VETERİNER FAKÜLTESİ
TEMEL BİLİMLER
 
 Adı Soyadı: PROF.DR. VAHDETTİN ALTUNOK
Fakülte Adı:  VETERİNER FAKÜLTESİ TEMEL BİLİMLER BÖLÜMÜ VETERİNERLİK BİYOKİMYASI A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  VETERİNERLİK BİYOKİMYASI
E-Mail :  valtunok selcuk.edu.tr
Telefon :
Adres :
Url :
 
  Kurum :

  Akademik Yayınlar:
1. Maden, M.,Altunok, V.,Birdane, F.M., Aslan, V., Nizamlıoğlu, M. , " Specific enzyme activities in bronchoalveolar lavage fluid as an aid to diagnosis of tracheobronchitis and bronchopneumonia in dogs ", 7. Fecaveand 47. AnnualCongress of the FK-DVG EuropeanCongress, 25-28 Oct.2001, Berlin., , , , ,( Diğer )
2. Özşensoy Y, Kurar E, Doğan M, Bulut Z, Altunok V, Işık A, Çamlıdağ A, Nizamlıoğlu M , " Genetic diversity of six Anatolian native cattle breeds ", 32nd conference of the international suciety for Animal genetics 26th-30th July 2010, Edinburg, Scotland, , , , ,( Diğer )
3. -Doğan M, Kurar E, Özşensoy Y, Bulut Z, Altunok V, Demirhan İ, Nizamlıoğlu M , " Genetic characterization of mitochondrial DNA D-loop region in Turkish native cattle breeds ", 32nd conference of the international suciety for Animal genetics. 26th-30th July 2010, Edinburg, Scotland, , , , ,( Diğer )
4. Eroğlu, T., Kurar, E., Altunok, V., Özşensoy, Y., Nizamlıoğlu, M., Yüksek, N. , " Genetic chracterisation of varios ca tbreeds by using microsatellites in Turkey ", Conference Information: Joint Conference of the 33rd FEBS Congress/11th IUBMB Conference, JUN 28-JUL 03, 2008 Athens, GREECE, , , , ,( SCI )
5. Koban, E., Özkan, E., Altunok, V.,Nizamlıoğlu, M., Soysal, I., Bruford, M.W., Togan, I. , " Genetic diversity with in and among Turkish sheep breeds, their domestication histories and conservation ", Population Genetics For Animal Conservation, September 4-6 2003, Trento/Italy, , , , ,( Diğer )
6. Altunok V, Yüksek N, Berkman CC, Ağaoğlu ZT, Togan İ. , " Genetic Structure and variation of Van cats ", Biochemical Genetic , 49, , 511-522 , 2011,( SCI )
7. Kurar E., Özşensoy Y., Doğan M., Bulut Z., Altunok V., Işık A., Çamlıdağ A., Nizamlıoğlu M. , " Aatosomal and mitochondrial genetic diversity of Turkish native cattle breeds ", 8th Global Conference on the Conservation of Animal Genetic Resources, 4-8 October 2011, Tekirdağ- Türkiye, , , , 2011,( Diğer )
8. Yılmaz Şahin, E., Altunok V. , " Van Kedilerinde göz rengi ile mtDNA arasında ilişki var mı? (Poster Sunumu 1.lik ödülü almıştır) ", 5. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi 6-8 Eylül 2011 AYDIN , , , , 2011,( Diğer )
9. Yılmaz E, Altunok V , " Kanser ve p53 geni ", AVKAE Dergisi , 1, , 19-23 , 2011,( Kurum Dergisi )
10. Uslu U, Akalin PP, Şahin EY, Altunok V., " Some biochemical parameters in yearling sheep naturally infected with coenurus cerebralis ", Fresenius Environmental Bulletin , 20, 2, , 411-414 , 2011,( SCI )
11. Özşensoy Y, Kurar E, Doğan M, Bulut Z, Altunok V, Işık A, Çamlıdağ A, Nizamlıoğlu M , " Türkiyede bulunan bazı yerli sığır ırklarının STR markörler ile genetik karekterizasyonu ", Veteriner Bilimleri Dergisi, 3(1), , 163-171 , 2010,( Üniversite Dersgisi )
