MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
HARİTA MÜHENDİSLİĞİ
 
 Adı Soyadı: PROF.DR. CEVAT İNAL
Fakülte Adı:  MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖLÇME TEKNİĞİ A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  ÖLÇME TEKNİĞİ
E-Mail :  cevat selcuk.edu.tr
Telefon : 332 2231943
Adres : Selçuk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi,Harita Mühendisliği Bölümü
Url :
 
  Kurum :

  Akademik Yayınlar:

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler 

 1. İnal,C.,Şanlıoğlu,C.Ö., Yiğit,C.Ö., “ Scaling of EDM Calibration Baselines  by GPS and Controlling of EDM Parameters “ ,Survey Review, 40,309, pp 304-312, July 2008

 2. Başçiftçi, F., İnal,C., Başçiftçi,F.,“Programming of Geodetic Transformation Methods”,Scientific Research and Essays, 5(10), pp 1181-1188, May 2010-06-12

 3. Yetkin,M., İnal,C., “L1  Norm Minimization in GPS Networks”, Survey Review, 43,323,pp.523-532, October 2011

 4. Yetkin,M., İnal,C., Yiğit,C.Ö., “ The Optimal Design of Baseline Configuration in GPS Networks by Using the Particle Swarm Optimization Algorithm”, Survey Review, 43,323,pp.700-712,October 2011

 5. Alçay,S., İnal,C., Yiğit,C.Ö., Yetkin,M., “Comparing Glonass – Only with GPS- Only and Hybrid Positioning inVarious Length of Baselines”Acta Geod. Hung., Vol. 47(1) pp.1-12,  2012

 6. Yıldırım,Ö.,Yaprak,S.,İnal,C., “Determination of 2011 Van/Turkey Earthquake(M=7.2) Effects from Measurement of CORS-TR Network”,Geomatics, Natural Hazards and Risk, pp.1-13, 2013

 7. Turgut,B.,İnal,C., Çorumluoğlu, Ö.,”Comparison  of the Geoid Undulations Obtained by   EGM96, TG99 and GPS/Leveling in Turkey “ Acta Geodaetica et Geophysica Hungarica”, vol. 39(4), pp.403-410,Hungarica,2004 

 8. Yetkin,M., İnal,C., Yiğit,C.Ö., “Useof the Particle Swarm Optimization Algorithm for Second Order Design of Levelling Networks”, Journal of Applied Geodesy 3 (2009),171-178

 9. Yiğit,C., Xiaojing,Li., İnal,C., Linlin,Ge.,Yetkin,M., “ Preliminary Evaluation of Precise Inclination Sensor and GPS for Monitoring Full-Scale Dynamic Response of a Tall Reinforced Concrete Building”  Journal of Applied Geodesy 4 (2010),1-11

 10. Yetkin,M., Berber,M., İnal,C., "Robustness Analysis of Geodetic Networks in the Case of Correlated Observations", BCG-Boletim de ciencias Geodesicas, vol:19, pp 434-451, July,2013

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings)basılan bildiriler

 1. Yıldız,F.,İnal,C., Erdi, A., “Grafik  Kadastral Paftaların  Sayısallaştırılmasında Hassasiyet Araştırması”, Uluslar arası Bilgisayar Uygulamaları Sempozyumu ,s.223-234,Konya ,1993

 2. Yıldız,F.,İnal,C.,Erdi, A., “A  Determination of the Basic Triangulation Network in the Area of Konya Metropolitan “, First  Turkish-German Joint Geodetic Days,s.133-147,İstanbul,1995

 3. İnal,C.,Yıldız,F., Erdi,A., “Precision  of Height Determination From GPS  Observations by Surface  Fiting “,Second Turkish-German Joint Geodetic Days, Berlin,1997.

 4. Yıldız, F., İnal,C., Erdi,A., “ Determination of Geodetic Points  at  The Large Area Using GPS  Observation  Methods “, Second Turkish-German Joint Geodetic Days, Berlin,1997

 5. Çorumluoğlu,Ö.,İnal,C.,Ceylan,A.,Şanlıoğlu,İ.,Kalaycı,İ.,” Determination of Geoid Undulation in the  Region of Konya” InternationalSymposium on Geographic Information Systems, 23-26 september,2002,s.166-173İstanbul-Turkey

 6. Başçiftçi,F.,İnal,C., Başçiftçi,F.,” Programming of Two Dimensional CoordinateTransformation”,2nd international symposium on electrical, electronic and computer engineering, 11-13 march 2004, s.191-194, Nicosia, Cyprus

 7. Ismail SANLIOGLU, Cevat INAL, ” The Test of Processing Modules of Global Positioning System (GPS) Softwares by Using Products of International GPS Service (IGS)” FIG Working Week 2005 and GSDI-8 Cairo,Egypt April 16-21

