SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
Bölüm Başkanı: Öğr.Gör.Nesip ERGÜL

Erasmus Koordinatör: Öğr.Gör. Hasan HAKSES

Farabi Koordinatör: Öğr.Gör.Eyyüp Erdal YÖRÜK

Mevlana Koordinatör:

AKTS Koordinatör: Öğr.Gör.Abdullah ERDEN

Amacı: Programın amacı Türkiyede hızla büyümekte olan çağrı merkezi sektörünün gelişimine katkıda bulunmak, faaliyet ve etki alanını genişletmek için, gerekli deneyimi kazanmış, ikna kabiliyeti güçlü, iletişim becerisi yüksek, nitelikli işgücü yetiştirmektir. Çağrı Merkezi Hizmetleri Programı birinci ve ikinci öğretim programları mevcuttur. Mezun öğrencilerin en büyük istihdam alanları programın özelliğinden dolayı ağırlıklı olarak çağrı merkezleridir. Ayrıca bu programdan mezun olacak öğrenciler, kamu kurum ve kuruluşlarında da çalışabilirler

Vizyon: Değişen günümüz koşularında, müşteri odaklı hizmet politikalarının yaygınlaşması, Çağrı Merkezi Hizmetleri sektörünün ön plana çıkmasına yol açmaktadır. Değişen ve gelişen iş dünyasının gereksinimlerini karşılayabilecek bilgi ve becerilerle donatılmış, bilgisayar kullanımında uzman, ikna kabiliyeti güçlü, iletişim becerisi yüksek, etkili konuşma becerisi olan ve diksiyonu düzgün nitelikli işgücü yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Misyon: Çağrı Merkezi Hizmetleri alanında kendini geliştirmek isteyen öğrencilerin tercih ettiği program olmak. Öğrencilerin kendi alanlarında bilimsel bilgi ile donanmış, teknolojiyi yakalamış, dinamik, çağdaş, araştırmacı, düşünen öz güvenli bireyler olarak yetişmesini sağlayarak topluma ve iş hayatına kazandırmayı amaçlayan öncü bir Yüksekokul programı olmak.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: Çağrı Merkezi Hizmetleri Ön lisans Programı, Büro Hizmetleri ve Yönetici Hizmetleri Bölümü kapsamında açılan dört yarıyıllık bir programdır. Program, 2014-2015 yılında Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu bünyesinde, Büro Hizmetleri ve Sekreterlik bölümü altında açılmıştır.

Kabul ve Kayıt Koşulları: lkemizde, üniversitelere giriş için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınavda başarılı olmak gereklidir. Öğrenciler sınav sonucunda aldıkları puanlara göre, girebilecekleri program tercihlerini düzenleyerek, tercih formlarını Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezine gönderirler. ÖSYM tüm başvuruları alır, başvuruları puan türüne göre gruplar, puanları en yüksekten en düşüğe doğru sıralar, tercih edilen puan türüne göre bütün mevcut programları listeler ve öğrencileri tercih ettikleri programlardan birisine yerleştirir. Ülkemizdeki üniversitelere girecek yabancı uyruklu öğrencileri seçimi, Yabancı Öğrenci Sınavı (YÖS) adı verilen merkezi bir sınav sonucuna göre belirli bir kontenjan dahilinde mümkündür. Kayıt için gerekli belgeler 1- Lise veya dengi okul diploması, 2- ÖSYM ce yapılan yerleştirme sonuç belgesi.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Türk Yüksek öğretim kurularında önceki öğrenmenin tanınması süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Selçuk Üniversitesinin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.

Mezuniyet Şartları: Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere ÇAĞRI MERKEZİ HİZMETLERİ alanında ön lisans diploması verilir.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Her öğrencinin akademik takvimdeki önceden belirlenmiş tarihlerde kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavlarına girebilmesi için ise derslerin en az % 70ine uygulamaların ise en az %80ine devam etmiş olması gerekmektedir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavları katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten (AA),(BA),(BB),(CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. (DC) ve (DD) notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için dersin bulunduğu dönemde genel not ortalamasının en az 2.0 olması gerekir.

İstihdam Olanakları: Çağrı Merkezi Hizmetleri Programından mezun olan öğrenciler kazandıkları yeterlilikler doğrultusunda tüm kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarındaki çağrı merkezlerinde çalışabilmektedir. Türkiyede hızla büyümekte olan çağrı merkezi sektörünün gelişimini sağlamak, faaliyet ve etki alanını genişletmek için, gerekli deneyimi kazanmış, ikna kabiliyeti güçlü, iletişim becerisi yüksek, nitelikli işgücüne ihtiyaç duyulmaktadır.

Üst Derece Programlara Geçiş: Ön lisans eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler dikey geçiş sınavına girerek, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezince uygun görülen lisans programına yerleştirilmeleri halinde lisans programlarından birine dikey geçiş yapabilirler. Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İletişim, İletişim Sanatları, İletişim Bilimleri, İnsan Kaynakları Yönetimi, İşletme, İşletme Bilgi Yönetimi, Lojistik Yönetimi, Medya ve İletişim, Medya ve İletişim Sistemleri, Reklamcılık ve Halkla İlişkiler, Yeni Medya, Yönetim Bilişim Sistemleri, Mezunlar ayrıca Açık öğretimin ilgili bölümlerine sınavsız dikey geçiş yapabilmektedir