VETERİNER FAKÜLTESİ
TEMEL BİLİMLER
FİZYOLOJİ

Fizyoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Mehmet KOCABATMAZ tarafından 1982 yılında kurulmuştur. Aynı yıl gerek araştırma gerek se eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır. Bu tarihten itibaren Prof. Dr. Mehmet KOCABATMAZ ve katılan diğer araştırmacılarla özellikle rumenoloji ile ilgili araştırmalara yoğunlaşılmış, bunlarla birlikte diğer deneysel ve multidisipliner çalışmalar yapılmıştır. Eğitim ve öğretim faaliyetlerine yönelik olarak sürekli güncel araç ve gereçler kullanılarak deneysel Fizyoloji’ye ağırlık verilmiştir. 1984 yılında Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Anabilim Dalı’nda Doktora eğitimine başlanmıştır. Bu tarihten itibaren 10 doktora ve 1 Yüksek Lisans tez projesi tamamlanmıştır. Anabilim Dalı’nda, büyük ve küçükbaş ruminantlarda rumen fistülü ile rasyon ve besleme çalışmaları yanında bunlar ve diğer hayvanlarda hematolojik, endokrinolojik ve biyokimyasal parametrelere dayalı güncel çalışmalar yapılmış, özellikle rumen fistülü ile yapılmış çalışmalar diğer Veteriner Fakülteleri ve birçok araştırıcıya ışık tutmuştur. Bu konularla ilgili çalışmalardan şimdiye kadar 90 ulusal ve 50 uluslararası makale yayınlanmıştır. Anabilim Dalı’nca 1. sınıf öğrencilerine 2. yarıyıl Fizyoloji I ve 2. sınıf öğrencilerine 3. yarıyıl Fizyoloji II ve Hayvan Davranışları dersi ile Seçmeli dersler (Sindirim Sistemi Fizyopatolojisi ve Klinik Fizyoloji) verilmektedir. Halen 3 Doktora, 1 Yüksek Lisans öğrencisinin eğitim gördüğü Anabilim Dalı, 4 Profesör, 1 Doçent ve 1 Araştırma Görevlisi ile eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerine devam etmektedir.

ÖĞRETİM ÜYELERİ

PROF. DR. ZAFER DURGUN (ANABİLİM DALI BAŞKANI)

PROF. DR. ERCAN KESKİN

PROF. DR. TUFAN KEÇECİ

PROF. DR. NURCAN DÖNMEZ

PROF. DR. RAMAZAN ÇÖL

UZM. DR. DENİZ FEDAİ ULUIŞIK

ARŞ. GÖR. SİNAN KANDIR