 8. Ceylan,A.,İnal,C.,Şanlıoğlu,İ.,”Modern Height Determination Techniques and Comparison of Accuracies” FIG Working Week 2005 and GSDI-8 Cairo, EgyptApril 16-21

 9. Yiğit,C.Ö.,İnal,C., “An Improved Programme for Deformation Analysis of Vertical Networks”,XXIII  FIG Congress, Munich Germany,October 8-13, 2006

 10. İnal,C.,Yiğit,C.Ö.,”S Transformation  and Q2Criterium Approach at Determination of Horizontal Deformations”,  XXIII FIG Congress, Munich Germany, October 8-13, 2006

 11. Yetkin,M., İnal,C., Yiğit,C.Ö.,“Robustness Analysıs of GPS Networks”, Middle East Spatial Technology 4thConference & Exhibation, Bahrain, December 10-12,2007

 12. Yetkin,M.,İnal,C., Yiğit,C.Ö.,“Optimal  Design of Deformation Monitoring Network Using PSO Algorithm”, 13thSymposium on Deformation Measurement and Analysis, LNEC,LISBON,May 12-15,2008

 13. Yiğit,C.Ö., İnal,C.,Yetkin,M., “Monitoring of Tall Building’s Dynamic Behaviour Usıng PrecisionInclination Sensors”, 13th Symposium on Deformation Measurement andAnalysıs, LNEC,LISBON,May 12-15,2008

 14. Başçiftçi, F.,İnal,C., “ ACalculation Program for Geoid Undulations Using Orthogonal Polynomials”,FIG Working Week 2008, Stockholm, Sweden, June 14-19,2008

 15. Doğanalp, S., Turgut, B., İnal,C.,“Deformation Analysıs Usıng the S Transformation    and Kalman Filtering Technique” 10.Internatinal Multidisiplinary Scinetific GeoConference SGEM, 2010, Bulgaria

 16. Yiğit,C.Ö., Li,X., İnal,C.,Ge,L.,Yetkin,M.,Arslan,M.,2010 “  Analysısof Wind-Induced Response of Tall Reinforced Concrete Buiding Based on data Collected by GPS and Precise Inclination Sensor” XXIV FIG International Congress 2010, Sydney- Australia

 17. Alçay,S., İnal,C.,Yiğit,C.Ö.,” Evaluation of the Repeatabilities of GPS, GPS+Glonass and GLONASS Results in Various Length of  Baselines” FIG Working Week 2011, May8-13, Munich, Germany

 18. Alçay,S., Yiğit,C.Ö., İnal,C.,“GPS Based Ionosphere Mapping Using PPP Method”, FIG Working Week2012,  May 6-10, Rome, Italy

 19. Alçay,S., İnal,C.,Yiğit,C.Ö., “Contribution of GLONASS Observation on Precise Point Positioning”,FIG Working Week 2012,  May 6-10, Rome,Italy

Yurt içi hakemli dergilerde yayınlanmış makaleler 

 1. Uzel, T., İnal, C., Demirkaya,S., Duman,İ., “Elektromağnetik Dalgalar Yardımıyla Uzunluk Ölçümünde Kırılma  İndisinin Belirlenmesi Üzerine “Yıldız Üniversitesi Dergisi, s.39-46,1984/3,İstanbul

 2. İnal, C ., ”Dengelemede Uyuşumsuz Ölçülerin Ayıklanması” , S.Ü. Müh. Mim.Fak. Dergisi,  4.cilt, 1.sayı,s.7-14,Konya ,1989

 3. İnal,C.,  “Elektromağnetik  Uzaklık Ölçerlerde Sıfır Noktası Eki ve Ölçek Faktörünün  Belirlenmesi”,S.Ü.Müh.Mim.Fak.Dergisi, 6.cilt,1.sayı,s.1-11, Konya,1991

 4. İnal,C.,Yıldız,F.,Erdi,A., “Pratik Jeodezide Alım Yöntemlerinin Karşılaştırılması”, Harita Dergisi,sayı114,s.15-27,Ankara,1995

 5. İnal,C.,Baybura,T.,“Jeodezik Ağlarda Kalite Kontrolü”,   S.Ü, Müh.Mim.Fak. Dergisi, 10.cilt,2.sayı,s.21-28,Konya,1995

 6. İnal,C.,Baybura,T.,”Trigonometrik Yükseklik Ağlarının Farklı Yöntemlerle Dengelenmesi”,S.Ü.Müh.Mim.Fak.Dergisi,10.cilt, 2.sayı,s.29-39,Konya,1995. 

