YUNAK MESLEK YÜKSEKOKULU
Bölüm Başkanı: Öğr. Gör. Buket ÇETİNKAYA

Erasmus Koordinatör:

Farabi Koordinatör:

Mevlana Koordinatör:

AKTS Koordinatör: Öğr. Gör. Buket ÇETİNKAYA

Amacı:

Vizyon:

Misyon:

Program Dili:

Program Tanımı:

Kabul ve Kayıt Koşulları:

Önceki Öğrenmenin Tanınması:

Mezuniyet Şartları:

Ölçme ve Değerlendirme Esasları:

İstihdam Olanakları:

Üst Derece Programlara Geçiş: