VETERİNER FAKÜLTESİ
TEMEL BİLİMLER
BİYOKİMYA

Anabilim Dalımız laboratuvarlarında analizler dışardan gelen taleplere cevap verecek şekilde kan, plazma ve doku örneklerinde biyokimyasal madde analizleri, DNA izolasyonu ve PCR uygulamaları, elektroforez ve ELISA metodlarıyla madde analizleri yapılmaktadır. Ayrıca lisans öğrencilerine, bilime olan ilgilerini artırmak amacıyla, akademik çalışmaların ve diğer analizleri takip etme olanağı sunulmaktadır.

 Bu hizmetler yanında eğitim faaliyetleri de devam etmekte olup 1. sınıfın 1. döneminde Organik Kimya, 1. sınıfın 2. döneminde Biyokimya I, 2. sınıfın 1. döneminde Biyokimya II ve seçmeli ders olarak Klinik Biyokimya dersleri verilmektedir. 5. sınıfın her iki dönemini kapsayan süreçte intörn öğrencilere uygulama ağırlıklı program verilmektedir. Lisans dersleri yanında yüksek lisans ve doktora eğitiminin verildiği Anabilim Dalında halen 6 Profesör, 1 Doçent, 3 Araştırma Görevlisi ve 1 uzman görev yapmaktadır.  

 Anabilim Dalımızın amacı öğrencilere temel fizikokimyasal bilgilerin verilmesi, Temel biyokimyasal yapıların örneklerle kavratılması, klinik çalışmalara ön hazırlık niteliğinde pratik bilgilerin sunulması yanında metabolizma ağırlıklı konular ve tüm teorik konulara paralel olarak deneylerin gerçekleştirilmesidir. 

Dersler: Organik Kimya, Biyokimya I, Biyokimya II

Pratik: Laboratuar Uygulamaları

Seçmeli Dersler: Klinik Biyokimya

Başlıca Araştırma Konuları: Moleküler genetik, hormonlar, serbest radikaller ve antioksidan maddeler, lipid metabolizması, protein metabolizması, karbonhidrat metabolizması, diyabet, vitaminler, enzimler, mineral elementler.

ÖĞRETİM ÜYELERİ

PROF DR. ZAFER BULUT(ANABİLİM DALI BAŞKANI)

PROF. DR. SEYFULLAH HALİLOĞLU (BÖLÜM BAŞKANI)

PROF. DR. BEHİÇ SERPEK

PROF. DR. MEHMET NİZAMLIOĞLU

PROF. DR. NURİ BAŞPINAR

PROF. DR. FİRUZE KURTOĞLU

PROF. DR. VAHDETTİN ALTUNOK 

UZMAN AVNİ İLİK

ARŞ. GÖR. BEYZA SUVARIKLI ALAN