MİMARLIK FAKÜLTESİ
MİMARLIK
 
 Adı Soyadı: PROF.DR. HAVVA ALKAN BALA
Fakülte Adı:  MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ BİNA BİLGİSİ A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  BİNA BİLGİSİ
E-Mail :  halkanbala gmail.com
Telefon :
Adres : Selçuk Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü
Url : http://havvaalkanbala.com/
 
  Kurum :

  Akademik Yayınlar:

A - Uluslararası Çalışmalar

 

A-1*) TUBİTAK yayın teşvik listesindeki A ve B grubu dergilerde yayınlanan araştırma makalesi

 

A1.      2010    Bala Alkan, H. 2010. Sustainability in the Architectural DesignStudio: A Case Study    of DesigningOn-Campus Academic Staff Housing in Konya and Izmir, Turkey, InternationalJournal of Art&Design Education, 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1476-8070.2010.01665.x/abstract

A-3) Diğer uluslararası hakemli dergilerdeki yayınlar

A2.      2008    H. Alkan Bala, H.Nafa, “Le Cul-de-sac”, On-site Review 19: Streetspring/summer, 68-71 pp., 2008, Canada.http://onsitereview.blogspot.com/2008/10/cul-de-sac-private-streets-public.html

A3.      2011    H. Alkan, Bala, 2011. Understanding the Sense of Place in the axis betweenAlaeddin Hill and Mevlana Celaleddin Rumi Museum,  GlobalBuilt Environment Review Volume 7 Issue 3 2011, pp. 44-58 ISSN 1474-6824(Online) ISSN 1474-6832 

http://www.globalbuiltenvironmentreview.co.uk/Pages/Volume7.aspx

                                               

A4.      2012    Bala, Alkan H., Bussier, M. 2012. Pedagogical Implication forInternational Cooperationin Architectural Design Studio", AE - Lusofona Journal of Architectural andEducation, North America,  No 6-7-2012, pp.9-27        http://revistas.ulusofona.pt/index.php/revlae/issue/view/627

 

A5.      2013    Bala Alkan,H., Arat, Y. 2013. Digital Pedagogy Using SocialNetwork Tools in Architectural Education, Global Journal on Technology,Noth America  AWERProcedia Information Technology and Computer  Science, Vol 3 (2013), pp. 160-166 ISSN: 2147-5369 http://www.world-education-center.org/index.php/P-ITCS/article/view/1743

 

A6.      2014    Bala Alkan, H.,Üstüntaş T. 2014. Modellingthe Urban Interface by Using Fuzzy Logic. Journal of Building Construction and Planning Research, Volume 2, Number 1, March2014, pp 59-73 ISSN Print: 2328-4889, ISSN Online: 2328-4897,, DOI: 10.4236/jbcpr.2014.21006

 

B- UluslararasıBildiriler

B-1) Tam metinli bildiriler 

B1.      2010    Bala Alkan.H. 2010. The Privasition Of Public Space In EnclosedNeighbourhood Case; “Fina” To Gated Community, NHR 2010, WS NO: W02_Housing and Spatial Studies,12th  New Housing Researchers’Colloquium, 2-3 July, ITU, Faculty of Architecture, Taskisla, İstanbul-Turkey (Sözlü sunuldu ve özeti basıldı ve tam metin dijitalyayınlandı)

B2.      2010    Bala Alkan.H. 2010. Water and Architecture in Porsuk River Case -Eskişehir/Turkey, Water Observation and Information System for Decision SupportBALWOIS 2010, page 279, 25, 29 May 2010, Ohrid-Republic of Macedonia- (Sözlüsunuldu, özeti basıldı ve tam metindijital yayınlandı)

B3.      2009    Bala Alkan.H, Çiftçi Ç., Meşhur A.H.F.2009. Reading Social(De/Re)-Constructions   In UrbanNeighborhoods:  From Cul-De-Sacs To GatedCommunities In Anatolian Cities, , LIVENARCH IV International Congress (Re/De)Construction in Architecture, page 675-687, 9-11 July 2009, Trabzon- Turkey (SÖzlü sunuldu, tam metin basıldı)

