MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
Dersin Adı   OTOMATA TEORİSİ
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
5 1213557 3 / 0 5
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Erkan Ülker
Koordinator E-mail eulker selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Prof.Dr. Erkan Ülker
Yardımcı Öğretim Elemanları
Görevlendirilen Arş.Gör.
Dersin Amacı Diller ve gösterimleri. Sınırlı özdevinir (otomata) ve düzenli gramerler. Bağlam-duyarsız gramerler.soyut makineler ve dilin kabulü kavramları. Deterministik ve deterministik olmayan sonlu durum makineleri. Pushdown özdevinir. Turing makineleri ve hesaplama teorisini giriş.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
50 50 0 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Otomata teorisine giriş İspat Yaklaşımları
2 Temel Kavramlar, Özyineli Tanımlar
3 Düzenli ifadeler
4 Sonlu otomatlar ve uygulamları
5 Geçiş çizgeleri, Deterministik olmayan sonlu otomatlar, Çıktılı Sonlu Otomatlar
6 Kleene Teoremi
7 Düzgün/Düzenli Diller, Düzenli olmayan Diller
8 ARA SINAV
9 Karar verilebilirlik
10 Bağlam bağımsız gramerler
11 Ayrıştırma ağaçları
12 Push-down otomata modelleri
13 Düzenli gramerler ve Chomsky Normal Formu
14 uring Teorisi, Turing makineleri
15 P, NP, NP-tam ve NP-zor karmaşıklık kavramları
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : 6 60 5 50
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 50
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 3
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 7 9
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 2
Final : 1 2
DERSİN AKTS KREDİSİ 5
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Mühendislik uygulama problemlerinin çözümüne yönelik kaynak tarama, veri toplama, deney tasarlama, deney yapma, sonuçları analiz etme, yorumlama ve uygulamaya aktarma becerisi kazanmak 4
D.Ö.Ç. 2 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanmak 1
D.Ö.Ç. 3 Sosyal ve beşeri bilim ve sanat için bilinçli ve duyarlılığı geliştirmek için bir yetenek kazanmak 1
D.Ö.Ç. 4 Disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi sorumluluk alma özgüveni kazanmak 2
D.Ö.Ç. 5 Bilgisayar Mühendisliği ile ilgili proje planlaması yapma, detay belirleyebilme ve bu konularla ilgili yazılım veya donanım geliştirebilme becerisine sahip olmak 3
D.Ö.Ç. 6 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknikleri, araçları, bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar yazılımını, en az bir bilgisayar programlama dilini seçme ve etkin kullanabilme becerisi kazanmak 2
D.Ö.Ç. 7 Matematik, fen bilimleri ve temel mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip olmak. Teorik ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanabilmek 4
D.Ö.Ç. 8 Bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlamak. 4
D.Ö.Ç. 9 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak 1
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20