12. Sen I, Altunok V, Ok M, Coşkun A, Constable PD. , " Efficacy of oral rehydration therapy solutions containing sodium bicarbonate or sodium acetate fo rtreatment of calves with naturally acquired diarrhea, moderate dehydration, and strongion acidosis ", Javma-Journal of the AmericanVeterinary Medical Association, 234 , 7, , 926-934 , 2009,( SCI )
13. Altunok V, Yüksek N, Ağaoğlu ZT. , " Van kedilerinin genetik yapılarının alyuvar enzimleri kullanılarak araştırılması (Poster Sunumu 1.lik ödülü almıştır) ", 4.Ulusal veteriner biyokimya ve klinik biyokimya kongresi 2-4 Temmuz 2009 İSTANBUL , , , , 2009,( Diğer )
14. Nizamlıoğlu M, Altunok V, Togan İ, Kurtoğlu F, Bulut Z, Düzgün H , " Konya hayvancılık merkez araştırma enstitüsündeki yerli ve melez koyun ırklarında biyokimyasal polimorfizm ile bazı özellikleri arasındaki ilişkilerin araştırılması ", Veteriner Bilimleri Dergisi , 24-1, , 41-47, 2008,( Üniversite Dersgisi )
15. Bulut Z, Nizamlıoğlu M, Altunok V, Togan İ, Kurtoğlu F, Tekin M.E, Ergin A , " Yerli ve melez koyun ırklarında biyokimyasal polimorfizm ", Veteriner Bilimleri Dergisi , 24-2 , , 49-54 , 2008,( Üniversite Dersgisi )
16. Altunok, V., Yazar, E., Yüksek, N. , " Slected blood serum elements in Van (Turkey) cats ", Acta Vet. Brno, 76 , , 171-177 , 2007,( SCI )
17. Altunok V, Yazar E, Yüksek N , " Van kedilerinde bazı serum element düzeylerinin belirlenmesi (2.lik ödülü almıştır) ", 3.Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik biyokimya kongresi 21-23 Haziran 2007 KONYA , , , , 2007,( Diğer )
18. Akalın, P., Uslu, U., Altunok, V. , " Doğal olarak Coenurus cerebralis'le enfekte kuzularda bazı biyokimyasal kan parametreleri ", III. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi, 21-23 Haziran 2007, Konya, , , , 2007,( Diğer )
19. Yazar, E.,Altunok, V., Eroğlu, T. , " Ankara keçilerinde bazı serum elementlerinin düzeyleri ", 2.Ulusal Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi, 6-8 Eylül 2007, SAMSUN, , , , 2007,( Diğer )
20. Yazar, E.,Altunok, V., Bülbül, A., Çağlayan, T., Garip, M. , " Effects of long-term administered fat and water-soluble vitamins on serum immunoglobulin G level andantioxidant status in the lambs ", 15th International Congress of Mediterranean Federation fo health and production of ruminants, 15-19 May 2007 Pine Bay Resort Hotel, Kuşadası/TURKEY, , , , 2007,( Diğer )
21. Altunok, V.,Nizamlıoğlu, M., Bulut, Z. , " Ankara Keçilerinin genetik yapılarının nişasta jel elektroforezi yöntemiyle araştırılması ", Vet. Bil. Derg , 21-2 , , 67-72 , 2007,( Üniversite Dersgisi )
22. Yazar E, Er A, Uney K, Altunok V, Elmas M. , " Effect of flunixin meglumine on cytokine levels in experimental endotoxemia in mice ", Journal of Veterinary Medicine Series A-Physiology Pathology Clinical Medicine , 54 , 7, , 352-355 , 2007,( SCI )
23. Yazar E, Altunok V, Eroğlu T , " Concentrations of some elements in blood serum of Angora goats ", Medycyna Weterynaryjna Clinical Medicine , 62 , 11 , , 1249-1251 , 2006,( SCI )