B4.      2009    Bala Alkan.H., Arat Y. 2009. Teaching Sustainability issue in aDesign Studio, Flexibility in Architectural Education, Erciyes University,26-29 May 2009, Kayseri (Sözlü sunuldu, özet basıldı ve tam metin dijital yayınlandı)

B5.      2007    Bala Alkan.H. 2007. The Aesthetic of Replication the AncientSeljuk’s Architecture in Modern Structures, XVII. International Congress OfAesthetics, 9-13 July 2007. SANART,Association Of Aesthetics and Culture in collaboration with InternationalAssociation of Aesthetics METU Cultural and Convention Center, Ankara (Sözlü sunuldu, özet basıldı ve tam metin dijital yayınlandı)

B6.      2004    Bala Alkan.H., Çağlar, N. 2004. A City, A Space of TransformationIs Far From What Urban Planning Proposes. The EuropeanCity-Architectural Interventions and Urban Transformations, page 232-243, 27October 2004. EAAE Conference at The Faculty of Architecture, TU Delft and TheAntwerp Higher Institute of Architectural Science Henry Van De Velde, Netherlands.(SÖzlü sunuldu ve tam metin basıldı)

B7.      2004    Bala Alkan.H., 2004. An Assesment of Aesthetic Considerations InUrban Transformation In Case: Konya. Medi- Triology: Momentum, Metamorphosis,         Manifesto page 523-532, 12-16 April2004, International Gazimagusa Symposium 2004, North Cyprus (Sözlü sunuldu vetam metin basıldı)

B8.      2004    Bala Alkan.H., Canan F. 2004. Evaluation Of The Changes In SpaceOrganization Considering The Contribution To The Urban Space, International15th Urban Design and Implementations Symposium Change in Urban Design. 26-28 Mayıs 2004, Sempozyum CD. MSU Oditoryumu,İstanbul (Sözlü sunuldu, özet basıldı ve tam metin dijital yayınlandı)

B9.      2003    Bala Alkan.H., Uysal, M.2003. Katı Atıkların Toplanmasına YönelikKent Mobilyalarının Mevcut Kullanımı, Sorun Ve Çözüm Önerileri / The Exıstıng Usage Problem And The Proposals TowardsThe Urban Furnıture For Collectıng Solıd Waste, II.Uluslar Arası KentMobilyaları Sempozyumu Ve Sergisi, sayfa 336-360, İstanbul Büyük ŞehirBelediyesi, İston, 22-25 Nisan 2003, İstanbul. (Sözlü sunuldu ve tam metinbasıldı)

B10.    1998    Alkan,F., Bala Alkan.H., Çınar, K. 1998. Architectural Educationin Anatolian Universities Forum II: Architectural Education for the 3rdMillennium page 257-267, jointly organised by Eastern Mediterranean University(EMU) & I stanbul Technical University (ITU), 22-24 April 1998, GazimagusaNorth Cyprus. (Sözlü sunuldu, tam metin basıldı)

B11.    1998    Alkan, F., Bala Alkan.H., 1998. Asynchronous Learning in Planning& Architecture Education Forum II: Architectural Education for the 3rdMillennium page 555-561, jointly organised by Eastern Mediterranean University(EMU) & I stanbul Technical University (ITU), 22-24 April 1998, GazimagusaNorth Cyprus. (Sözlü sunuldu ve tam metinbasıldı)

B12.    1998    Bala Alkan.H., Bakır, B., 1998. Konut Çevreleri Dış Mekan Kalitesine İmar Mevzuatının EtkileriX.Uluslar Arası Yapı-Yaşam 98/ Kalite, sayfa 235-249 Mimarlar Odası BursaŞubesi, 19-24 Mayıs 1998, Bursa. (Sözlü sunuldu ve tam metin basıldı)

