TIP FAKÜLTESİ
P.Ç.Program Çıktıları
P.Ç.1 Temel ve klinik tıp bilgilerine sahiptir
P.Ç.2 Birey ve toplum sağlığını korumaya ve geliştirmeye yönelik temel ilkeleri uygular
P.Ç.3 Yaşam boyu öğrenme sorumluluğunu üstlenir ve özdeğerlendirme yapar
P.Ç.4 Çevresel etkenlerin insan sağlığı üzerindeki etkilerini değerlendirir
P.Ç.5 Tanı ve tedavi için gereken mesleki becerileri uygular
P.Ç.6 Mesleğini uygularken etkin iletişim kurar
P.Ç.7 Mesleksel değerler, etik ilkeler ve yasal düzenlemelere uygun davranır
P.Ç.8 Mesleğini uygularken uygun bilgi kaynaklarına ulaşabilir ve bilgi teknolojilerinden etkin biçimde yararlanır
P.Ç.9 Çağdaş hekimlik anlayışına uygun hasta yönetiminin gerektirdiği bilgi, beceri ve davranışları uygular
P.Ç.10 Hasta ve hastalıkları biyolojik, ruhsal ve toplumsal boyutlarıyla bütün olarak değerlendirir
P.Ç.11 Kanıta dayalı tıbbın ilkelerine dayanarak, tıbbi bilgilerin bilimsel temellerini eleştirel olarak değerlendirir
P.Ç.12 Acil tıbbi bakım ve girişimleri gerçekleştirir
P.Ç.13 Sağlık sistemleri, politikaları ve uygulamalarının birey ve toplum sağlığı üzerindeki etkilerini değerlendirir
P.Ç.14 Mesleğini özveriyle uygular