TIP FAKÜLTESİ
Dersin Adı   ENTEGRE DERSLER-1
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
1 2501105 50,00 / 0,00 50,00
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Nadire Ünver Doğan
Koordinator E-mail nunver2003 yahoo.com
Öğretim Elemanı
Zeliha Fazlıoğulları , Murat Ayaz , Kemal Macit Hisar , A. Kağan Karabulut , İ. İlknur Uysal , Ali Ünlü , Yavuz Selvi , Bilge Annagür , Hüsamettin Vatansev , Esma Menevşe , Sedat Abuşoğlu , Muaz Belviranlı , Hilal Arıkoğlu , Tulin Çora , Nadir Koçak , Onur Ural , Hakan Doğan , Mevlüt Gülmez , Bahadır Öztürk , Murat Aydın , Asena Akdemir , Serdar Gergerlioğlu , Ender Erdoğan , Nadire Ünver Doğan , Abdullah Sivrikaya , Asena Akdemir , Hasan Acar , Özkan Güler , Mustafa Taşbent , Fatma Aslım
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Sistemlerin normal yapı ve fonksiyonlarının anlaGılmasına temel oluGturacak hücre ve dokunu yapıtaGları, morfolojisi, döngüsü, vücudun biyolojik dengesi, homeostaz, organizmadaki makromoleküllerin yapı ve iGlevi gibi ana kavramlarını benimsemek, çağdaG sağlık kavramlarını bilerek sağlıkta bilgi toplamanın önemini kavramak, DavranıG Bilimleri ve Psikiyatri hakkında temel bilgileri edinmek, iletiGimde temel yaklaGımları tanımlayarak etik ilkeler konusunda bilgi ve tutum geliGtirmektir
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
10 6 7 0 1 76 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Amfi dersi, laboratuvar dersleri, PDÖ oturumları, gözlem, grup tartıGmaları, proje hazırlama
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Hücre Bilimleri
2 Hücre Bilimleri
3 Hücre Bilimleri
4 Hücre Bilimleri
5 Hücre Bilimleri
6 Hücre Bilimleri
7 Arasınav
8 Hücre Bilimleri
9 Hücre Bilimleri
10 Hücre Bilimleri
11 Hücre Bilimleri
12 Ara sınav
13 Hücre Bilimleri
14 Hücre Bilimleri
15 Hücre Bilimleri
16 Hücre Bilimleri
17 Hücre Bilimleri
18 Hücre Bilimleri
19 Hücre Bilimleri
20 Arasınav
21 Hücre Bilimleri
22 Hücre Bilimleri
23 Hücre Bilimleri
24 Hücre Bilimleri
25 Hücre Bilimleri
26 Hücre Bilimleri
27 Arasınav
28 Hücre Bilimleri
29 Hücre Bilimleri
30 Hücre Bilimleri
31 Hücre Bilimleri
32 Hücre Bilimleri
33 Arasınav
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - -
Devam/Katılım : - -
Uygulamalı Sınav : - -
Derse Özgü Staj : - -
Küçük Sınav : - -
Ödev : - -
Sunum ve Seminer : - -
Projeler : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Klinik Çalışmaları : - -
Diğer Çalışmaları : - -
Ara Sınav   5 %60
Final   1 %40
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 33 80
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 33 80
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : 136 70
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 1 100
Küçük Sınavlar : 6 6
Ara Sınav : 5 15
Final : 1 3
DERSİN AKTS KREDİSİ 500
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 1. Hücre yapı iGlevini kavramak için hücrenin tanımı, yapısal özelliklerini, yapısal unsurlarından hücre membranı ve iç membran sistemlerini, membran sinyalizasyonu, hücrenin diğer organellerinin adlarını tanımlayabilmeli ve yapısal özelliklerini ve iGlevlerini ve hücrelerin birbirleriyle etkileGimini değerlendirebilir. 4
D.Ö.Ç. 2 2. Hücrenin ve elemanlarının yapısı ve iGlevi hakkında bilgi edinmeli, temel biyokimyasal tanımlarını, biyomollekülleri, bunların yapısal ve iGlevsel özelliklerini açıklayabilmeli, kimyasal tepkimelerdeki rollerini değerlendirebilir. 4
D.Ö.Ç. 3 3. Genetiğin tanımı, genetik bilgi taGıyan moleküllerin yapısal ve iGlevsel özellikleri, diğer moleküller ile etkileGimleri, proteinlerin sentezi, genetik bilginin kalıtsal ve ailesel geçiG biçimleri, kromozomların özelliklerini açıklayabilmeli ve kromozomlarda ve genetik bilgi akıGında doğabilecek sorunları kalıtsal hastalıklarla iliGkilendirebilir. 4
D.Ö.Ç. 4 4. Temel biyokimya, tıbbi biyokimya, metabolizma, anabolizma ve katabolizma kavramlarını inceleyebilir. 4
D.Ö.Ç. 5 5. Anatomik model/maketler üzerinde mesleksel becerileri ustaca uygulayabilir, hasta-hekim iliGkisinde ve tıbbi uygulamalarda hekim kimliğine uygun etik ve profesyonel değerleri kavrar, sağlık ve hastalık kavramlarına tarihsel, kültürel ve sanatsal bakıG açısıyla yaklaGabilir. 4
D.Ö.Ç. 6 6. Mesleki geliGimi için kültür, sanat ve hukuk ile tıp bilimini iliGkilerini açıklayabilir. 4
D.Ö.Ç. 7 7. Klinikte uygulayacakları temel mesleksel becerileri maket üzerinde el yıkama ve steril eldiven giyme-çıkarma, serum takma, kan alabilme, enjeksiyon, yara bakımı yapabilme becerisi kazanabilmeli, mikroskop kullanma becerisi geliGtirebilir., 4
D.Ö.Ç. 8 DavranıGlar ve biyolojik belirleyiciler arasındaki ilişkiyi kavrayabilir 4
D.Ö.Ç. 9 Sistem kavramını öğrenir. Sistemlerin sınıflandırılmasını öğrenir. Açık sistemler olarak canlı sistemlerin davranıGları ve özelliklerini öğrenir. 4
D.Ö.Ç. 10 Gnsan vücudundaki kemikler ve eklemlerin anatomi ve klinik anatomisini öğrenir, kemiklere tutunan kaslar ve iliGkili olduğu damarlar ve sinirler hakkında kabaca bilgi sahibi olur. 4
D.Ö.Ç. 11 PDÖ uygulamaları ile senaryolar üzerinde bilgiye ulaGma ve analiz etmeyi öğrenebilir. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20