B-1.1) Özet (Yabancı dilde sözlü sunulan ve özetiyayınlananlar)

B13.    2013    Bala Alkan H., 2013. “The Semıology Of Landmarks In Urban Space”3rd Annual International Conference on Architecture, 10-13 June 2013,Athens, Greece

B14.    2012    Bala Alkan H, Arat, Y. 2011. “Digital Pedagogy Using Social Network Tools in ArchitecturalEducation”, 3.th World Conference on Information Technology, 14-16 November2012 , Barselona/İSPANYA

B15.    2011    H. Alkan Bala, 2011. “Architectural Education In Turkey As ACombination 

Of Engineering And Art,”  The Centrality of Art, Design and the PerformingArts to Education, Riverside 6-8October  2011, Campus-University of  Chester/İNGİLTERE

B16.    2011    Bala Alkan H, 2011. “Dance As An Integral Part Of Basic Education; A CoveredStructure”, International Journal of Arts & Sciences (IJAS)Conference, 31 Ekim–03Kasım 2011, Roma/İTALYA 

B-2) Yabancı dilde poster olarak sunulan ve tam metinyayınlananlar

B17.    2005    Bala Alkan.H., Arslan , K.D. 2005. The Holly Aspects of The Spacein Konya,UIA       2005 XXII World Congress ofArchitecture, İstanbul Cities: Grand Bazaar of Architectures, 03-07 July 2005,İstanbul (Poster olarak sunuldu vebasıldı)

B18.    2002    Bala Alkan.H., Çınar, K. 2002. Power of Existing As Heritage UIABerlin 2002 - XXI World Congress of Architecture Berlin 2002, 22-26 July 2002,Berlin. (Poster olarak      sunuldu vedijital yayınlandı)

D- Ulusal çalışmalar

D1.2003    Bala Alkan, H.Çağlar N.,2003.Kentsel Arayüzlerin DüzenlenmesineYönelik Analitik Bir Çerçeve,Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 18,Sayı 2, sayfa 87-105, Konya

D2.      2003    Bala Alkan, H. 2003.Tarihi Kente Meydan Okuyan Mimarlığın Şaşkınlığı..!BewilderedArchitecture Challenging The Historical City...! Dergimim, Dokuz Eylül Üniversitesi Dergisi, Cilt 1, Sayı 1, Temmuz 2003, sayfa 15-25, İzmir.

D3.      2000    Bala Alkan, H. Çetiner, A.D, 2000. Gerçek (lik) ve Temsil (iyet)Üzerine Mimarlığın Şaşkınlığı...! / Confusion Bewildering of Architecture onReal (lity) and Representa (tion)...! Tasarım Kuram Dergisi, Mimar Sinan Üniversitesi Dergisi, Cilt 1, Sayı 2,Mayıs 2000, sayfa 27-34, İstanbul.

D-4     2011 Bala Alkan.H., Çingi M. 2011.“Eskişehir’in Mekansal Kayıtları ve Porsuk Çayı’ndanÖğrenmek” YAPI Mimarlık-Kültür-Sanat sayı:357 Ağustos 2011, sayfa 56-63, YEM  yayınları, İstanbul

D-5  2009 Bala Alkan.H. 2009 “Masumiyet Müzesi’nden Mimarlık Müzesine Beyin Fırtınası”YAPI Mimarlık-Kültür-Sanat Dergisi sayı:335 Ekim 2009, sayfa66-69, YEM yayınları, İstanbul

D-6 2008    Bala Alkan.H. Yoldaş, G.N, 2008 “Yarı /kamusal- yarı/ Özel Bir Mekan; Çıkmaz Sokaklar” YAPI Mimarlık-Kültür-Sanat  Dergisi sayı:322 Eylül 2008,sayfa 88-93, YEM yayınları,İstanbul

D-7 2008 Kaşif, A., Bala Alkan.H. 2008. “Kilin Estetiği ileMimarlığa Giriş”, YAPI Mimarlık-Kültür-SanatDergisi sayı: 317 Nisan  2008,sayfa 56-58, YEM yayınları, İstanbul.

