TIP FAKÜLTESİ
P.Ç.Program Çıktıları
P.Ç.1 Temel ve klinik tıp bilgilerine sahiptir
P.Ç.2 Birey ve toplum sağlığını korumaya ve geliştirmeye yönelik temel ilkeleri uygular
P.Ç.3 Yaşam boyu öğrenme sorumluluğunu üstlenir ve özdeğerlendirme yapar
P.Ç.4 Çevresel etkenlerin insan sağlığı üzerindeki etkilerini değerlendirir
P.Ç.5 Kanıta dayalı tıbbın ilkelerine dayanarak, tıbbi bilgilerin bilimsel temellerini eleştirel olarak değerlendirir
P.Ç.6 Acil tıbbi bakım ve girişimleri gerçekleştirir
P.Ç.7 Sağlık sistemleri, politikaları ve uygulamalarının birey ve toplum sağlığı üzerindeki etkilerini değerlendirir
P.Ç.8 Mesleğini özveriyle uygular