 7. Ceylan,A.,İnal,C.,”Dış   Merkezli  Trigonometrik  Nivelman”, S.Ü. Müh. Mim. Fak. Dergisi,  11.cilt,1.sayı,s.1-6, Konya,1996

 8. Erdi. A.,İnal,C.,Yıldız,F., “1:5000 Ölçekli Standart Topografik Haritalarda Konum Doğruluğunun Araştırılması”,Harita Dergisi,sayı 116,s.32-42,Ankara,1996

 9. Yıldız,F.,İnal,C.,Erdi,A.,” Konya Üçüncü Derece Sıklaştırma Ağı Tesisi  ve GPS Ölçmeleri” ,S.Ü.Müh.Mim.Fak.Dergisi,11.cilt,1.sayı,s.16-20, Konya, 1996

 10. İnal,C.,Erdi,A.,Durduran,S.S.,”Bilgi Sistemlerinde Veri Altlığı Olarak 1/5000 Ölçekli Standart Topografik  Haritaların Konum (X,Y), Yükseklik (H)  ve Alan Hassasiyetlerinin Karşılaştırılması” ,S.Ü.Müh.Mim.Fak.Dergisi, 11.cilt, 2.sayı, s.22-32,Konya,1996

 11. İnal,C., “Yerel  Jeoid Geçirilerek GPS  Sonuçlarından Yükseklik Belirlemesi”,S.Ü. Müh. Mim. Fak. Dergisi, 11.cilt, 2.sayı,s.15-21,Konya,1996

 12. İnal,C.,Şanlıoğlu,İ.,” GPS Koordinatlarından Ülke Koordinat Sistemine Dönüşüm”, S.Ü.Müh.Mim.Fak.Dergisi,13.cilt,2.sayı,s.28-35,Konya,1998

 13. İnal,C.,Ceylan,A.,”Dizi Nirengi Noktalarının Koordinatlandırılması”, S.Ü.Müh. Mim. Fak. Dergisi,14.cilt, 1.sayı,s.1-7, Konya, 1999

 14. İnal,C.,Ceylan,A.,” Deformasyon Ölçmelerinde Referans Noktalarının Sabitliğinin Analizi İçin Bir Yöntem”,S.Ü.Müh.Mim.Fak.Dergisi, 15.cilt, 2.sayı, s.41-48,Konya,2000

 15. İnal,C.,Turgut,B.,”Konya‘da  Doğu-Batı Yönündeki  Jeoit Yüksekliği Değişimlerinin İncelenmesi”, S.Ü.Müh.Mim.Fak.Dergisi,16.cilt,1.sayı,s.20-25,Konya,2001

 16. İnal,C.,Turgut,B.,”Nokta Konum Duyarlıkları ile Koordinat Dönüşümü” , S. Ü. Müh. Mim. Fak. Dergisi,16.cilt,2.sayı,s.39-46,Konya,2001

 17. Ceylan,A., İnal,C.,”Kırılma Katsayısı ve Ölçü Ağırlıklarının Trigonometrik Nivelman Dengelemesine Etkisi”, S.Ü.Müh.Mim.Fak.Dergisi,16.cilt,2.sayı,s.47-53,Konya,2001

 18. İnal,C.,Turgut,B.,”GPS  Ağlarının Dengelenmesi” S.Ü.Müh.Mim.Fak.Dergisi,  17.cilt,   1.sayı,s.17-23,Konya,2002 

 19. İnal,C., Çorumluoğlu,Ö., Şanlıoğlu,İ., Altuntaş,C., ”Hacim Hesapları İçin GPS Ölçülerinin Klasik Ölçmeler Yerine Kullanılabilirliği” S.Ü.Müh.Mim.Fak.Dergisi, 17.cilt,1.sayı,s.35-41,Konya,2002

 20. Turgut,B.,İnal, C.,Yılmaz,M.,” EGM96   Jeopotansiyel Modeli ve GPS/ Nivelman ile Elde Edilen Jeoit Ondülasyonlarının Karşılaştırılması”S.Ü.Müh.Mim.Fak.Dergisi, 17.cilt, 1.sayı,s.25-34,Konya,2002

 21. Turgut,B.,İnal,C.,Jeodezik Ölçülere  Getirilen İndirgemeler veDengeleme Sonuçlarına Etkisi” S.Ü.Müh.Mim.Fak.Dergisi, 18.cilt,1.sayı,s.11-19,Konya,2003

 22. İnal,C., Yiğit,C.Ö.,”Elipsoidal Yüksekliklerin Ortometrik Yüksekliğe Dönüşümünde Enterpolasyon Yöntemlerinin Kullanılabilirliği”S.Ü.Müh.Mim.Fak.Dergisi, 19.cilt, 1.sayı,s.73-83,Konya,2003

 23. Şanlıoğlu,İ.,İnal,C.,  IGS Ürünlerinin Tanıtımı, IGS Ürünlerine Erişim ve Bir Uygulama”, Teknik-Online Dergi, cilt 3, sayı 1, Konya 2004

 24. İnal,C., Şanlıoğlu, İ.,Yiğit,C.Ö.,Ceylan,A., ”Kontrol Kenarlarının GPS ile Ölçeklendirilebilirliği Üzerine Bir Araştırma”, S.Ü.Müh.Mim.Fak.Dergisi, 20.cilt,2.sayı,s.47-54,2005