D-8  2006 Bala Alkan.H. 2006. Mimarlık-Şehircilik, Bina-Kent, İÇ-Dış, Özel-Kamusal Arasında: Kentsel ArayÜzler. YAPI Mimarlık- Kültür-Sanat Dergisi sayı:293 Nisan 2006, sayfa 44-49, YEM yayınları, İstanbul.

D-9      2007 Bala Alkan.H. 2007. Mimarlıkta “Non-lieu” Kavramı veTerminal. ARREDAMENTO Mimarlık Tasarım Kültürü Dergisi Aralık 2007   

D-10.   2014 Bala Alkan.H., Tosunlar, B. 2014. Mimarlıkta Ulusal Kimlik “Geleneğinin İcadı” Kastel, Yıl:1, Sayı: 2, Kış 2014 , sayfa 17-25,Mimarlar Odası Gaziantep Şubesi Yayını.   

D-11.   2007 Bala Alkan, H.,2012. “Çıkmaz Sokak”; Mahallenin Üstü Açık Oturma Odası”, Güney Mimarlık, Sayı:10, Aralık 2012, say 27-33,Mimarlar Odası Adana Şubesi Yayını. 2007, sayfa 122-  125, Boyut yayınları, İstanbul.

D-12    2009  Bala Alkan.H. 2009 “S�rd�r�lebilir Mimarlık Kavramı�zerine Eğitim/�ğrenim Deneyimi” YTMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Dosya 15:Mimari Tasarım Eğitimi Ağustos  2008,sayfa 48-59

 

D-13    2002                Bala Alkan.H.2002. Plan Yapma Ve Ona Sadık Kalarak   UygulamaGeleneğine Sahip Ender Bir Kent : Konya, İpek          YoluKonya Kitabı V, sayfa 365-376 Ed. K���kdağ, Y., Konya Ticaret Odası, Konya.

 

D-14    1998    Bakır, İ., Bala Alkan.H.1998. Konya’da Ev Mimarisinin Değişimi, Yeniİpekyolu Konya �zel Sayısı, sayfa 245-265 Ed. K���kdağ, Y.,     Konya Ticaret Odası, Konya

 

D-15.   1998    �ınar, K., Bala Alkan.H.1998. İmar Tadilatları Ni�in Yapılır? KonyaDergisi, sayı:3, Mart-Nisan 1998, sayfa 30-32, Konya B�y�kşehir Belediyesi Yayını,Konya

 

D-16.   2012    Bala Alkan, H., 2012.“MİMAR ANadolu’da Konya/”, MimarAn Dergisi,Sayı: 8 Kış 2012, sayfa 5-19, Mimarlar Odası Konya    Şubesi             Yayını,İstanbul.

 

D-17.   2011                Bala Alkan,H.,2011. “Sel�uk �niversitesi Alaaddin Keykubat Kampus� Giriş Kapısı Yanı �stGe�iti �zerinden MimarlaraSorular”, MimarAn            Dergisi,Sayı: 6 Kış 2011, sayfa 5-19, Mimarlar Odası Konya Şubesi Yayını, İstanbul

D-18    2007    Aydın, D., Oral, M. Bala Alkan, H., Arat Y. 2007 “Bir Soyutlama;MevleviK�lt�r Evi Projesi”, MimarAn Dergisi, Sayı: 4 Bahar 2009,         sayfa 89-93, Mimarlar Odası Konya ŞubesiYayını, İstanbul.

 

D-19    2007    Bala Alkan.H. 2007 “Sel�uk �niversitesi Mimarlık B�l�m�nde EğitimeYeni Bir Bakış Getiren Uygulama Etkinliği”, MimarAn Dergisi, Sayı: 2 Yaz 2007, sayfa79-91, Mimarlar Odası Konya Şubesi Yayını, İstanbul.

