YUNAK MESLEK YÜKSEKOKULU
SAYIN REKTÖRÜMÜZÜN ZİYARETİ

              Selçuk Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN, Rektör Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Kaan KARABULUT, Akşehir Sağlık Yüksekokulu Müdürü Sayın Doç. Dr. Uğur ARSLAN ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Sayın Hayrullah SOFUOĞLU 07/10/2016 günü okulumuza gelerek okul müdürümüz Sayın Yrd. Doç. Dr. Kadir ÖZTAŞ ın mihmandarlığında inceleme ve değerlendirmelerde bulundular. Okulumuzun fiziki altyapısı, sınıfları, akademik ve idari personeli, öğrencileri ve sosyal olanakları hakkında  okul müdürümüz Sayın Yrd. Doç. Dr. Kadir ÖZTAŞ tarafından bilgi verilerek, Yunak ilçesindeki yüksekokulumuzun eğitim ve öğretime devam edebilmesi için gereken özveriye her zaman hazır olunduğu belirtildi. Okul Müdürümüz Sayın Yrd. Doç. Dr. Kadir Öztaş a, Md. Yrd. Öğr. Gör. Osman Selçuk KAVAS a, Md. Yrd. Öğr. Gör. Mahmut Sami DURAN a, Bölüm Başkanımız Öğr. Gör. Buket ÇETİNKAYA ya ve Yüksekokul Sekreterimiz Habip ÖZDEMİR e çalışmalarında başarılar dilendi. Son derece neşeli ve verimli geçen bu ziyaretlerinden ötürü başta Sayın Rektörümüz olmak üzere diğer bütün hocalarımıza teşekkür etmeyi bir borç biliriz.