 25. Doğanalp,S.,Turgut,B.,İnal,C., Yükseklik Ağlarında Qölçütü ve Kalman Filtreleme Yöntemi ile deformasyon Analizi” Teknik-OnlineDergi, cilt 5, sayı: 2-2006, Konya

 26. İnal,C., Yetkin, M., ”Robust Yöntemlerle Uyuşumsuz Ölçülerin Belirlenmesi”, S.Ü.Müh.Mim.Fak. Dergisi,21.cilt , sayı 3-4, Konya, 2007

 27. Yalçın,B., İnal,C., Kalaycı,İ.,“GPS Ölçü Süresinin Nokta Konum Doğruluğu ile İlişkisi”,S.Ü.Müh.Mim.Fak. Dergisi, 23.cilt , sayı 1, s.19-26, Konya, 2008

 28. Başçiftçi, F., İnal,C.,“Jeodezide  Kullanılan Bazı Koordinat Dönüşümlerinin Programlanması”, S.Ü.Müh.Mim.Fak. Dergisi, 23.cilt , sayı 1,s.27-40, Konya, 2008

 29. Yetkin, M., İnal,C.,Yiğit,C.Ö., “Ölçülerin Korelasyonlu Olması Durumunda Robust Kestirim”, hkm dergisi, 2009/1, sayı 100, s.21-26,Ankara

 30. İnal,C., Salgın,Ö., “ Farklı GPS Yazılımları ile Değerlendirilen GPS Baz Uzunluklarının Bilinen Değerler ile Karşılaştırılması”  S.Ü.Müh.Mim.Fak.Dergisi, 23.cilt , sayı 2, s.13-24, Konya, 2008
 31. Yetkin,M., İnal,C., “Jeodezik Ağlarda L1 Norm Minimizasyonu: Yükseklik Ağı Örneği”, HaritaDergisi, sayı 143, s.13-18, ocak 2010, Ankara

 32. Yetkin,M., İnal,C., “Robust Kestirimin GPS Ağlarında Kullanılabilirliği”, hkm dergisi, 2010/2, sayı 103, s.3-8, Ankara

 33. Yetkin,M., İnal,C., “GNSS taşıyıcı Faz Ölçmelerinde Belirsizlik Çözümü için LAMBDA Yöntemi”, hkm dergisi, 2010/2, sayı 103, s.15-24,Ankara
 34. Alçay,S., İnal,C., “ Global Bir Ağda GPS/GLONASS, GPS ve GLONASS Sonuçlarının Karşılaştırılması” S.Ü. Müh. Mim.Fak. Dergisi, 25.cilt, sayı 1, s. 29-38, Konya,2010

 35. Yiğit,C.Ö., İnal,C., “Yüksek Bir Binanın Rüzgar Tepkisinin Farklı Sensörler ile Tam Ölçekli İzlenmesi ve Sensör Entegrasyonuna İlişkin Ön Analiz Sonuçları”, hkm degisi, 2011/1, sayı 104, 30-40

 36. Başçiftçi, F., Durduran,S.S., İnal,C., “ Konya kapalı havzasında Yeraltı Su Seviyelerinin Coğrafi Bilgi Sistemi(CBS) ile Haritalanması, Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi, cilt :5, No :2, s.1-15,2013

 37. İnal,C., Bülbül,S., “Bağıl Güven Elipsleri Yöntemiyle Deformasyon Analizi : Ermenek Barajı Örneği”, S.Ü.Müh.Bilim veTekn.Derg. ,2014

Yurt içi diğer dergilerde yayınlanmış makaleler

 1. İnal,C.,”Yerkabuğu ve Yapılardaki Deformasyonların Oluşumu ve Yorumu”, TMMOB Harita  ve Kadastro Mühendisleri Dergisi, sayı 66, s.42-48,Ankara,1990
 2. İnal,C.,Turgut,B.,”Pafta Deformasyonları” , Tapu ve Kadastro Müfettişleri Derneği Mülkiyet Dergisi,sayı 19,s.19-21,Ankara,1996

 3. İnal,C., Mutluoğlu,Ö.,” İki Boyutlu Ağlarda Ağırlık Seçiminin Dengeleme Sonuçlarına Etkisi ve GPS Koordinatları  ile Karşılaştırılması”Selçuk -Teknik  online Dergisi/ ISSN1302-6178    Volume 1, Number 3-2001

 4. İnal,C.,Ceylan,A.,”S Transformasyonu Uygulama Alanları”, Selçuk -Teknik  online Dergisi/ ISSN1320-6178,2002

 5. İnal,C.,Azkın, D.,” Parsel Ölçümünde GPS’ in Kullanılabilirliği” Tapu ve Kadastro Müfettişleri Derneği Mülkiyet Dergisi, sayı  46, s..8-12,Ankara,2002 