 

D-20    2007    Bala Alkan.H., Aydın, D., Yaldız E., Sayın, S.  Oral, M 2007. Puzzle and Pattern At�lyesi”,MimarAn Dergisi, Sayı: 2 Yaz 2007,            sayfa81-83, Mimarlar Odası Konya Şubesi Yayını, İstanbul.

 

D-21.   2007    Bala Alkan.H. 2007. Değerlendirme: Mimaride “Vazge�meyişlerin” Kazanımları.MimarAn Dergisi sayı:1 Kış 2007, sayfa 14-20, Mimarlar Odası Konya ŞubesiYayını, İstanbul.

 

D-22    2009    Trois Couleurs: Bleu/ �� RENK: MAVİMayıs 2009

                        Havva AlkanBala, İdris Akın (Y�netmen)

 

D-23    2009    T�rk Sinemasında Otel Mek�nları,Mayıs2009 Havva AlkanBala, İdris Akın (Y�netmen) http://www.sinemaloji.com/dosya/turk-sinemasinda-otel-mekanlari.html

 

D-24    2009    Sinemada Kentsel Okumalar,Nisan2009 Havva AlkanBala, İdris Akın (Y�netmen)http://www.sinemaloji.com/dosya/sinemada-kentsel-okumalar.html

 

D-25    2008“Sinemada Bir HakikatArayıcısı; Andrey Tarkovsky” Sinemascop Dergisi, Sayı 16, 2008, İstanbul (İdrisAkın’la birlikte)

 

D-26    2008“Trois Couleurs: Bleu/ ��Renk:Mavi” Film Okuması, Sinemascop Dergisi,Sayı 15, 2008, sayfa 86-88,İstanbul (İdris Akın’la birlikte)

 

 

D-27    2011    “Kanadalılar Sel�uk �niversitesi Mimarlık’taydılar” Tarih: 24Mayıs 2011 http://www.arkitera.com/h63958-kanadalilar-selcuk-universitesi-mimarliktaydilar.htm

 

D-28    2011    “Nazif Yardımcı 2011 �evre İ�in Tasarım Proje Yarışmasında

FarkYaratMimari Tasarım At�lyesi’ne �� �d�l…” Tarih: 17 Haziran 2011 http://www.arkitera.com/haber/index/detay/nazif-yardimci-2011-cevre-icin-tasarim-proje-yarismasinda-farkyarat-mimari-tasarim-atolyesine-uc-odul/854

 

D-29    2010      “Mimari Projelerin EğitimMek�nı Tartışması �zerinden Davet ve İş Birliği �ağrısı” Tarih: 23 Kasım 2010Yazan: Havva Alkan Bala http://www.arkitera.com/h58427-mimari-projelerin-egitim-mekani%E2%80%9D-tartismasi-uzerinden-davet-ve-is-birligi-cagrisi.html

 

D-30    2010    “Baykuşlar Toplanıyor”–Ağustos 2010 Yazan: Havva Alkan Bala http://www.arkitera.com/ed178-baykuslar-toplaniyor.html

 

D-31    2010    “Anadolu �niversitesi Mimarlık B�l�m� Uygulama Etkinliği” 24Şubat 2010 Yazan: Havva Alkan Bala

http://v3.arkitera.com/news.php?action=displayNewsItem&ID=50478

 

D-32    2009    “MimarlıkEğitimi ve Kurultayı V’in ardından” 16 Aralık 2009

Derleyen:Havva Alkan Bala http://www.arkitera.com/h47996-mimarlik-ve-egitim-kurultayi-vin-ardindan.html

 

