TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ
CENGİZ AYTMATOV Anısına "Armağan" Adlı Kitap Hk.

CENGİZ AYTMATOV ANISINA ARMAĞAN

Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü olarak, ölümünün onuncu yılında Cengiz Aytmatov anısına bir armağan kitabı hazırlamayı amaçlıyoruz. Cengiz Aytmatov&39un ölüm yıldönümü olan 10 Haziran 2018 tarihine kadar basılması planlanan bu çalışmayla Aytmatov&39un Türk ve Dünya edebiyatına kazandırdıklarını hatırlamak ve aynı zamanda onun hakkında yapılan yeni bilimsel çalışmaları duyurmak hedefliyoruz. Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü olarak İlgili Akademisyen ve araştırmacıları armağana katkı yapmaya çağırıyoruz.

Armağan kitabı tek bölüm hâlinde planlanmakta olup hakem sürecinden geçen özgün makalelerden oluşacaktır.

Armağan kitabında yayınlanacak özgün bilimsel makalelerin kapsamı, Cengiz Aytmatov&39un eserleri, eserlerinin Türk ve dünya edebiyatına etkileri gibi ana konular başta olmak üzere Cengiz Aytmatov&39la ilgili her türlü çalışma olarak belirlenmiştir.

Gönderilecek makalenin ilk sayfasında, yazının başlığı, yazar ve/veya yazarların adı yer alacak, yazar ve/veya yazarların adlarına dipnot ile hangi kuruma bağlı oldukları, iletişim bilgileri (telefon, e-posta ve faks) eklenecektir.

Makaleler Türkçe olarak A4 kâğıdı ölçüsünde, Times New Roman yazı karakteri ile 12 punto ve 1,5 satır aralığında yazılmalıdır. Atıflar APA formatında yapılmalıdır. Makalenin sonunda aynı formatta kaynakça yer almalıdır.

Tamamlanmış makalelerin 30 Nisan 2018 tarihine kadar elektronik posta ile cengizaytmatovarmagani@gmail.com adresine gönderilmesi gerekmektedir. Kabul edilen makaleler 05 Mayıs 2018 tarihinde duyurulacaktır.

web sayfası http://cengizaytmatovarmagani.com

Türkiyat Araştırmaları Müdürü

Prof. Dr. Hasan Bahar