Yönetim ve Kurullar

Sahibi

SÜ Selçuklu Araştırmaları Merkezi Adına Sahibi  / Owner on behalf of the Seljuk Researches Centre

Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN - Selçuk Üniversitesi Rektörü

 

Yazı İşleri Müdürü- Editörler / Editor-in- Chiefs

Prof. Dr. Mehmet Ali HACIGÖKMEN - Selçuk Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Sefer SOLMAZ - Selçuk Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Zehra ODABAŞI - Selçuk Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi  Şükrü DURSUN - Selçuk Üniversitesi

  •  

İngilizce Editör / English Language Editor

Öğr. Gör. Derya Deniz GEZER- Selçuk Üniversitesi

  •  

Editör Yardımcıları/ Editorial Asistants

Selma DÜLGEROĞLU - Selçuk Üniversitesi

Arş. Gör. Hatice AKSOY - Selçuk Üniversitesi

Arş. Gör. Abdullah BURGU - Selçuk Üniversitesi

Arş. Gör. Abdul Metin ÇELİKBİLEK - Selçuk Üniversitesi

 

YAYIM KURULU/ EDITORIAL BOARD

Prof. Dr. Hsing Tung WU- National Chengchi University

Prof. Dr. Mehmet Ali HACIGÖKMEN- Selçuk Üniversitesi

Prof. Dr. Mohamed Salem BAAMER- King Abdulaziz University

Prof. Dr. Timothy MAY- University of North Georgia

Asist. Prof. Hadi JORATİ- Ohio State University

Dr. Öğr. Üyesi Sefer SOLMAZ- Selçuk Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Zehra ODABAŞI- Selçuk Üniversitesi

Dr. Alan V. MURRAY – University of Leeds

Dr. Öğr. Üyesi Şükrü DURSUN- Selçuk Üniversitesi

 

 

Danışma Kurulu

Yönetim ve Kurullar

Sahibi

SÜ Selçuklu Araştırmaları Merkezi Adına Sahibi  / Owner on behalf of the Seljuk Researches Centre

Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN - Selçuk Üniversitesi Rektörü

 

Yazı İşleri Müdürü- Editörler / Editor-in- Chiefs

Prof. Dr. Mehmet Ali HACIGÖKMEN - Selçuk Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Sefer SOLMAZ - Selçuk Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Zehra ODABAŞI - Selçuk Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi  Şükrü DURSUN - Selçuk Üniversitesi

  •  

İngilizce Editör / English Language Editor

Öğr. Gör. Derya Deniz GEZER- Selçuk Üniversitesi

  •  

Editör Yardımcıları/ Editorial Asistants

Selma DÜLGEROĞLU - Selçuk Üniversitesi

Arş. Gör. Hatice AKSOY - Selçuk Üniversitesi

Arş. Gör. Abdullah BURGU - Selçuk Üniversitesi

Arş. Gör. Abdul Metin ÇELİKBİLEK - Selçuk Üniversitesi

 

YAYIM KURULU/ EDITORIAL BOARD

Prof. Dr. Hsing Tung WU- National Chengchi University

Prof. Dr. Mehmet Ali HACIGÖKMEN- Selçuk Üniversitesi

Prof. Dr. Mohamed Salem BAAMER- King Abdulaziz University

Prof. Dr. Timothy MAY- University of North Georgia

Asist. Prof. Hadi JORATİ- Ohio State University

Dr. Öğr. Üyesi Sefer SOLMAZ- Selçuk Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Zehra ODABAŞI- Selçuk Üniversitesi

Dr. Alan V. MURRAY – University of Leeds

Dr. Öğr. Üyesi Şükrü DURSUN- Selçuk Üniversitesi

 

 

Danışma Kurulu

Prof. Dr. A. Yaşar OCAK

Prof. Dr. Abdullah GÜNDOĞDU

Prof. Dr. Abdülkerim ÖZAYDIN

Prof. Dr. Adnan ÇEVİK

 

TOBB Üniversitesi

Ankara Üniversitesi

İstanbul Üniversitesi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Prof. Dr. Adnan KARAİSMAİLOĞLU

Prof. Dr. Ahmet AĞIRAKÇA

Prof. Dr. Ali BAŞ

 

Kırıkkale Üniversitesi

Mardin Artuklu Üniversitesi

Selçuk Üniversitesi

Prof. Dr. Ahmet ÇAYCI

Prof. Dr. Ahmet OCAK

 