D-33    2008    Doğu Akdeniz �niversitesi Lefkoşa Suri�i’nde B�t�nleşmeye Y�nelikTasarım At�lyesine Ev Sahipliği Yaptı-15 Nisan 2008 Yazan: Havva Alkan Bala

http://www.arkitera.com/h27476-dogu-akdeniz-universitesi-lefkosa-suricinde-butunlesmeye-yonelik-tasarim-atolyesine-ev-sahipligi-yapti.html

 

D-34    2007    “Kinder Cube” Workshop- Tarih: 21 Kasım 2007 Yazan: Havva AlkanBala, Zeynep Onur http://www.arkitera.com/haber_22305_kinder-cube-workshop.html

 

D-35    2007    “Milano Uluslararası Mimari Aydınlatma ve Mobilya Fuarıİzlenimleri”

Tarih:2 Mayıs 2007 Yazan: Havva Alkan Bala

http://www.arkitera.com/haber_16541_milano-uluslararasi-mimari-aydinlatma-ve-mobilya-fuari-izlenimleri.html

 

D-36    2007 “Sel�uk �niversitesi’ndeMimarlık Kış Okulu”Tarih: 19 Şubat 2007

Yazan:Havva Alkan Bala

http://www.arkitera.com/news.php?action=displayNewsItem&ID=14539

 

D-37    2006    “KAKY” Tarih: 9 Kasım 2006 Yazan: Havva Alkan Bala

http://gezintiler.blogspot.com/2006/11/kaky-1-havva-alkan-bala.html

 

D-38    1999    “Kasap Cerrahlık Yapabilir mi?"Mimarlar Odası Konya ŞubesiHaber B�lteni, Nisan 1999, sayfa18-19

 

D-39    1999    “Kent Kimliğini Etkileyen Kentsel Mobilyalar Bağlamında Konya'yaGenel Bir Bakış" Mimarlar Odası Konya Şubesi Haber B�lteni, Kasım1999,sayfa 20-21

 

 

E- UlusalBildiriler

E-1) Tam metinli bildiriler (S�zl� sunulan ve tam metinyayınlananlar)

E1.      2011                Bala Alkan.H. Bussiere M., Sayın S., Arat Y. 2011.Mimari TasarımEğitiminde Uluslar arası İşbirliği i�inde �ğretme/�ğrenmeDeneyimi,2.Ulusal Mimari Tasarım Eğitimi B�t�nleşme 2, Yıldız Teknik�niversitesi TMMOB Mimarlar Odası İstanbul B�y�kkent Şubesi, 20-21 Ekim 2011

 

E2.      2010                Bala Alkan.H. Bussiere M., Bala Alkan.H., Bussiere M.2010. "FarkYarat Mimari Tasarım At�lyesi Bağlamında Uluslararasıİşbirliği",Sel�uk �niversitesi Mimarlık B�l�m�n�n 40.Kuruluş Yılı konferansı dahilinde"Mimarlık Eğitiminin D�n� Bug�n� Yarını" bildiri kitap�ığındaki391-399 pp., Konya, 25-27 Kasım 2010

 

E3.      2008                Bala Alkan.H., �st�ntaş T. 2008. Kentsel Aray�zKavramının

BulanıkMantık Kullanılarak Modellenmesi. Bilimde Modern Y�ntemler Sempozyumu-BMYS’2008 sayfa173-182, Eskişehir OsmanGazi �niversitesi,    15-17 Ekim 2008, Eskişehir. (s�zl� sunuldu,tam metin basıldı ve dijital yayınlandı)

 

E4.      2005    Bala Alkan.H., Canan, F., Korumaz, M. 2005. Yaşlılar Evi �zerine

MimariProje St�dyosunda Elde Edilen Deneyimler, III.Ulusal Yaşlılık Kongresi sayfa157, Dokuz Eyl�l �niversitesi, 16-19 Kasım 2005, Buca-İzmir. (s�zl� sunuldu,tam metin basıldı)

 