24. Altunok V. ,Koban E., Chikhi L., Schaffer A., Pedersen NC., Nizamlıoğlu M., Togan I. , " Genetic evidence for the distinctness of Kangal dogs ", Bull Vet. Inst. Pulawy , 49 , , 249-254 , 2005,( SCI )
25. -Eroğlu, T.,Altunok, V. , " Biyolojik saatin moleküler temeli ", Veterinarium , 16-1, , 101-104, 2005,( Kurum Dergisi )
26. Sen I, Turgut K, Ok M, Kıran MM, Güzelbektaş H, Ortatatlı M, Birdane FM, Altunok V. , " Effects of nutritionaltherapyor N-acetyl-cysteine (NAC) treatment on biochemical markers and liver histology in dogs with CCL4-induced hepatic necrosis ", Revue De MedecineVeterinaire , 156, 10 , , 483-490 , 2005,( SCI )
27. Soysal M.I.,Koban E., Özkan,E., Altunok, V., Bulut, Z., Nizamlıoğlu, M., Togan, I. , " Evolutionary relationship among three native and two crossbreed sheep breeds of turkey: preliminary results ", Revue De MedecineVeterinaire , 156, 5, , 289-293 , 2005,( SCI )
28. Maden M.,Birdane F.M., Altunok V., Dere S. , " Serum and colostrums/milk alkaline phosphatase activities in the determination of passive transfer status in healthy lambs ", Revue De Medecine Veterinaire, 155, 11 , , 565-569 , 2004,( SCI )
29. Altunok V,Nizamlıoğlu M, Bulut Z , " Ankara keçilerinin genetik yapılarının nişasta jel elektroforezi yöntemiyle araştırılması (3.lük ödülü almıştır) ", 2.Ulusal veteriner biyokimya ve klinik biyokimya kongresi(uluslararası katılımlı) 9-11 Eylül 2004 ELAZIĞ , , , , 2004,( Diğer )
30. Nizamlıoğlu M, Altunok V, Kurtoğlu F, Bulut Z, Düzgün H ., " Konya merinosu, Akkaraman, İvesi ve bunların melezi koyun ırklarında biyokimyasal polimorfizim ", 2.Ulusal veteriner biyokimya ve klinik biyokimya kongresi(uluslararası katılımlı) 9-11 Eylül 2004 ELAZIĞ, , , , 2004,( Diğer )
31. Altunok, V., Demir, S. , " Hayvan gen kaynaklarının önemi ve korunma gerekçeleri (Niçin hayvan gen kaynaklarımıza sahip çıkmalıyız?) ", II. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi, 9-11 Eylül 2004, Elazığ/Türkiye, , , , 2004,( Diğer )
32. Maden, M., Altunok, V., Birdane, F.M., Aslan, V., Nizamlıoğlu, M. , " Blood and colostrum/milk serum ?-glutamyltransferase activity as a predictor of passive transfer status in lambs ", J. Vet. Med. B, 50, , 128-131 , 2003,( SCI )
33. Togan, I., Soysal, M.I. Altunok, V., Özkan, E., Koban, E. , " Populasyon genetiği çalışmalarında kullanılan istatistiksel yöntemlerdeki yeniliklere örnekler ", GAP III. Tarım Kongresi, 2-3 Ekim 2003, Şanlıurfa, , , , 2003,( Diğer )
34. Maden, M.,Altunok, V.,Birdane, F.M., Aslan, V., Nizamlıoğlu, M. , " Sağlıklı kuzularda pasif transfer durumunun belirlenmesinde gamma-glutamiltransferaz enzim aktivitesinin önemi ", 5. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 2-5 Temmuz 2003,Van, , , , 2003,( Diğer )
35. Koban, E.,Altunok, V.,Nizamlıoğlu, M., Togan, I. , " Kangal köpeği ile ilgili bazı soru ve sorunlara moleküler yöntemlerle cevap arama ", I. International Symposium of Kangal dog, 11 Temmuz 2003, Kangal/Sivas/TURKEY, , , , 2003,( Diğer )
36. Yazar E., Elmas M., Altunok V., Sivrikaya, A., Öztekin E., Birdane , Y.O. , " Effects of aminoglycoside antibiotics on renal antioxidants, manoldialdehyde levels, and some serum biochemical parameters ", Canadian J Vet Res , 67 , , 239-240, 2003,( SCI )
