SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
SEYAHAT, TURİZM VE EĞLENCE HİZMETLERİ
Bölüm Başkanı: Öğr. Gör. Ahmet ÇAKIR

Erasmus Koordinatör: Öğr. Gör. Hasan HAKSES

Farabi Koordinatör: Öğr. Gör. Eyüp Erdal YÖRÜK

Mevlana Koordinatör:

AKTS Koordinatör: Öğr. Gör. Ahmet ÇAKIR

Amacı: Turizm Rehberliği Programı'nın amacı: Bilimsel ve kaliteli bir eğitim öğretim sağlamak suretiyle turizm sektörü için nitelikli turist rehberleri, iş görenler, orta ve üst kademe yönetici adayları yetiştirmektir. Bu amaç doğrultusunda iyi derecede yabancı dil bilen, Türkiye'yi, Türk tarihini, kültürünü ve coğrafyasını en iyi şekilde tanıyan, beşerî ilişkilerde iyi o lan, analitik düşünebilen, sorun çözme, yönetim ve organizasyon bilgisi ve yeteneği gelişmiş, kucaklayıcı, nezaket, saygı, dürüstlük gibi temel sosyal değerlere sahip, liderlik ve temsil yeteneği olan nitelikli turist rehberleri ve yönetici adayları yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Vizyon: Meslek yüksekokulları içinde en fazla talep edilen program olmak.

Misyon: Turizm Rehberliği alanında kendini geliştirmek isteyen öğrencilerin tercih ettiği program olmak.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: Program turizm sektöründe hizmet alanların beklentilerini karşılamak üzere seyahat acentalarında ve bireysel olarak çalışabilecek Turizm Rehberleri yetiştirmektedir.

Kabul ve Kayıt Koşulları: Adayların lise ve dengi okul diplomasına sahip olması gerekmekte ve YÖK'ün ilgili mevzuatı istikametinde tespit edilmektedir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: -

Mezuniyet Şartları: İki yıl sonunda toplam 120 AKTS'nin tamamlanması, mezuniyet ortalamasının en az 2.0 olması ve 30 işgünü zorunlu stajını tamamlaması gerekmektedir. Programda ayrıca bir yıl süreli Almanca Hazırlık Programı uygulanır. Almanca yeterlik sınavını başaranlar, doğrudan birinci alınırlar.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Öğrencinin dönem başında internet üzerinden ders kaydı yapması ve genel sınava girebilmesi için teorik derslerin en az %70`i, uygulamalı derslerin ise en az %80'ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az bir ara sınav ve bir genel sınava tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notunun bir kısmına ödev, uygulama gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da eklenebilir) katkısı % 40, genel sınavın katkısı ise % 60 oranındadır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten AA, BA, BB, CB, CC notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. DC, DD notlarından birini alan öğrencinin bu derslerden başarılı sayılabilmesi için dönem/yıl ağırlıklı not ortalamasının 2.00 olması gerekir.

İstihdam Olanakları: Bu programdan mezun olan öğrencilerin tüm Türkiye genelinde seyahat acentalarında veya serbest çalışma olanakları mevcuttur. Kendisini yeterince geliştiren mezun öğrencilerimizin yurt dışı turlarda da tur lideri olarak çalışma olanakları mevcuttur.

Üst Derece Programlara Geçiş: Önlisans eğitimini tamamlayan adaylar, ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavına girerek ÖSYM tarafından belirlenmiş lisans programlarına başvurabilirler.