E5.      2002    Bala Alkan.H. 2002. İmar Plan Değişiklikleriyle �ng�r�lenler ve

�ng�r�lemeyenler...!IV.M�hendislik-Mimarlık Sempozyumu, sayfa 19-27,Balıkesir �niversitesi, 11-12-13Eyl�l 2002, Balıkesir. (s�zl� sunuldu, tam metinbasıldı)

 

E6.      1999    Bala Alkan.H., 1999. Y�r�rl�kteki Yasal D�zenlemelerin Kentsel

TasarımBağlamında İrdelenmesi 1. Ulusal Kentsel Tasarım Kongresi, sayfa 93-110, MimarSinan �niversitesi Oditoryumu, 26-27-28 Mayıs 1999, İstanbul (s�zl� sunuldu,tam metin basıldı)

 

E7.      1999    Bakır, İ., Bala Alkan.H., 1999. İmar Planlarında Yoğunluk

BelirlemeAra�larının Kentsel Dış Mek�n Oluşumuna Etkileri 1. Ulusal     Kentsel Tasarım Kongresi, sayfa 174-192,Mimar Sinan �niversitesi Oditoryumu, 26-27-28 Mayıs 1999, İstanbul. (s�zl�sunuldu, tam metin         basıldı)

 

E8.      2013    Bala Alkan.H.2013. “Kimlik, Konut, Kent İlişkisinde Kadın” MimarlarOdası İzmir Şubesi, 8 Mart 2013, İzmir     

 

E9.      2012    Bala Alkan.H.2012. T�rkiye’de Modernizm ve Ulusun İnşasında KadınınRol� ve Ev Mimarisi, Cumhuriyet D�nemi Mimarlığı          Sempozyumu, TMMOB Mimarlar Odası, Konya Şubesi, 2-3 Kasım 2012(S�zl� sunuldu)

 

E10.    2010    Bala Alkan.H. 2010.Kapalı Komşuluk Kavramının Analizi, Ulusal

KonutKonferansı:Kapalı Yerleşmeler, Yeni Yaşamlar-Mekanlar-Sınırlar İT� KonutAraştırma ve Eğitim Merkezi, 4-5 Mart 2010, İstanbul (s�zl� sunuldu)

 

 

F- Ulusal Kitap

F1.      2011   Bala Alkan.H., Korkmaz E., Emrecik V. 2011.“Yansımalar; Baykuşlar Toplanıyor 2010”sayfa  61-71,  TMMOB Mimarlar Odası İzmir Şubesi         Yayını S.No. 20845

 

F2.      2010    Bala Alkan.H., İmitasyon Estetiği; Sel�ukluTa� Kapılarının �ağdaş Binalarda Yinelenmesi,  2010. Mimarlıkta Estetik D�ş�nce, , Edit�r; Jale Erzen. Sayfa  85-102, TMMOB Mimarlar Odası Yayını ISBN 978-605-01-0028-0

 

F3.      2006                Bala Alkan.H.2006. Kendi Arkitera’nı Kendin Yarat, Sayfa 18-28 arasındaki B�l�m, ArkiteraMimarlık Merkezi, Arkitera Yayınları, İstanbul.

 

F4.      2002               Bala Alkan.H.2002. Plan Yapma Ve Ona Sadık Kalarak Uygulama Geleneğine Sahip Ender Bir Kent: Konya, İpek Yolu Konya Kitabı V, sayfa 365-376 Ed.K���kdağ, Y., Konya TicaretOdası, Konya

 

 

G-Atıflar


Othman,Fadhilah, Rosta Harun, and Mohd Bakri Ishak. "Evaluation Approach in thePractice of Sustainability from Cultural Landscape Perspective: A Case Study ofMasjid Kampung Kling, Malacca." From Sources to Solution. SpringerSingapore, 2014. 561-565.

