SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
FİNANS, BANKACILIK VE SİGORTACILIK
Bölüm Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Abdullah TEKİN

Erasmus Koordinatör: Öğretim Görevlisi Dr.Mürşit IŞIK

Farabi Koordinatör: Öğretim Görevlisi Ömer Faruk TEKİN

Mevlana Koordinatör:

AKTS Koordinatör: Öğretim Görevlisi Gökhan AKANDERE

Amacı: Bankacılık ve Sigortacılık alanıyla ilgili tüm kavram ve ilkeleri benimsemiş, sektörün ihtiyaç duyduğu niteliklerde, bilgi düzeyi yüksek, tüm Bankacılık ve Sigortacılık işlemlerini etkin bir biçimde yürütebilecek mesleki bilgiye ve insani iletişim becerilerine sahip, sektörde etkin olabilecek meslek elemanları yetiştirmektir.

Vizyon: Meslek yüksekokulları içinde en fazla talep edilen program olmak.

Misyon: Finans-Bankacılık ve Sigortacılık alanında kendini geliştirmek isteyen öğrencilerin tercih ettiği program olmak.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: Program finansal sektörde bankacılık ve sigortacılık sektörünün beklentilerini karşılamak üzere bu alanda görev alabilecek bireyler yetiştirmektedir.

Kabul ve Kayıt Koşulları:

Önceki Öğrenmenin Tanınması: -

Mezuniyet Şartları: İki yıl sonunda toplam 120 AKTS'nin tamamlanması, mezuniyet ortalamasının en az 2.0 olması ve 50 işgünü zorunlu stajını tamamlaması gerekmektedir.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Öğrencinin dönem başında internet üzerinden ders kaydı yapması ve genel sınava girebilmesi için teorik derslerin en az %70`i, uygulamalı derslerin ise en az %80'ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az bir ara sınav ve bir genel sınava tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notunun bir kısmına ödev, uygulama gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da eklenebilir) katkısı % 40, genel sınavın katkısı ise % 60 oranındadır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten AA, BA, BB, CB, CC notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. DC, DD notlarından birini alan öğrencinin bu derslerden başarılı sayılabilmesi için dönem/yıl ağırlıklı not ortalamasının 2.00 olması gerekir.

İstihdam Olanakları: Bu programdan mezun olan öğrencilerin tüm Türkiye genelinde bankacılık ve sigortacılık sektöründe çalışma olanakları mevcuttur.

Üst Derece Programlara Geçiş: Önlisans eğitimini tamamlayan adaylar, ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavına girerek ÖSYM tarafından belirlenmiş lisans programlarına başvurabilirler.