2021-2022 Akademik Yılı Sağlık Yönetimi Bölümü Sınıf Danışmanları

Class

Advisor

1st Grade  Normal Education

Res. Asst. M. Akif ERİŞEN

1st Grade Secondary Education

Res. Asst. Dr. Hilal AKMAN DÖMBEKCİ

2nd Grade  Normal Education

Res. Asst. Adil AYDOĞDU

2nd Grade Secondary Education

Res. Asst. Adil AYDOĞDU

3rd Grade  Normal Education

Asst. Prof. Emel FİLİZ

3rd Grade Secondary Education

Asst. Prof. Fatma Özlem YILMAZ

4th Grade  Normal Education

Res. Asst. Müjdat YEŞİLDAL

4th Grade Secondary Education

Asst. Prof. Şerife GÜZEL