SAĞLIK YÖNETİMİ KALİTE KAPSAMINDA AKREDİTASYON KURULLARI VE ÜYELERİ

Kurul Adı

Kurul Üyeleri

Görevliler

Faaliyet Çerçevesi

Bölüm Akreditasyon Kurulu

DOÇ. DR. HANDAN ERTAŞ

DOÇ. DR. MEHMET YORULMAZ

DR. ÖĞR. ÜYESİ ŞERİFE GÜZEL

ARŞ. GÖR. ADİL AYDOĞDU

 Akreditasyonla ilgili iş ve işlerin yapılması ve sürdürülmesinden sorumludur. Ayrıca akreditasyon arşivinin düzeninden sorumludur. Her eğitim öğretim dönemi başında alt kurulların kararlarını toplamak ve bölüm kuruluna sunmaktır.

Dış Paydaş ve Mezunlarla İletişim, Ölçme ve Değerlendirme, Anket Uygulama Kurulu

 

ARŞ. GÖR. DR. HİLAL AKMAN DÖMBEKÇİ

DR.OGR. UYESI EMEL FİLİZ

DR. ÖĞR. ÜYESİ ŞERİFE GÜZEL

ARŞ. GÖR. ADİL AYDOĞDU

Her eğitim öğretim döneminde bölüm mezunları ve öğrenciler İle İlgili iletişim ve anketlerin uygulamasından sorumludur.

Öğretim Planı ve Müfredat Kurulu (Lisans ve lisansüstü ders programı-Lisans ve lisansüstü sınav programı)

DOÇ. DR. HANDAN ERTAŞ 

ARŞ. GÖR. DR. HİLAL AKMAN DÖMBEKÇİ

DR.ÖĞR. ÜYESİ FATMA ÖZLEM YILMAZ

ARŞ. GÖR. M.AKİF ERİŞEN 

Bölüm ders planı ve müfredatların güncellenmesi ile ilgili ihtiyaçların belirlenmesi ve giderilme yollarının tespitinden sorumludur.

Öğretim Kadrosu Planlama Kurulu

DOÇ. DR. HANDAN ERTAŞ 

 ARŞ. GÖR. DR. HİLAL AKMAN DÖMBEKÇİ

DR.ÖĞR. ÜYESİ FATMA ÖZLEM YILMAZ

 Bölüm kadrolarının planlanması ve ihtiyaçların belirlenmesinden sorumludur.

Yönetimi Yapısı Kurulu

DOÇ. DR. HANDAN ERTAŞ 

PROF. DR. ŞEBNEM ASLAN

DR.ÖĞR. ÜYESİ FATMA ÖZLEM YILMAZ 

ARŞ. GÖR. DR. HİLAL AKMAN DÖMBEKÇİ

 Bölüm yönetim kurullarının, objektif ve şeffaf olması için gerekli uygulamaların tespitinden sorumludur.

Staj Kurulu

DR.ÖGR. ÜYESİ ŞERİFE GÜZEL

DR.OGR. UYESI EMEL FİLİZ

PROF. DR. YUNUS EMRE ÖZTÜRK

ARŞ. GÖR. M. AKİF ERİŞEN

ARŞ. GÖR. MÜJDAT YEŞİLDAL

Staj uygulamalarından sorumludur.

Teknik Gezi Kurulu

DR.OGR. UYESI EMEL FİLİZ

DR. OĞR. ÜYESİ FATMA ÖZLEM YILMAZ

PROF. DR. YUNUS EMRE ÖZTÜRK

ARŞ. GÖR. M. AKİF ERİŞEN

 Bölümde yapılacak teknik gezilerin planlamasından ve gerçekleştirilmesi için gerekli şartların sağlanmasından sorumludur.

İntibak Kurulu

(Yatay-Dikey-İntibak)

ARŞ. GÖR. DR. HİLAL AKMAN DÖMBEKCI

DR. OĞR. ÜYESİ FATMA ÖZLEM YILMAZ

DR.OGR. UYESI EMEL FİLİZ

ARŞ. GÖR. M. AKİF ERİŞEN

ARŞ. GÖR. ADİL AYDOGDU

Öğrenci ders intibaklarının yapılmasından sorumludur.

Anket ve Analiz Kurulu

(Final Sınavları Ölçme ve Değerlendirme)

DR.ÖGR. ÜYESİ ŞERİFE GÜZEL

DR. HİLAL AKMAN DÖMBEKÇİ

DR.OGR. UYESI EMEL FİLİZ

ARŞ. GÖR. MÜJDAT YEŞİLDAL  

Yapılan anketlerin değerlendirilmesi ve amaçların elde edilmesinden ve bölüm başkanlığına sunulmasından sorumludur.

Web Tasarım Kurulu

PROF. DR. ŞEBNEM ASLAN - ARŞ. GÖR. M. AKİF ERIŞEN - ARŞ. GÖR. DR. HİLAL AKMAN DÖMBEKÇİ

Erasmus Koordinatörlüğü

DOÇ. DR. MEHMET YORULMAZ

Bologna Koordinatörü

DR. ÖĞR. ÜYESİ FATMA ÖZLEM YILMAZ - ARŞ. GÖR. ADİL AYDOĞDU - ARŞ. GÖR. MÜJDAT YEŞİLDAL

Mevlana Koordinatörlüğü

DR.ÖĞR. ÜYESI EMEL FİLİZ

Farabi Koordinatörlüğü

DR.ÖĞR. ÜYESİ FATMA ÖZLEM YILMAZ

Bölüm Dayanışma Programı Koordinatörü

ARŞ. GÖR. ADİL AYDOGDU

Çift Anadal-Yan Anadal

DOÇ. DR. HANDAN ERTAŞ- ARŞ. GÖR. ADİL AYDOGDU- ARŞ. GÖR. MÜJDAT YEŞİLDAL

Öğrenci Seçim Kurulu

DR. ÖĞR. ÜYESİ FATMA OZLEM YILMAZ-ARŞ. GÖR. MÜJDAT YEŞİLDAL - ARŞ. GÖR. ADİL AYDOGDU

ÇEP Koordinatörü

DOÇ. DR. HANDAN ERTAŞ - DR. ÖĞR. ÜYESİ FATMA OZLEM YILMAZ - ARŞ. GÖR. DR. HİLAL AKMAN DÖMBEKÇİ

Seminer ve Toplantı İşleri

ARŞ. GÖR. DR. HİLAL AKMAN DÖMBEKÇİ - ARŞ. GÖR. M. AKİF ERIŞEN

Mezuniyet İşleri

ARŞ. GÖR. DR. HİLAL AKMAN DÖMBEKÇİ -ARŞ. GÖR. MÜJDAT YEŞİLDAL

Spor Müsabakaları İşleri

ARŞ. GÖR. MÜJDAT YEŞİLDAL

UZEM

ARŞ. GÖR. M.AKİF ERİŞEN - ARŞ. GÖR. DR. HİLAL AKMAN DÖMBEKCI