Necmettin Erbakan Üniversitesi

Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Prof. Dr. Ahmet TAŞĞIN

Prof. Alfred J. ANDREA

 

Necmettin Erbakan Üniversitesi

University of Vermont

Prof. Dr. Ali BORAN

Prof. Dr. Ali Uzay PEKER

Prof. Dr. Ali Osman UYSAL

Prof. Dr. Aydın USTA

Prof. Dr. Ayşe D. KUŞÇU

Prof. Dr. Bayram ÜREKLİ

Prof. Dr. Cengiz TOMAR

Prof. Dr. Cihan PİYADEOĞLU

 

Selçuk Üniversitesi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Mimar Sinan Üniversitesi

Necmettin Erbakan Üniversitesi

Selçuk Üniversitesi

Marmara Üniversitesi

İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Prof. Dr. Cüneyt KANAT

Prof. Dr. Derya ÖRS

 

Ege Üniversitesi

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı

Prof. Dr. Ebru ALTAN

 

İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Ergin AYAN

Prof. Dr. Erkan GÖKSU

Prof. Dr. Fatih Yahya AYAZ

Prof. Dr. Feyzan GÖHER VURAL

 

Ordu Üniversitesi

Dokuz Eylül Üniversitesi

Çukurova Üniversitesi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

Prof. Dr. Gülay ÖĞÜN BEZER

Prof. Dr. Hacı Ahmet ÖZDEMİR

 

Marmara Üniversitesi

Emekli Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Hasan BAHAR

Prof. Dr. Hasan Hüseyin ADALIOĞLU

Prof. Dr. Haşim KARPUZ

Prof. Dr. Haşim ŞAHİN 

Prof. Dr. Hicabi KIRLANGIÇ

Prof. Dr. Hsing Rung Wu

Prof. Dr. İbrahim TELLİOĞLU

 

Selçuk Üniversitesi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

KTO Karatay Üniversitesi

Sakarya Üniversitesi

Ankara Üniversitesi

National Chengchi University

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Prof. Dr. İlhan ERDEM

Prof. Dr. İlyas GÖKHAN

Prof. Dr. İsmail ÇİFTCİOĞLU

 

Ankara Üniversitesi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Dumlupınar Üniversitesi

Prof. Jonathan HARRİS

Prof. Dr. Kazım ÜRÜN

Prof. Dr. Lütfi ŞEYBAN

Prof. Dr. Mahmut KAFES

 

University of London

Selçuk Üniversitesi

Sakarya Üniversitesi

Selçuk Üniversitesi

Prof. Dr. M. Said POLAT

Prof. Dr. Mehmet Akif CEYLAN

 

Marmara Üniversitesi

Marmara Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet ERSAN

 

Ege Üniversitesi

Prof. Dr. Mikail BAYRAM

 

Emekli Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Mohamed Salem BAAMER

Prof. Dr. Muharrem KESİK

 

King Abdulaziz University

İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Musa Şamil YÜKSEL

 

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Prof. Dr. Mustafa Sabri KÜÇÜKAŞÇI

Prof. Dr. Mustafa TOKER

Prof. Dr. Nermin ŞAMAN DOĞAN

Prof. Dr. Necmi UYANIK

Prof. Dr. Osman G. ÖZGÜDENLİ

Prof. Dr. Osman KUNDURACI

Prof. Dr. Ömer Soner HUNKAN

Prof. Dr. Özdemir KOÇAK

 

Marmara Üniversitesi

Selçuk Üniversitesi

Hacettepe Üniversitesi

Selçuk Üniversitesi

Marmara Üniversitesi

Selçuk Üniversitesi

Trakya Üniversitesi

Selçuk Üniversitesi

Prof. Dr. Recep DİKİCİ

Prof. Dr. Refik TURAN

Prof. Dr. Remzi DURAN

 

Selçuk Üniversitesi

Türk Tarih Kurumu Başkanı

Selçuk Üniversitesi

Prof. Dr. Sabri Abdel - Latif SALIM

 

Fayoum University

Prof. Dr. Salim KOCA

Prof. Dr. Sadettin Yağmur GÖMEÇ

 

