VETERİNER FAKÜLTESİ
TEMEL BİLİMLER
 
 Adı Soyadı: DOÇ.DR. GÖKHAN ASLIM
Fakülte Adı:  VETERİNER FAKÜLTESİ TEMEL BİLİMLER BÖLÜMÜ VETERİNERLİK HEKİMLİĞİ TARİHİ VE DEONTOLOJİ A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  VETERİNERLİK HEKİMLİĞİ TARİHİ VE DEONTOLOJİ
E-Mail :  gokhan.aslim selcuk.edu.tr
Telefon :
Adres : Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalı Kampüs/Konya
Url :
 
  Kurum :

  Akademik Yayınlar:
1. Gökhan ASLIM, Halil SELÇUKBİRİCİK, " Evaluation of animal rescue in Turkey ", Ankara Üniv Vet Fak Derg, 65, , 15-19, 2018,( SCI )
2. Çağrı Ç. SİNMEZ, Gökhan ASLIM, Aşkın YAŞAR., " An ethnoveterinary study on plants used in the treatment of dermatological diseases in Central Anatolia, Turkey. ", Journal of Complementary Medicine Research, 8, , 71-84, 2018,( SCI )
3. Çağrı Ç. SİNMEZ, Gökhan ASLIM, " İç Anadolu Bölgesindeki Hayvanlarla İlgili İnanış ve Uygulamalar Üzerine Bir Değerlendirme ", bilig (Journal of Social Sciences of the Turkic World) , 81, , 205-232, 2017,( SSCI )
4. Gökhan ASLIM, Aşkın YAŞAR, " Serbest Veteriner Hekimlerin Kullandıkları Kartvizitler Üzerine Bir Değerlendirme ", Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 14, , 1-9, 2017,( Üniversite Dergisi )
5. Gökhan ASLIM, Çağrı Ç. SİNMEZ, " Aksaray İli Folklorunda Aksaray Malaklısı Yetiştiriciliği ", Eurasian Journanl of Veterinary Science, 33, , 148-157, 2017,( Üniversite Dergisi )
6. Çağrı Ç. SİNMEZ, Ali YİĞİT, Gökhan ASLIM, " Tail docking and ear cropping in dogs: a short review of laws and welfare aspects in the Europe and Turkey ", Italian Journal of Animal Science, 19, , 431-437, 2017,( SCI )
7. Gökhan ASLIM, Orhan YAVUZ, " Veteriner Onkolojinin Tarihi Gelişimi Üzerine Bir Değerlendirme (An Evaluation on Historical Development of Veterinary Oncology) ", Türkiye Klinikleri Veteriner Bilimleri-Cerrahi Özel Dergisi, 2(2), , 6-10, 2016,( Kurum Dergisi )
8. Gökhan ASLIM, Aşkın YAŞAR, " Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında görev yapan veteriner hekimlerin kamuda çalışma hayatı üzerine bazı değerlendirmeleri ", Türkiye Biyoetik Dergis, 3, , 26-35, 2016,( Kurum Dergisi )
9. Gökhan ASLIM, Aşkın YAŞAR, " Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında Görev Yapan Veteriner Hekimlerde Mobbing (Yıldırma) Üzerine Bir Değerlendirme ", Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 13, , 30-37, 2016,( Üniversite Dergisi )
10. Aşkın YAŞAR, Gökhan ASLIM, " Veteriner hekim muayenehane, poliklinik ve hayvan hastanelerinin tabela ve dış cephelerinin mevzuat çerçevesinde değerlendirilmesi ", Eurasian Journal of Veternary Science, 32, , 141-148, 2016,( Üniversite Dergisi )
