TIP FAKÜLTESİ
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Çetin ÇELİK

Erasmus Koordinatör: Prof. Dr. Şerefnur ÖZTÜRK

Farabi Koordinatör: Prof. Dr. Şerefnur ÖZTÜRK

Mevlana Koordinatör:

AKTS Koordinatör: Prof. Dr. Tülün ÇORA

Amacı: Toplumun sağlık gereksinimlerine ve sorunlarına duyarlı, çözümler üretebilen, yetkin, gelişime ve araştırmaya açık, insan haklarına saygılı, çağdaş hekimler yetiştirmektir.

Vizyon: Modern yaratıcı ve pozitif düşünen, katılımcı üretken, nitelikli ve yarattığı değerlerle ülkesini tüm dünyada temsil eden doktorlar ve kadın hastalıkları-doğum uzmanları yetiştirmek.

Misyon: Anabilim dalımızın misyonu, bireyi temel alan çağdaş, bilimsel ve kaliteli tıp hizmeti olup bunu gerek asli görevi olan lisans ve lisans üstü tıp eğitimi vererek, içinde bulunduğumuz toplumu bilinçlendirerek ve literatüre yön veren klinik-deneysel araştırmalar yaparak sağlar. Bu kapsamda 3. basamak sağlık hizmetlerinin yürütülmesi de sağlanır.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: Kadın hastalıkları ve doğum bilimini preklinik, klinik ve son sınıf öğrencileri için pratik eğitim vererek tanıtmak

Kabul ve Kayıt Koşulları: Stajımız tıp fakültesi 5. sınıfında yer almaktadır.Tıp Fakültesinde kabul ve kayıt koşulları aşağıdaki gibidir Türk Öğrenciler için: Mevzuat çerçevesinde bu programa öğrenci kabulü ÖSYS olarak adlandırılan merkezi sınav sistemi ile yapılmaktadır.Öğrenciler öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra bu sınavdan aldıkları puana göre ÖSYS tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir. Yabancı Uyruklu Öğrenciler için: Bu programa uluslararası geçerliliği olan SAT I, ACT, GCE vb.gibi sınav sonuçlarına göre ya da üniversitemizce veya Türkiyedeki üniversitelerce yapılan yabancı uyruklu öğrenci sınavından ilgili yönergeler çerçevesinde geçerli, puan alan adaylar kabul edilmektedir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: 4. sınıfı başarıyla tamamlamak

Mezuniyet Şartları: Teorik ve Pratik sınavları başarıyla geçmek. Devamsızlık süresini doldurmamış olmak.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Teorik ve Pratik sınav

İstihdam Olanakları: Devlet hastaneleri, Üniversite hastaneleri, Özel hastaneler

Üst Derece Programlara Geçiş: Tıpta Uzmanlık Sınavı