 6. Yıldırım,Ö., İnal,C.,Tarayıcılar(Scanner) ile Taranan 1/1000 Ölçekli Kadastral Paftalardan Elde Edilebilecek Duyarlılık Tapu ve Kadastro Müfettişleri Derneği Mülkiyet Dergisi, sayı  48, s..16-20, Ankara,2003

 7. İnal,C.,Çakır,S., “Doğruluk ve Hassasiyet” Tapu ve Kadastro Müfettişleri Derneği Mülkiyet Dergisi,sayı  53, s..13-15, Ankara,2004

 8. İnal,C., Uyar,K., “Küresel Konum belirleme Sisteminin Geleceği” Tapu ve Kadastro Müfettişleri Derneği Mülkiyet Dergisi, sayı  54, s..9-12,Ankara,2004

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 1. Erdi,A.,Yıldız,F.,İnal,C.,” Türkiye ‘de  Kentleşme Politikaları ve Bilgi Sistemi Yaklaşımlarının Bir Değerlendirilmesi”, Mühendislikte 20. Yıl sempozyumu, Zonguldak,1995.

 2. Erdi,A.,Yıldız,F.,İnal,C.,”  Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Türkiye ‘de Bilgi Sistemi Yaklaşımlarının Bir Analizi”,Ankara Üniversitesi III. Coğrafya sempozyumu, Ankara,1996

 3. Demirel,Z.,Deniz,R.,Erkaya,H.,İnal,C., Yaşayan,A., “Yüksek Lisans Öğretimi”,Harita    Mühendisliğinde 50 Yıl Eğitim Sempozyumu,s.65-72, 2-3 Aralık 1999, YTÜ Oditoryumu, İstanbul

 4. İnal,C.,Turgut.,Yiğit,C.Ö.” Lokal Alanlarda Jeoit Ondülasyonlarının Belirlenmesinde Kullanılan Enterpolasyon Yöntemlerinin Karşılaştırılması”, 30. Yıl sempozyumu, 16-18 ekim,s.97-106,Konya,2000

 5. Turgut,B.,İnal,C.,Yiğit,C.Ö.,”EGM96  Jeopotansiyel Modeli, TG99 Türkiye  Jeoidi ve GPS/ Nivelman  ile elde edilen Jeoit Ondülasyonlarının Karşılaştırılması “, 30.  Yıl  sempozyumu, 16-18 ekim,s.52-63,Konya,2000  

 6. Yıldırım,Ö.,İnal, C.,” Statik GPS Gözlemleri Kullanılarak Elde Edilen Baz  ve Nokta Koordinat Duyarlıkları Üzerine Bir Araştırma”, 30. Yıl sempozyumu, 16-18 ekim,Konya, s.193-204, Konya,2000

 7. Şanlıoğlu,İ., Ceylan,A.,İnal,C.,Çorumluoğlu,Ö.,Kalaycı,İ.,”Konya Bölgesi İçin GPS ile Elde Edilen Elipsoidal Yüksekliklerden Ortometrik Yüksekliklerin Hesabı” 30. Yıl sempozyumu, 16-18 ekim, s.210-217,Konya,2000  

 8. Turgut,B., İnal,C.,Nokta Konum Duyarlıklarının İki ve Üç Boyutlu Koordinat Dönüşümüne Etkisi”, Coğrafi bilgi sistemlerive jeodezik ağlar  çalıştayı, 24-26 eylül2003, s.155-161, Konya

 9. İnal,C., Yiğit,C.Ö.,”Jeodezik Uygulamalarda Kriging Enterpolasyon Yönteminin Kullanılabilirliği”, Coğrafibilgi sistemleri ve jeodezikağlar  çalıştayı, 24-26 eylül 2003, s.177-185,Konya

 10. Ceylan,A., İnal,C., Modern Yükseklik Belirleme Teknikleri ve Doğruluklarının Karşılaştırılması”, 1. UlusalMühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, 30-31 ekim 2003, İstanbul

 11. Şanlıoğlu,İ.,İnal,C.,”ITRF2000’ nin Tanıtımı ve ITRF2000 ile Diğer Referans Ağları Arasındaki Dönüşüme Alternatif Bir Yaklaşım”  Kocaeli Deprem Sempozyumu,2005

 12. Şanlıoğlu,İ.,İnal,C., “Web Tabanlı Otomatik Veri İşleme Sistemi Tasarımı”, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri odası, 10. Türkiye bilimsel  ve teknik kurultayı, 28 mart-1 nisan,2005,Ankara

 13. Şanlıoğlu,İ., İnal,C., “Ticari GPS Yazılımlarında En Uygun Baz Çözüm Yöntemlerinin Araştırılması”, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri odası, 10. Türkiyebilimsel  ve teknik kurultayı, 28 mart-1nisan,2005, Ankara

