SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Yaşar SEMİZ

Erasmus Koordinatör: Öğr. Gör. Hasan HAKSES

Farabi Koordinatör: Öğr. Gör. Eyüp Erdal YÖRÜK

Mevlana Koordinatör:

AKTS Koordinatör: Öğr. Gör. Mehmet BÜYÜKÇİÇEK

Amacı: Temel turizm bilgilerini, çağdaş eğitim yöntemleriyle aktararak, ulusal ve uluslararası alanda mesleğini icra edebilen, sektörün ihtiyaçlarına cevap verebilecek yetkinlikte, her yönüyle donanımlı Turizm Meslek Elemanı yetiştirmektir. Atölye ve uygulama sahası imkânlarıyla buluşturulan öğrencilerimize, öğrenimleri sürecinde sektörde aktif olarak çalışma olanağı sağlamaktır. Turizm ve Otel İşletmeciği Programı, öğrencilerin en yeni teknolojileri takip etmeleri ve öğrenmeleri için yüksek kalitede bir program sunmak ve aynı zamanda uygulamalı ve teorik araştırmalara katılımlarını sağlamak için kurulmuştur. önlisans programı, ortak eğitim stratejisi ve pratik yaparak deneyim kazandırma anlayışına uygun olarak hazırlanmıştır. Böylece teknolojideki yeni trendlerin kolayca uyarlanması mümkün olacaktır. Program öncelikli olarak İşletmecilik, Servis Uygulamaları, Mutfak Uygulamaları ve Satış - Müşteri İlişkileri alanlarını içermektedir. Bu sebeple öğrencilere İletişim, Pazarlama, Mutfak ve Servis farklı alanlarını anlama,Turizm alanında en az bir uzmanlık alanında uzmanlaşma ve yaratıcı ve birleştirici etkinliklerine katılma becerilerini kazandırmak amaçlanmaktadır.

Vizyon: Temel turizm bilgilerini, çağdaş eğitim yöntemleriyle aktararak, ulusal ve uluslararası alanda mesleğini icra edebilen, sektörün ihtiyaçlarına cevap verebilecek yetkinlikte, her yönüyle donanımlı Turizm Meslek Elemanı yetiştirmektir. Atölye ve uygulama sahası imkânlarıyla buluşturulan öğrencilerimize, öğrenimleri sürecinde sektörde aktif olarak çalışma olanağı sağlamaktır.

Misyon: Alanında yeterli temel bilgiye sahip, alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilen ve değerlendirebilen, örgütsel sorunları tanımlayabilen, proje oluşturup gerekli analizleri yapabilen, bilişim teknolojilerini belirleyip etkin kullanabilen takım ruhuna,iletişim bilgisine ve becerisine, alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip elemanlar yetiştirmek. Tarihi ve toplumsal değerlere saygılı, sosyal sorumluluk sahibi, evrensel ve mesleki etik bilinci olan, yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyen ve kendini sürekli yenileyen, alanıyla ilgili yapılan işleri yerinde takip ederek mesleğine yönelik uygulama becerisine sahip bireyler yetiştirmek.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: Bölümümüzün başlıca hedefleri ülkemizin ihtiyaç duyduğu ara eleman yetiştiren bölümleri arasında tercih edilen bir bölüm konumuna gelmektir. Gerekli bilimsel ve sosyal yetilerle donatılmış, bir üst seviyedeki eğitimleri takip edebilen, çalışacakları ortamlarda kritik düşünme ve liderlik becerilerine sahip, disiplinler arası işbirliği sağlayabilen, yönetici özelliklerine sahip, yenilikçi, özgün çözümler üretebilen Turizm Meslek Elemanı yetiştirmektir.

Kabul ve Kayıt Koşulları: TURİZM VE OTEL İŞLETMECİĞİ programına Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) yaptığı Yüksek Öğretime Giriş (YGS) sonucuna göre kabul edilirler. ÖSYM tarafından düzenlenen Yüksek Öğretime Giriş (YGS) sınavında başarılı olanların YGS6 puan türündeki tercih sıralamasına göre yerleştirmesi yapılır. Yabancı uyruklu öğrenciler, programa üniversiteye yaptıkları direkt başvuruların değerlendirilmesi sonucunda kabul edilir. Daha fazla bilgi için Kurumsal Bilgileri menüsünde yer alan Lisans ve Ön Lisans Kabul ve Kayıt Prosedürleri bölümünü ziyaret ediniz.

Önceki Öğrenmenin Tanınması:

Mezuniyet Şartları: Dört yarıyıl sonunda toplam 120 AKTSnin tamamlanması, mezuniyet ortalamasının en az 2.0 olması ve 30 iş günü zorunlu stajını tamamlaması gerekmektedir.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Öğrencinin dönem başında internet üzerinden ders kaydı yapması ve genel sınava girebilmesi için teorik derslerin en az %70`i, uygulamalı derslerin ise en az %80ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az bir ara sınav ve bir genel sınava tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notunun bir kısmına ödev, uygulama gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da eklenebilir) katkısı % 40, genel sınavın katkısı ise % 60 oranındadır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten AA, BA, BB, CB, CC notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. DC, DD notlarından birini alan öğrencinin bu derslerden başarılı sayılabilmesi için dönem/yıl ağırlıklı not ortalamasının 2.00 olması gerekir.

İstihdam Olanakları: Turizm sektörünün küresel bir yapıya sahip olması dolayısıyla mezunlarımız Türkiye,de ve yurt dışında kariyer imkânları bulabilirler. Mezunlarımız kişisel ilgi alanları ve tercihlerine göre servis, mutfak, bar, önbüro, pazarlama ve yönetim gibi pek çok alanda çalışabilirler. Mezunlarımız, servis hizmetleri, mutfak hizmetleri, önbüro işlemleri, bar hizmetleri, çamaşırhane ve ütü hizmetleri, otel otomasyon uygulamaları gibi faaliyet gösteren Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ), büyük ölçekli şirketler ve çok uluslu firmalarda istihdam olanağı bulabilirler.

Üst Derece Programlara Geçiş: Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİ bölümünde ya da bölümle ilgili alanlarda Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile lisans programlarına başvurabilir. Dikey Geçiş Sınavı ile yerleştirildikleri lisans programlarında intibak eğitimi başardıktan sonra 3. sınıftan itibaren lisans eğitimine devam ederler.