11. Ali YİĞİT, Çağrı Ç. SİNMEZ, Gökhan ASLIM, " Attitudes Towards Using Animal of Authorized People for Use of Experimental Animals in Turkey ((Türkiyede Deney Hayvanı Kullanmaya Yetkili Kişilerin Hayvan Kullanımına Yönelik Tutumları) ", Kafkas Univ Vet Fak Derg , 21, , 885-892, 2015,( SCI )
12. Aşkın YAŞAR, Çağrı Ç. SİNMEZ, Gökhan ASLIM, " Ruminant Parasitic Diseases and Treatment Methods at Folklore of Konya Area in Central Anatolia Region (İç Anadolu Bölgesi Konya Bölümü Folklorunda Ruminantların Paraziter Hastalıkları ve Tedavi Yöntemleri) ", Kafkas Univ. Vet. Fak. Derg, 21, , 1-7, 2015,( SCI )
13. Ebru TONG, Gökhan ÖZDEMİR, Gökhan ASLIM, " İzmir Veteriner Hekimler Odası Haysiyet Divanı kararlarının gizliliğe saygı ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi ", Vet Hekim Der Derg, 85(2), , 35-41, 2014,( Kurum Dergisi )
14. Aşkın YAŞAR, Çağrı Ç. SİNMEZ, Gökhan ASLIM, " Geleneksel süt sağım yöntemi: Koşana Koşma ", Eurasian J. Vet. Sci, 30(3), , 111-113, 2014,( Üniversite Dergisi )
15. Gökhan ASLIM, Ali YİĞİT, Serdar İZMİRLİ, Aşkın YAŞAR, " The Wildlife Protection and Improvement Areas in Accordance with Animal Protection and Bioethics (Hayvan Koruma Kavramı ve Biyoetik Çerçevesinde Yaban Hayatı Koruma ve Yaban Hayatı Geliştirme Sahaları) ", Kafkas Univ Vet Fak Derg, 18, , 657-662, 2012,( SCI )
16. Çağrı Ç. SİNMEZ, Gökhan ASLIM, Aşkın YAŞAR, " Türkiyenin ilk serbest veteriner hekimlerinden Milli Voleybolcu Burhan Yamanoğlunun hayatı ve çalışmaları ", Türk Veteriner Hekimleri Birliği Dergisi, 12(1-2), , 48-52, 2012,( Kurum Dergisi )
17. Ali YİĞİT, Sema ÇAKIR, Gülseren YILDIZ, Gökhan ASLIM, " Bayraklarda Kullanılan Hayvan Figürleri Üzerine Bir İnceleme ", Vet Hekim Der Derg, 82(2), , 51-58, 2011,( Kurum Dergisi )
18. Gökhan ASLIM, Ali YİĞİT, Aşkın YAŞAR, " Türk Veteriner Hekimleri Birliği Dergisinin On Yıllık (2001-2010) Yayın Hayatı Üzerine Bir İnceleme ", Türk Veteriner Hekimleri Birliği Dergisi, 11(3-4), , 48-52, 2011,( Kurum Dergisi )
19. Gökhan ASLIM, Aşkın YAŞAR, " Avrupa Birliği ve Türkiyede Çiftlik Hayvanları Gönenci (Refahı) Yasal Durumu Üzerine Değerlendirmesi ", Türk Veteriner Hekimleri Birliği Dergisi, 10(3-4), , 84-92, 2010,( Kurum Dergisi )
20. Aşkın YAŞAR, Serdar İZMİRLİ, Gökhan ASLIM, " Türkiye Cumhuriyetinin İlk Serbest Veteriner Hekimi Adnan Ertanıkın Hayatı ve Çalışmaları ", Türk Veteriner Hekimleri Birliği Dergisi, 10(1-2), , 111-117, 2010,( Kurum Dergisi )

Yayınlar Bekleniyor
  Yönetilen Tezler

  Yöneticilik Görevleri:

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:

 Ek Bilgi

 Dersler
Dersin Adı
BİLİM FELSEFESİ
KANATLI EMBR.GELŞ.VE KULÇ.BİL.(SEÇMELİ DERS)
SİNEMADA HAYVANLARIN YERİ
VETERİNER HEKİMLİĞİNDE YENİ KONSEPTLER