 14. Doğanalp,S.,Turgut,B., İnal,C.,”Yükseklik Ağlarında S Transformasyonu ve Kalman Filtreleme Yöntemi ile deformasyon Analizi”,2. ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, 23-25 Kasım 2005,s.28-40, İstanbul

 15. Kalaycı,İ.,Çorumluoğlu,Ö.,İnal,C.,Kent İçi Çalışmalarda Duvar Poligonu Tesisi ve Üç Boyutlu Konumlandırılması”, 2. Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, s.291-299, 23-25Kasım 2005, İstanbul

 16. İnal,C., Yiğit,C.Ö.,Şanlıoğlu,İ., “Kontrol Kenarlarının GPS ile Ölçeklendirilebilirliği ve Alet Parametrelerinin Kontrolü”, s.491-501,23-25 Kasım 2005, İstanbul

 17. İnal,C., “Selçuk Üniversitesinde Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Eğitimi”,       Prof. Dr. Erdoğan ÖZBENLİ  Harita Mühendisliği Eğitimi Bilimsel  Toplantısı, 22 Eylül 2006, Trabzon

 18. Yetkin,M., İnal,C., Yiğit,C.Ö.,“Korelasyonlu GPS Baz Bileşenlerinin Robust Bifaktör İndirgeme Modeli ile Dengelenmesi”, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, 11. TürkiyeHarita Bilimsel  ve Teknik Kurultayı, 2-6nisan 2007, Ankara

 19. Doğanalp, S., Turgut,B., İnal,C.,“Yükseklik Ağlarında Kalman Filtreleme Yöntemi ile Deformasyon Analizi İçin Geliştirilen Program”  TMMOB Haritave Kadastro Mühendisleri Odası, 11. Türkiye Harita Bilimsel  ve Teknik Kurultayı, 2-6 nisan 2007, Ankara

 20. Doğanalp,S., Yiğit,C.Ö.,İnal,C.,Turgut,B., “Yükseklik Ağlarında Quasi-Statik ve Kinematik Deformasyon Analizi İçin  Geliştirilen Program”  3.Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu,24-26 ekim 2007, s.17-29, Konya

 21. Yiğit,C.Ö., İnal,C., “KonyaRixos Hotel Binasının Dinamik Davranışlarının İzlenmesi” 3.Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, 24-26 ekim 2007, s.62-72, Konya

 22. Yetkin,M., İnal,C., Yiğit,C.Ö.,“Jeodezik Ağlarda Robustluk Analizi: Kenar Ağı Örneği” 3.Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, 24-26 Ekim 2007, s.139-150, Konya

 23. Yiğit,C.Ö., İnal,C.,Li,X., Ge ,L., Rizos; C., Yetkin,M., Arslan, M.H., Doğanalp,S., “Rixos Hotel Binasının Rüzgar Yükü Karşısındaki Tepkisinin GPS ve Yüksek Presizyonlu Eğim Sensörü Verileri ile Analizi ve Sensörlerin Karşılaştırılması” 4. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, 14-16 Ekim 2009, s.111-121, Trabzon 

 24. Doğanalp,S., Yiğit,C.Ö, İnal,C.,Turgut,B., Ceylan,A., Şanlıoğlu, İ., “ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesindeki Düşey Hareketlerin Jeodezik Yöntemlerle İzlenmesi ve Analizi” 4. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, 14-16 Ekim 2009, s.663-672, Trabzon 

 25. Yetkin,M., İnal,C.,Yiğit,C.Ö., “ Robust Regresyonda Stokastik Global Optimizasyon Algoritmalarının Kullanılabilirliği”, Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu 2009 Yılı Bilimsel Etkinliği:Deformasyon Analizi Çalıştayı, 11-13 kasım 2009,Konya

 26. Yiğit, C.Ö., İnal,C., Li,X., Ge,L., Rizos,C., Yetkin,M.,” Yüksek Binaların Farklı Sensörlerle Tam Ölçekli İzlenmesi ve Önemi”Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu 2009 Yılı Bilimsel Etkinliği: DeformasyonAnalizi Çalıştayı, 11-13 kasım 2009, Konya

 27. Alçay,S., İnal,C., Yiğit,C.Ö.,“Farklı Baz Uzunluklarında GPS/GLONASS, GPS ve GLONASS Sonuçlarının Karşılaştırılması”, 5. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, 20-22 Ekim2010, s.97-105, Zonguldak

 28. Yiğit,C.Ö.,İnal,C., “Mühendislik Yapılarının İzlenmesinde Kullanılan Sensörlerin Örnekleme Oranındaki Dalgalanma Hatalarının Enterpolasyon İle Düzeltilmesi” 5. Ulusal Mühendislik ÖlçmeleriSempozyumu, 20-22 ekim 2010, s.481-491, Zonguldak

 29. Yetkin,M., Berber,M.,İnal,C.,” Sürekli Gözlem Yapan Referans İstasyonlarının Oluşturduğu Ağların Robustluğu”, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, 14. TürkiyeHarita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 14-17 Mayıs 2013, Ankara