37. Uçan U.S., Altunok V., Maden M. , " Total serum IgG, IgM, IgA and IgE immunoglobulin concentrations in purebred Anatolian shepherd dogs ", Revue De MedecineVeterinaire, 154, 4, , 307-310 , 2003,( SCI )
38. Altunok, V., Yazar, E., Elmas, M., Traş, B., Baş, AL., Çöl, R. , " Investigation of haematological and biochemical side effect of tilmicosin in healthy New Zealand Rabbits ", Journal of Veterinary Medicine B , 49, , 68-70, 2002,( SCI )
39. Uçan, U.S.,Altunok, V., Maden, M. , " Anadolu çoban köpeklerinde serum IgG, IgM, IgA ve IgE düzeyleri ", Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi, 24-26 Eylül 2002 Konya, , , , 2002,( Diğer )
40. Altunok. V., Yazar, E., Elmas, M., Traş, B., Baş, A.L., Çöl, R. , " Tilmikosinin hematolojik ve biyokimyasal yan etkilerinin araştırılması ", I. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi, 21-22 Haziran 2002 , Ankara, , , , 2002,( Diğer )
41. Demir, O., Yazar, E., Altunok, V., Elmas, M., Özdemir, V. , " Fenobarbitalin kan gazları parametreleri ve antioksidan enzim aktivitelerine etkisi ", I. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi, 21-22 Haziran 2002 , Ankara, , , , 2002,( Diğer )
42. Yazar, E.,Altunok, V., Elmas, M., Birdane, Y.O., Baş, A.L., Traş, B. , " Aminoglikozit antibiyotiklerin böbrek dokusu antioksidan enzim düzeyleri ve bazı serum biyokimyası değerleri üzerine etkileri ", I. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi, 21-22 Haziran 2002 , Ankara, , , , 2002,( Diğer )
43. Yazar, E.,Altunok, V., Elmas, M., Traş, B., Baş, A.L., Özdemir, V. , " Tilmikosinin kalp kası antioksidan enzim aktiviteleri ve bazı kan elektrolit düzeylerine etkisinin araştırılması ", XVI. Ulusal Kimya Kongresi, 10-13 Eylül 2002, Konya, , , , 2002,( Diğer )
44. Yazar E.,Altunok V., Elmas M., Traş B., Baş AL., Özdemir V , " The effect of tilmicosin on cardiac superoxide dismutase and glutathione peroxidase activities ", Journal of Veterinary Medicine B , 49, , 209-210 , 2002,( SCI )
45. Altunok, V., Maden, M., Nizamlioglu, M., Togan, İ. , " Some of the frequently used biochemical values of serum and plasma in three different populations of Anatolian shepherd dog ", Revue De Medecine Veterinaire , 152 3, , 261-264, 2001,( SCI )
46. Altunok, V., Başpınar, N. , " Farklı ırktan koçlarda kan ve seminal plazma demir, bakır düzeyleri ve düzeyler arası ilişkiler ", IV. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, 4-6 Temmuz, 2001 Konya., , , , 2001,( Diğer )
47. Altunok, V.,Başpınar, N. , " Merinos, Akkaraman, İvesi ve Koriedale ırkı koçlarda bazı biyokimyasal parametrelerin karşılaştırılması ", IV. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, 4-6 Temmuz 2001, Konya, , , , 2001,( Diğer )
48. Maden, M.,Altunok, V.,Birdane, F.M., Aslan, V., Nizamlıoğlu, M. ?. , " Köpeklerde tracheabronşitis ve bronkopneumoni olgularının tanısında bronkoalveolar lavaj sıvısı enzim aktivitelerinin önemi ", IV. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, 4-6 Temmuz 2001, Konya, , , , 2001,( Diğer )