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Seyfullah KARA

Prof. Dr. Shamsiddin KAMOLİDDİN

Prof. Dr. Sinan GÖNEN

Prof. Dr. Timothy MAY

 

Karabük Üniversitesi

Tashkent Davlat Sharkiyat Institute

Selçuk Üniversitesi

University of North Gerorgia

Prof. Dr. Tuncer BAYKARA

Prof. Dr. Ufuk Deniz AŞCI

Prof. Dr. Üçler BULDUK

 

Emekli Öğretim Üyesi

Selçuk Üniversitesi

Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Yusuf KÜÇÜKDAĞ

Prof. Dr. Yusuf ÖZ

Prof. Dr. Z. Kenan BİLİCİ

 

KTO Karatay Üniversitesi

Kırıkkale Üniversitesi

Ankara Üniversitesi

Doç. Dr. Abdullah KAYA

Doç. Dr. Adnan ESKİKURT

Doç. Dr. Ali ERTUĞRUL

Doç. Dr. Alptekin YAVAŞ

Doç. Dr. Ayşe ATICI ARAYANCAN

 

Cumhuriyet Üniversitesi

İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Düzce Üniversitesi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

Doç. Dr. Bekir BİÇER

Doç. Dr. Cihat AYDOĞMUŞOĞLU

 

Necmettin Erbakan Üniversitesi

Ankara Üniversitesi

Doç. Dr. Halil İbrahim GÖKBÖRÜ

Doç. Dr. Hakan KUYUMCU

Doç. Dr. İbrahim KUNT

Doç. Dr. Murat KEÇİŞ

 

Kırıkkale Üniversitesi

Selçuk Üniversitesi

Selçuk Üniversitesi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Doç. Dr. Mustafa ALİCAN

Doç. Dr. Mustafa ÇETİNASLAN

 

Muş Alparslan Üniversitesi

Selçuk Üniversitesi

Doç. Dr. Mustafa UYAR

Doç. Dr. Nuri ŞİMŞEKLER

Doç. Dr. Recep DURGUN

Doç. Dr. Resul AY

Doç. Dr. Sadi S. KUCUR

Doç. Dr. Selim KAYA

 

Ankara Üniversitesi

TC. Kırgızistan Bişkek Kültür ve Tanıtım Müşavirliği

Selçuk Üniversitesi

Hacettepe Üniversitesi

Marmara Üniversitesi

Afyon Kocatepe Üniversitesi

Doç. Dr. Süleyman ÖZBEK

Doç. Dr. Timur VURAL

Doç. Dr. Tolga BOZKURT

Doç. Dr. Tülay METİN

 

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

Ankara Üniversitesi

Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Abdurrahim TUFANTOZ

 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet AKŞİT

 

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

 

Dr. Öğr. Üyesi Emine UYUMAZ

Dr. Öğr. Üyesi Hacı Ahmet ŞİMŞEK

Asist Prof. Hadi JORATI

Dr. Öğr. Üyesi İlker Mete MİMİROĞLU

Dr. Öğr. Üyesi Rüstem BOZER

Dr. Öğr. Üyesi Sinan TAŞDELEN

Dr. Öğr. Üyesi Şerafettin YILDIZ

Dr. Öğr. Üyesi Tahir AŞİROV

Dr. Öğr. Üyesi Yaşar ERDEMİR

Dr. Öğr. Üyesi Zekeriya ŞİMŞİR

Dr. Alan V. MURRAY

Dr. Jason T. ROCHE

Dr. Reem Abdülmonim Abdüssamed BAZA

Öğr. Gör. Ateybekova NURZYA

 

Öğr. Gör. Babjanova ANAR

 

 

Emekli Öğretim Üyesi

Selçuk Üniversitesi

Ohio State University

Necmettin Erbakan Üniversitesi

Ankara Üniversitesi

Selçuk Üniversitesi

Selçuk Üniversitesi

Bülent Ecevit Üniversitesi

Emekli Öğretim Üyesi

Necmettin Erbakan Üniversitesi

University of Leeds

Manchester Metropolitan University

Ministry of Awqaf and Islamic Affairs

Abılay Han Kazak Uluslararası İlişkiler ve Dünya

Dilleri Üniversitesi

Abılay Han Kazak Uluslararası İlişkiler ve Dünya Dilleri Üniversitesi

 

Sekreterya

Şevket ÖĞÜTCÜ