalıştayda ilk olarak açılış konuşmasını yapan Yunak MYO Müdürü Yrd.Doç.Dr.Kadir Öztaş, çalıştayın amacı hakkında bilgi vererek, son derece değerli bir şahsın konu edildiği çalıştayın düzenlenmesinde verilen tüm desteklerden dolayı katılımcılara teşekkür ederek selamlama konuşmasını bitirdi. Düzenlenen çalıştayda daha sonra söz alan Yunak Kaymakamı Fatih Cıdıroğlu ise; bu çalıştayın yapılmasına vesile olan Yunak MYO Müdürü Kadir Öztaş a teşekkürlerini dile getirirken, yapılan çalıştayın önemine değindi. İlçe Kaymakamı Cıdıroğlu konuşmasında geçmiş tarihi kültürel zenginliklerle dolu olan Yunak maalesef tanıtılmamış.Kültürel değerleri, alim ve aşıklarının tanıtılması başta olmak üzere bir çok yönü ile eksik kalmış. Bizlerde bu tür çalıştaylar ile duyarlılığı artıracak, güzelliklerimizi, değerlerimizi ve önemli şahsiyetleri ilçemize ve bölgemize kazandırmış olacağız” dedi. Üç oturum şeklinde düzenlenen çalıştayın ikinci bölümünde konuşan Yunak Belediye Başkanı Abdullah Emre Demirhan , “ böyle bir ortamda samimi olmak gerekiyor. Bundan önceki dönemlerde ilçemizin ve bölgemizin değerini bilememişiz. İlçemizin önemli değerlerini yaşamak ve yaşatmak gerekli.Bu güne kadar ilçemizin önemli değerlerini bilmedik ve gün yüzüne çıkaramadık.Sizler burada bizleri temsil ediyorsunuz.Sizlere ne kadar teşekkür etsek azdır. İyi ki varsınız. Sizleri canı gönülden selamlıyorum. Şöyle baktığımda Uzun süredir, neredeyse ilçemizde böyle bir çalıştay yapılmadı. Eğer bir şeyi yapmak için değil de severek yaparsak mutlaka başarı gelecektir.Şunu tüm samimiyetimle söylüyorum ki; bu gerçekleştirilen çalıştayın her aşamasında önce şahsım sonrada Yunak Belediyesi olarak destekcisi ve takipcisi olacağız. Bizlere ihtiyaç duyulduğunda her zaman ve her anlamda destek vereceğiz.” Dedi.Düzenlenen çalıştaydaki azimli , bilgili ve geniş bakış yelpazesi ile çalışmalara yön veren ,çalıştayın onur konuğu ve aynı zamanda da ev sahibi olan Konya Selçuk Üniversitesinden Yunaklı Prof.Dr. Ahmet Kazım Ürün çalıştayla ilgili şu ifadelerde bulundu: “ Aşık Molla Rahim ile tanışıklığım oldu. Babam ve ailem tarafından beyitlerini beğenerek çok dinledik. Molla Rahim’in anısına yapılacak etkinlikler gerçekten ilçemiz adına çok büyük anlam kazandıracak. Molla Rahim’i anmaktan çok anlamak gerektiğini belirten Prof.Dr.Ürün , Allah yolunda hizmet verenlerin ölmediğini, onların diri olduğunu söyledi. Allah dostu Aşık Molla Rahim ‘in hayatı boyunca İslami bir teşekkülün içinde yer aldığını vurgulayarak, "Her şeyden önce anma ne demek, anlama ne demek, onunla başlamak gerekiyor. Molla Rahim Efendi , tanıdığımız kadarıyla, bir dava için yaşamış, mümince bir duruş sergilemiş Cemaat-i İslami dediğimiz bir İslami teşekkülün içinde hayatı boyunca yer almış, yaşamı boyunca vefat anına kadar bu müessesede, bu teşkilatta Allah yolunda çalışmış bir zattan bahsediyoruz. O zatı anma, anlama ve yaşatmak münasebetiyle bir aradayız. O zatı anmak, onu hatırlamak ve onun bir adım ötesi, onu anlamak için bir aradayız.Bizler burada geçmişe olan vefa borcumuzu ödemek için buradayız. Geçmişini , Atalarını ve Din Alimlerinin hayatını öğrenmek, öz yurdunda kendi kültürüne yabancı kalmış bir neslin vicdan muhasebesinde, ecdadına ve tarihine karşı vadesi çoktan dolmuş bir vefa borcudur. Bu borcun şuurunda olan insanların varlığı bizi çok mutlu ediyor. İlginin bu kadar yoğun olması geçmişine sahip çıkacak bir neslin varlığının bir göstergesidir. Çok boyutlu bir altyapıya sahip ve tarihine yabancı kalmamış, büyüklerine sevgisini ve saygısını kaybetmemiş bir nesil, geleceğe daha ümidle bakmamızın bir teminatını ortaya koyuyor.Bu yüzdendirki , Yunak’ın sevgi yolunu inşa eden Molla Rahimleri anmak anlamak ve yaşatmak gerekiyor. Bizler geçmişimizi Allah’ın bizlere emaneti, onu koruyup yaşatmayıda ibadet olarak gören bir geleneğin takipçileriyiz. Böylesine önemli değerleri korumak, gelecek kuşaklara aktarmak çocuklarımıza ve insanlığımıza borcumuzdur. İşte bu düşünceler ışığında Konya Selçuk Üniversitesi olarak ortak aklın buluştuğu “ Yunaklı Aşık Molla Rahim Arama Çalıştayı’ tertip etmeyi zaruret olarak gördük. Çalıştayımızın gündeminde yer alan temel konular tespit edildi. Bu konular onlarca alt konuda tartışılacak ve değerlendirilecektir.” dedi.Diğer katılımcıların da söz aldığı ve fikirlerini beyan ettiği çalıştayda ortak hemfikir olarak ; Aşık Molla Rahim’in mezarının düzenlenmesi, Yunak’ta belirli cadde , sokak ve okullara ismin verilmesi, her yıl Haziran ayı'nın ilk haftasında "Geleneksek Yunaklı Aşık Molla Rahim Anma Günü’nün tertip edilmesi, Ortaöğretim ve liselerde Aşık Molla Rahim ile ilgili etkinliklerin düzenlenmesi, Aşık Molla Rahim'in eserinin Osmanlıca el yazmasının bulunup daha detaylı gözden geçirilmiş prestij bir yayının oluşturulması ve Yunak’ın tarihi, kültürel, sosyal, coğrafi ve ekonomik açıdan değerlendirildiği bir Yunak Sempozyumunun düzenlenmesi gibi kararların alındığı çalıştay bildirgesi kayıt altına alınarak imzalandı. Yunak’lı Aşık Molla Rahim Arama Çalıştayı , yapılan fikir alışverişlerin akabinde çeşitli ikramların sunulması , günün anısına hediye ve plaket takdiminin yapılmasıyla son buldu.