SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
MUHASEBE VE VERGİ
Bölüm Başkanı: Doç. Dr. Hakkı Mümün AY

Erasmus Koordinatör: Öğr. Gör. Hasan HAKSES

Farabi Koordinatör: Öğr. Gör. Yavuz ÇAKMAK

Mevlana Koordinatör:

AKTS Koordinatör: Öğr. Gör. Fırat KINALI

Amacı: İşletmelerde muhasebe fonksiyonlarını kavrayıp, muhasebe işlemlerinin sağlıklı ve güvenilir bir şekilde işleyişini sağlamak, iş hayatı içinde yer alan muhasebe ve vergi uygulamalarını, gereksinimlerini ve yeniliklerini kavrayabilecek yeteneklere haiz, birikimli, girişimci, analitik düşünme yeteneğine sahip meslek elemanları yetiştirmektir.

Vizyon: Meslek yüksekokulları içinde en fazla talep edilen program olmak.

Misyon: Muhasebe alanında kendini geliştirmek isteyen öğrencilerin tercih ettiği program olmak.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: Program, ekonomik faaliyetlerde bulunan tüm işletmelerin mali nitelikteki işlemlerini düzenli bir şekilde kayıt edip, özetleyerek rapor edip ve sonuçlarını sosyal sorumluluk prensibi çerçevesinde ilgili kurum ya da kuruluşlara sunulması faaliyetlerini kapsar.

Kabul ve Kayıt Koşulları:

Önceki Öğrenmenin Tanınması: -

Mezuniyet Şartları: İki yıl sonunda toplam 120 AKTS'nin tamamlanması, mezuniyet ortalamasının en az 2.0 olması ve 50 işgünü zorunlu stajını tamamlaması gerekmektedir.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Öğrencinin dönem başında internet üzerinden ders kaydı yapması ve genel sınava girebilmesi için teorik derslerin en az %70`i, uygulamalı derslerin ise en az %80'ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az bir ara sınav ve bir genel sınava tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notunun bir kısmına ödev, uygulama gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da eklenebilir) katkısı % 40, genel sınavın katkısı ise % 60 oranındadır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten AA, BA, BB, CB, CC notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. DC, DD notlarından birini alan öğrencinin bu derslerden başarılı sayılabilmesi için dönem/yıl ağırlıklı not ortalamasının 2.00 olması gerekir.

İstihdam Olanakları: Programdan mezun olan öğrenciler, kamu ve özel sektörde herhangi bir alanda faaliyet gösteren işletmelerin; muhasebe ve finans bölümlerinde çalışabilirler. Ayrıca SMMM ve YMM'lerin yanında vasıflı eleman olarak çalışabilirler. Bunun yanında KPSS sınavından geçerli puanı almak koşuluyla kamuda çalışma imkanı bulabilirler.

Üst Derece Programlara Geçiş: Önlisans eğitimini tamamlayan adaylar, ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavına girerek ÖSYM tarafından belirlenmiş lisans programlarına başvurabilirler.