MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
Akademik Duyurular

En İyi Bildiri (Best Paper): Migrating Birds Optimization for Travelling Salesman (Vahit Tongur, Erkan Ülker)

Bölüm Öğretim üyelerimizden Doç.Dr.Harun Uğuz, Arş.Gör.Mustafa Servet Kıran, Arş.Gör. Hüseyin Haklı İtalya'da yirmi altıncısı düzenlenen yöneylem araştırması konferansına katılmışlar ve çalışmalarını sunmuşlardır.

Yüksek Lisans Seminer Sunumu (Elif Deniz YİĞİTBAŞI - 01.07.2013)

Bölümümüz araştırma görevlisi Ayşe Merve ACILAR doktora tezini sunmuştur. (26 Haziran 2013)

Bölümümüz doktora öğrencisi Berkan AYDİLEK doktora tezini sunmuştur. (26 Haziran 2013)

Yüksek Lisans Seminer Duyurusu (26.06.2013)

Yüksek Lisans öğrencilerimizden Emine ÖZCAN, 26-27 Haziran 2013 tarihleri arasında düzenlenen The Sixth AASRC 2013 INTERNATIONAL Conference On “InnovativeTrends in Information Studies, Technologies, Computing and Engineeringto tackle A Competitive Global Environment” isimli konferansa "RFID-BASED IMPLEMENTATION OF AN E-MONEY AND IDENTITY CARD" isimli bildiri ile katılmıştır.

Yıl Sonu Pikniği (25.06.2013)

Lisansüstü Mezuniyet Töreni (25.06.2013)

Doktora Semineri Sonrası.(24.06.2013)

Bölüm Başkanımız Doç.Dr. Erkan Ülker ve Yrd.Doç.Dr. İsmail Babaoğlu Brüksel'deydi.(23.06.2013)

Yüksek Lisans Seminer Sunumu (Murat ARICI - 21.06.2013)

Doktora Seminer Sunumu (Serdar DEĞER - 17.06.2013)

Öğretim üyelerimizden Prof.Dr.Bekir Karlık, 11-13 Haziran2013 tarihleri arasında düzenlenen "4th International Conference onMathematical and Computational Applications" konferansına Davetli Konuşmacı olarak katılmıştır.

Lisans Mezuniyet Töreni (10 Haziran 2013)

Yüksek Lisans öğrencimiz Emine ÖZCAN tarafından hazırlanan “RADYO FREKANSTANIMLAMA SİSTEMİ VE BİR UYGULAMASI ” adlı tez çalışması 07/06/2013 tarihinde jüritarafından oy birliği ile Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı’nda YÜKSEK LİSANS TEZİ olarak kabul edilmiştir.

Doktora Seminer Sunumu (Vahit TONGUR 07.06.2013)

Doktora öğrencilerimizden Yüksel Çelik'in "An Improved Marriage in Honey Bees Optimization (MBO) Algorithm for Single Objective Unconstrained Optimization" isimli makalesi SCI/SCIE indeksince taranan" The Scientific World Journal" dergisine yayınlanmak üzere kabul edilmiştir.

Öğretim Üyelerimizden Doç.Dr.Erkan ÜLKER'in Bölgesel Hakemler Listesinde yer aldığı, 81 ilden 7 bin 401 projenin katıldığı TÜBİTAK 44. Ortaöğretim Öğrencileri Araştırma ProjeleriYarışması’nda dereceye giren projeler, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün’ün katıldığı törenle ödüllendirildi.

Öğretim üyelerimizden Doç.Dr.Erkan ÜLKER, TÜBİTAK-TEYDEB 1512 Bireysel GirişimcilikAşamalı Destek Programı’na başvuran 745 iş fikri arasından, desteklenmeye değergörülen 125 iş fikri listesine girmeyi layık görüldü.

Bölüm personellerimizden Uzman Alper Kılıç, Arş.Gör. Mehmet Hacıbeyoğlu, Arş.Gör. M. Servet Kıran ve Doktora öğrencimiz Mehmet Akif Şahman, büyük bir başarı göstererek, 2013 Yılı Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı Kapsamında Desteklenmeye Değer Bulunan Girişimciler arasına girmeyi başardı.

Yüksek Lisans Seminer Sunumu (Emre AYVAZ 26.04.2013)

Yüksek Lisans Seminer Sunumu (Hüseyin ELDEM 10.04.2013)