Kitaplar   ve  ders notları

 1. Ergin,M.N.,İnal,C.,” Ölçme Bilgisi –2 “, Ders notları, S.Ü.Müh.Mim.Fak.,yayın no:22, 136 sayfa, Konya,1995

 2. Yıldız,F.,İnal,C.,Erdi,A.,”Mikrobilgisayarlar ve Bilgisayar Programlama”, Atlas kitabevi, 429 sayfa,Konya, 1996

 3. İnal,C.,Erdi,A.,Yıldız,F.,” Topografya(Ölçme Bilgisi) “,Atlas Kitabevi,266 sayfa,Konya,1996

 4. İnal,C.,Baybura,T.,”AçıklamalıÖlçme Bilgisi 1-2 Problemleri   veÇözümleri “ Yardımcı ders notu, S.Ü.Müh.Mim.Fak.,yayın no:32,  187 sayfa,Konya,1996

 5. İnal,C.,”Jeodezik Hesap-2”  Ders notları, S.Ü.Müh.Mim.Fak., yayın no:42,123 sayfa, Konya, 1998

 6. İnal,C.,”Modern Jeodezide Ölçme Aletleri”, S.Ü.Müh.Mim.Fak.,yayın no: 50, 119 sayfa, Konya, 2002

 7. İnal, C., ”Jeodezik Ağların Dengelenmesi”,  S.Ü.Müh.Mim.Fak., 90 sayfa, Konya, 2014

Araştırma Projeleri

 1. Ergin,M.N.,Tombaklar,Ö.H.,İnal,C.,Büyükaltunel,M.A.,”Elektromağnetik Mesafe Ölçerler İçin Kontrol ve Kalibrasyon Bazının Oluşturulması”, Selçuk Üniversitesi Araştırma Fonu,  Projeno:90/24,Konya,1993

 2. Yerci,M.,İnal,C., Turgut,B.,”Standart Topoğrafik Haritaların Hassasiyeti”, Selçuk Üniversitesi Araştırma Fonu,  Proje no :92/111,Konya,1993

 3. Yıldız,F.,İnal,C.,Erdi,A.,” Konya Metropolitan Alan Nirengi Ağının GPS Yöntemiyle Belirlenmesi” Selçuk Üniversitesi Araştırma Fonu,  Proje no:95/107,Konya,1993

 4. İnal,C., “Elektronik Uzaklık Ölçerlerin Kalibrasyon Parametrelerinin Belirlenmesi İçin Kontrol Kenarlarının Kurulması”, Selçuk Üniversitesi BAP Koordinatörlüğü, Proje no:10301025, Konya, 2011

Araştırma Raporları

 1. Safir ve Yakut Siteleri Deformasyon Ölçüleri ve Değerlendirilmesi, Konya, 2004

 2. Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Binasındaki Deformasyon Ölçüleri ve Değerlendirilmesi, Konya, 2004