49. Altunok, V., Dere, S., Başpınar. N.,Balevi, T. , " Japon bıldırcınlarında yeme katılan yağ rafineri sanayi yan ürünlerinin bazı biyokimyasal parametrelere etkileri ", Hayvancılık Araştırma Dergisi , 11-2, , 43-46 , 2001,( Kurum Dergisi )
50. Altunok, V.,Başpınar, N. , " Farklı ırktan koçlarda kan ve seminal plazma demir, bakır düzeyleri ve düzeyler arası ilişkiler ", Hayvancılık Araştırma Dergisi , 11-1, , 30-33, 2001,( Kurum Dergisi )
51. Yazar, E., Altunok, V., Elmas, M., Traş, B., Baş, AL., Özdemir, V. , " Effect of tilmicosin on cardiac muscle and serum creatinekenases activities and serum total protein level in healthy male Balb/C mice ", Revue De Medecine Veterinaire , 152 12, , 881-883 , 2001,( SCI )
52. . Maden, M.,Altunok, V., Birdane, F.M., Aslan, V., Nizamlıoğlu, M. , " Specific enzyme activities in bronchoalveolar lavage fluid as an aid to diagnosis of tracheobronchitis and bronchopneumonia in dogs ", Research in Veterinary Science , 71 1-2 , , 141-145, 2001,( SCI )
53. Eryavuz, A.,Altunok, V., Keskin, E., Haliloğlu, S. , " Ankara keçilerinde rasyona çinko ilavesi ve defaunasyonun bazı plazma mineral madde düzeyleri üzerine etkilerinin araştırılması ", Hayvancılık Araştırma Dergisi , 11-1 , , 39-43 , 2001,( Kurum Dergisi )
54. Demir, O., Yazar, E., Altunok, V., Elmas, M., Özdemir, V. , " Effect of Phenobarbital on antioxidant enzyme activities and blood gas parameters in Balb/C mice ", Revue De MedecineVeterinaire , 152 10, , 723-726, 2001,( SCI )
55. Some of the frequently used biochemical values of serum and plasma in three different populations of Anatolian shepherd dog?.Revue De Medecine Veterinaire, 152,3 , 261-264 , (2001) 7. Traş, B., İnal, F., Baş, AL., Altunok, V., Elmas, M., Yazar, E. , " Effects of continuous supplementations of ascorbicacid, asprin, vitamin E and selenium on performance, immune response and some biochemical parameters under normal environmental and management conditions in broiler ", Archiv Für Geflügelkunde , 65 4, , 187-192 , 2001,( SCI )
56. Traş, B., İnal, F., Baş, AL., Altunok, V., Elmas, M., Yazar, E. , " Effects of continuous supplementations of ascorbic acid, asprin, vitamin E and selenium on some haematological parameters and serum superoxide dismutase level in broiler chicken ", British Poultry Science , 41, , 664-666 , 2000,( SCI )
57. .Altunok, V., Nizamlıoğlu, M., Ergüven, A., Togan, İ. , " Red blood cell enzyme biochemical polymorphism in Anatolian Shepherd Dog ", Revue De Medecine Veterinaire , 150 7, , 625-628, 1999,( SCI )
58. Kurtoğlu, F.,Başpınar, N., Altunok, V. , " Kanda bazı biyokimyasal değerler üzerine depolama süresi ve farklı antikoagulantların etkileri ", Vet. Bil. Derg , 15-1, , 89-96, 1999,( Üniversite Dersgisi )
59. Başpınar, N., Kaya, A., Altunok, V., Güven, B., Kurtoğlu, F., Ataman, M.B. , " Koçlarda bazı biyokimyasal parametreler ile sperma kalitesi arasındaki ilişkiler ", Vet. Bil. Derg , 14-2 , , 91-100, 1998,( Üniversite Dersgisi )
60. Altunok, V.,Nizamlıoğlu, M. , " Reseptörler ", Hayvancılık Araştırma Dergisi , 8 1-2, , 94-98 , 1998,( Kurum Dergisi )
