VETERİNER FAKÜLTESİ
TEMEL BİLİMLER
VETERİNER HEKİMLİĞİ TARİHİ VE DEONTOLOJİ

Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalı 1992 yılında kuruldu. Lisans eğitimi yanında 2003 yılında doktora eğitimi programına başladı. Lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim–öğretim faaliyetleriyle birlikte, bilimsel araştırma faaliyetlerine de üç Öğretim Üyesi ile devam edilmektedir.

Anabilim Dalımızda 2003 yılından itibaren doktora eğitimi verilmekte olup, bu tarihten günümüze kadar beş öğrenci doktora eğitimini tamamlayarak doktor unvanını almıştır. Günümüzde ise anabilim dalımızda doktora eğitimine devam eden öğrenci sayısı dörttür.

Anabilim Dalımızda lisans düzeyinde Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji, Mesleki Etik ve Mevzuat, Hayvan Gönenci olmak üzere üç adet zorunlu ders; Hayvan Hakları, Bilgi Teknolojileri ve Bilimsel Dokümantasyon Metotları, Veteriner Hekimliği Toplum İlişkileri, Güncel Yaşamda Etik, Veteriner Hekimliğinde Yeni Konseptler, Sinemada Hayvanları Yeri, Bilim Felsefesi, Tarihte İnsan Hayvan İlişkisi olmak üzere sekiz adet seçmeli ders verilmektedir.

Öğretim üyeleri Ulusal ve Uluslararası kongre, sempozyum ve bilimsel etkinliklere tebliğli ya da katılımcı olarak katılmaktadır.

Ana Bilim Dalının Amaçları:

A. Lisans düzeyde:

Öğrencilerin

1. Fakülteye ve veteriner hekimliğe oryantasyonunun,

2. Veteriner hekimliği geçmişten günümüze tanımalarının,

3. Etik ve deontolojik değerleri tanıma, anlama ve yorumlamalarının,

4. Veteriner hekimliği Mevzuatını anlama ve yorumlamalarının,

5. Hayvan gönencini anlama, bilme ve yorumlamalarının sağlanması.

B. Lisansüstü düzeyde:

Veteriner hekimliği tarihi, deontoloji ve etik, hayvan gönenci, veteriner hekimliği sosyolojisi, veteriner hekimliği folkloru  alanlarında doktora çalışmaları yapılarak, veteriner hekimliğin bu alandaki sorunlarına çözümler üretmek.

C. Bilimsel çalışmalarla:

1. Veteriner hekimliği tarihine katkıda bulunmak,

2. Veteriner hekimliği alanında mesleki etik, hayvan hakları ve hayvan gönenci sorunlarına çözüm üretmek,

3. Veteriner hekimler ve öğrenciler arasındaki tutum ve iletişim problemlerine çözüm üretmek.

ÖĞRETİM ÜYELERİ

PROF. DR. AŞKIN YAŞAR (ANABİLİM DALI BAŞKANI)

DOÇ. DR. SERDAR İZMİRLİ

DR. ÖĞR. ÜYESİ GÖKHAN ASLIM