 3. Ermenek Barajı  Deformasyon Ölçüleri ve Analizi, Konya( 2010 yılından itibaren devam ediyor).


  Yönetilen Tezler
1. Ömer YILDIRIM, " Statik GPS Gözlemleri Kullanılarak Elde Edilen Baz ve Nokta Koordinat Duyarlıkları Üzerine Bir Araştırma ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, - 2002, Tamamlandı
2. Fuat BAŞÇİFTÇİ, " Jeodezide Kullanılan Dönüşüm Yöntemlerinin Programlanması ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, - 2008, Tamamlandı
3. Ömer MUTLUOĞLU, " Jeodezik Ağlarda Klasik ve GPS Ölçme Sonuçlarının Karşılaştırılması ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, - 1997, Tamamlandı
4. Gürol KONYALIOĞLU, " Üç Boyutlu Ağ Dengelemesi ve GPS Koordinatlarıyla Karşılaştırılması ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, - 2000, Tamamlandı
5. Mevlüt YETKİN, " GPS Ağlarının Optimal Tasarımı ve Robust İstatistik Yöntemlerin Kullanılabilirliği ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, - 2008, Tamamlandı
6. Salih ALÇAY, " Küresel Konumlamada GLONASSın Kullanılabilirliğinin Araştırılması ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Harita Mühendisliği, - 2010, Tamamlandı
7. Mustafa ÖNCEL, " Jeodezik Ağlarda Güven Ölçütleri ve Ağların Optimizasyonu ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, - 1991, Tamamlandı
8. Kerim UYAR, " Gerçek Zamanlı Kinematik(GZK) GPS Tekniğinin Karayolu Yapımında Kullanılması ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, - 2005, Tamamlandı
9. Beytullah YALÇIN, " Yerel Bir Ağda GPS Ölçü Sürelerinin Nokta Konum Doğruluğuna Etkisinin Araştırılması ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, - 2007, Tamamlandı
10. Ömer SALGIN, " Farklı Uzunluktaki Bazlarda Ticari GPS Yazılımlarının Bernesse Yazılımı ile Karşılaştırılması ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, - 2007, Tamamlandı
11. Ali Fatih YILDIRIM, " Mühendislik Yapılarının Deformasyon Analizinde GPS Ölçülerinin Kullanılabilirliği ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, - 2007, Tamamlandı
12. Ahmet Mete GÜNDÜZ, " Klasik RTK ve Ağ RTK Yöntemlerinin Karşılaştırılması ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Harita Mühendisliği, - 2013, Tamamlandı
13. Cemal Özer YİĞİT, " Yüksek Yapıların Farklı Sensörler ile Tam Ölçekli İzlenmesi ve Dinamik Parametrelerin Belirlenmesi ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Harita Mühendisliği, - 2010, Tamamlandı
14. Cemal Özer YİĞİT, " Elipsoidal Yüksekliklerin Ortometrik Yükseklüğe Dönüşümünde Kullanılan Enterpolasyon Yöntemlerinin Karşılaştırılması ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, - 2003, Tamamlandı
15. Sibel ÇAKIR, " Mühendislik Yapılarındaki Deformasyonların S Transformasyonu ile Belirlenmesi ve Bir Uygulama ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, - 2006, Tamamlandı
16. Hakan MARAŞ, " Sayısal Arazi Modeli Ürünleri ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, - 1993, Tamamlandı
17. İsmail ŞANLIOĞLU, " Global Konum Belirleme Sistemi(GPS) Yazılımlarının Veri İşleme Modüllerinin Uluslararası GPS Servisi(IGS) Ürünleri Kullanılarak Test Edilmesi ", Selçuk Üniversitesi , Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, - 2004, Tamamlandı
18. Mevlüt YETKİN, " GNSS Gözlemlerinin Robust Kestirim ve Robustluk Analizi Yöntemleriyle Değerlendirilmesi Üzerine Bir İnceleme ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Harita Mühendisliği, - 2012, Tamamlandı
19. Tamer BAYBURA, " Trigonometrik Yükseklik Ağlarının Farklı Yöntemlerle Dengelenmesi ve Sonuçların Karşılaştırılması ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, - 1994, Tamamlandı
20. İsmail ŞANLIOĞLU, " GPS Verilerinin İşlenmesi ve Elipsoidal Koordinatların Ülke Sistemine Dönüştürülmesi ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, - 1998, Tamamlandı
21. Dilek AZKIN(TEZEL), " Parsel Ölçümünde GPSin Kullanılabilirliği ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, - 2002, Tamamlandı
22. Sercan BÜLBÜL, " Yatay Yöndeki Deformasyonların Belirlenmesinde Bağıl Güven Elipsleri ve Cholesky Çarpanlara Ayırma Yönteminin Kullanılabilirliği ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Harita Mühendisliği, - 2013, Tamamlandı
23. Fuat BAŞÇİFTÇİ, " GNSS Verileri Kullanılarak İyonosfer Modelinin Oluşturulması Ve Global Modellerle Karşılaştırılması ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Harita Mühendisliği, 2013 - , Devam Ediyor

  Yöneticilik Görevleri:
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Selçuk Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölüm Başkan Yrd.19892005
Selçuk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekan Yrd. 19972003
Selçuk üniversitesi Harita Mühendisliği Bölüm Bşk.20052011
Selçuk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Dekanlığı20062012

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:
BirimGörevBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
S.Ü. Teknik Eğitim FakültesiFak. Yön.Kur.Üyesi15/12/200315/12/2006
S.Ü. Mühendislik-Mimarlik Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü Ölçme Tekniği A.B.D.Anabilim Dali Bşk.04/01/200507/10/2012
S.Ü. Mühendislik-Mimarlik Fakültesi Harita Mühendisliği BölümüBölüm Başkani28/01/200528/01/2011
S.Ü. RektörlükRektör Danişmani19/10/200523/02/2007
S.Ü. Mühendislik-Mimarlik FakültesiDekan Vekili31/12/200612/02/2007
S.Ü. Mühendislik-Mimarlik FakültesiDekan12/02/200712/02/2010
S.Ü. Mühendislik-Mimarlik FakültesiDekan Vekili12/02/201007/04/2010
S.Ü. Mühendislik-Mimarlik FakültesiDekan07/04/201006/02/2012
S.Ü. Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü Ölçme Tekniği A.B.D.Anabilim Dali Bşk.07/10/201206/01/2020

 Ek Bilgi

 Dersler
Dersin Adı
LİSANS DANIŞMANLIĞI
MÜHENDİSLİK ÖLÇMELERİ
ÖLÇME BİLGİSİ -1
ÖLÇME BİLGİSİ -1
ÖLÇME TEKNİĞİ UYGULAMASI 1 (HMU1)
PROJE PLANLAMASI