61. Gürsel, M., Alptekin, N., Ataoğlu, T., Tiftik, A.M., Altunok, V. , " Doksisiklin ve klorheksidin ile yapılan subgingival irrigasyonu takiben kök yüzeyinde antibakteriyel aktivite retensiyonu ", S.Ü. Diş Hek. Fak. Derg, 6-2 , , 65-67, 1996,( Üniversite Dersgisi )
62. Gürsel, M., Alptekin, N., Ataoğlu, T., Tiftik, A.M., Altunok, V., " Doksisiklin ve klorheksidin ile yapılan subgingivalirrigasyonu takiben kök yüzeyinde antibakteriyel aktivite retensiyonu ", Türk Periodontoloji Derneği 26. Bilimsel Kongresi, 19-25 Mayıs 1996, Antalya, , , , 1996,( Diğer )
63. -Nizamlıoğlu, F., Oğuz, H., Altunok, V., Demet, Ö. , " Broyler civcivlerde yeme yalnız ve kombine katılan aflatoksin ve adsorban (Polivinilpolipirrolidon)'ın bazı kan değerleri üzerine etkileri ", Vet. Bil. Derg , 12-2, , 59-64, 1996,( Üniversite Dersgisi )
64. Kurtoğlu, F.,Altunok, V., Haliloğlu, S., Tiftik, A.M., Coşkun, B. , " Yumurtacı tavuklarda yeme vitamin A, E ve C ilavelerinin bazı biyokimyasal parametreler üzerine etkisi ", Vet. Bil. Derg , 12-1, , 73-80, 1996,( Üniversite Dersgisi )
65. Kalaycıoğlu, L.,Nizamlıoğlu, M., Altunok,V. , " Sağlıklı Kangal Köpeklerinde kanda bazı biyokimyasal parametreler ", Vet. Bil. Derg, 11-1, , 47-49 , 1995,( Üniversite Dersgisi )
66. Nizamlıoğlu, M, Eren, Ü.,Altunok, V. Boydak, M. (1995) , " Civcivlerde poliklorabifenil (PCB) bileşiğinin karaciğer yağlanması ve bazı kan parametreleri üzerine etkisi ", Marmara Bölgesi II. Hayvancılık Kongresi.25-27 Ekim 1995.Kirazlıyayla-BURSA, , , , 1995,( Diğer )
67. Nizamlıoğlu, M, Eren, Ü.,Altunok, V. Boydak, M. , " Civcivlerde poliklorabifenil (PCB) bileşiğinin karaciğer yağlanması ve bazı kan parametreleri üzerine etkisi ", Vet. Bil. Derg , 11-1, , 119-124, 1995,( Üniversite Dersgisi )
68. Altunok, V., Maden, M., Nizamlıoğlu, M., Togan, İ. , " Sivas, Konya ve Gemlik'te yetiştirilen Kangal Köpeklerinde bazı biyokimyasal parametrelerin karşılaştırılması ", IV. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, 4-6 Temmuz 2001, Konya, , , , 2001,( Diğer )
69. Altunok, V.,Başpınar, N. , " Merinos, Akkaraman, İvesi ve Koriedale ırkı koçlarda bazı biyokimyasal parametrelerin karşılaştırılması ", Vet. Bil. Derg, 16-1, , 135-138, 2000,( Üniversite Dersgisi )
70. Ataoğlu,T.,Serpek, B., Yücel, M., Altunok, V. , " Kemik içi dental implantlarda sulkuler sıvı alkalen fosfataz seviyeleri ", S.Ü.Diş Hek. Fak. Derg, 2 -2 , , 83-87, 1992,( Üniversite Dersgisi )


  Yönetilen Tezler
1. Elif Yımaz Şahin, " Türkiyede bulunan bazı kedi ırklarının D-looppolimorfizminin araştırılması ", Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Biyokimya, 2007 - 2010, Tamamlandı
2. Tekin Eroğlu, " Türkiyedeki bazı kedi ırklarının genetik yapılarının mikrosatellitlerle incelenmesi ", Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Biyokimya, 2004 - 2007, Tamamlandı

  Yöneticilik Görevleri:

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:
BirimGörevBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
S.Ü. Veteriner Fakültesi Temel Bilimler Bölümü Veterinerlik Biyokimyasi A.B.D.Anabilim Dali Bşk.15/05/2015 

 Ek Bilgi

 Dersler