YUNAK MESLEK YÜKSEKOKULU
AKADEMİK PERSONEL

 

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

YUNAK MYO

AKADEMİK PERSONELİMİZ

 

 

Okul Müdürü

Yrd. Doç. Dr. Kadir ÖZTAŞ

 

 

 

 

     Müdür Yardımcısı

Öğr. Gör. Osman Selçuk KAVAS

 

 

Müdür Yardımcısı

Öğr. Gör. Mahmut Sami DURAN

 

 

Bölüm Başkanı

Öğr. Gör. Buket ÇETİNKAYA

 

 

Öğr. Gör. Uğur ERDOĞAN

 

 

 

Öğr. Gör. Barış ÇORUMLU

 

 

 

Öğr. Gör. A. Özge ARTEKİN