 

Atıfyapılan: Bala HA (2010) Sustainability in the architectural design studio: acase study of designing on-campus academic staff housing in Konya and Izmir.Int J Art Des Educ 29(3):330–348 (Turkey)


HaticeKıran �akır, Aycan �zen�, Kentsel DıȘ Mekanlarda Kullanılan AydınlatmaElemanlarının İrdelenmesi: Edirne �rneği

ATIF:Bakır, İ., Alkan Bala, H., İmar Planlarında Yoğunluk Belirleme Ara�larınınKentsel Dıș Mekan Olușumuna Etkileri, 1. Ulusal Kentsel Tasarım KongresiBildiriler Kitabı, S: 174, M.S.�., Mimarlık Fak., Ș.B.P.B., İstanbul, 1999

 

DilşatErdoğmuş (2006) S�rd�r�lebilir Yaklaşımlar �er�evesinde Mahalle Olgusu Ve AydınMerkez’de Kurtuluş, K�pr�l�, Yedieyl�l Mahalleleri �rneklemesi Y�ksek LisansTezi Şehir B�lge Planlama Gazi �niversitesi Fen Bilimleri Enstit�s� Eyl�l 2006,Ankara

Atıf:Bala Alkan, H.  Konut Yakın �evresindeİmar Mevzuatının Dış Mek�n Oluşumunda Etkileri, Y.Lisan Tezi, S.�. Mim Fak.Anabilim Dalı, Konya, 26-46(1998).

 

�iğdemGirgin (2007) Kooperatif �st Birlikleri Tarafından Ger�ekleştirilen Konut Yaşam�evrelerinde Kullanıcı Memnuniyeti A�ısından Bir Değerlendirme: Batıkent�rneği, Y�ksek Lisans Tezi Şehir B�lge Planlama Gazi �niversitesi Fen BilimleriEnstit�s� Temmuz 2007, Ankara

ATIF:AlkanBala, H.,Bakır,“Konut �evreleri Dış Mekan Kalitesine İmar MevzuatınınEtkileri”, X. Uluslararası Yapı Ve Yaşam’98 Fuar Ve Kongresi, Bursa, 235-239(1998).

 

İncesakal,İ.Ulusoy,M.2001. Konya’da 1920-1980 Yıllarında Mimariyi Etkileyen Sosyal, K�lt�rel VeEkonomik Fakt�rler, İpekyolu Dergisi Yıl 14 Sayı 160 Syf.23.

 

Aslanoğlu,İ. Erken Cumhuriyet D�nemi Mimarlığı, Odt� Yayınları, Ankara. Atıf Syf 164-165

 

Akkoyunlu,V.1999. The Role Of Land Readjustment In Urban Design, Metu, Ankara. Atıf Syf.107

 

M- Yarışmalar(Uluslararası / Ulusal)


M1      2001    BirKaynak Olarak Mimarlık Fotoğraf Yarışması, 10 Aralık 2001, K�lt�rel Katkı                        �d�l�,TMMOBMimarlar Odası İstanbul B�y�kkent Şubesi, İstanbul.

 

M2      2000    Mimarlıkve K�lt�rel �oğulculuk Fotoğraf Yarışması, 21-30 Kasım 2000, Sergileme                   �d�l�,TMMOB Mimarlar Odası İstanbul B�y�kkent Şubesi, İstanbul.

 

M-4) Alanı ile ilgili yarışma j�ri �yelikleri,Uluslararası /ulusal (sayı x)

TheArchitect Behaeddin Students Awards 2008, juri �yeliği

 

M-5) Uluslararası/ulusal �ğrenci etkinlikleri Koordinat�rl�ğ�

MimarlarOdası İzmir Şubesi “Baykuşlar Toplanıyor” Yaz Okulu, 25-31 Temmuz 2010, At�lyeY�r�t�c�l�ğ�, 2010

 

Gazi�niversitesi Mimarlık B�l�m� 7. Uluslararası Kış Okulu EWSAD (European WinterSchool in Architectural Design) “EWSAD 2008” 25 Ocak-7 Şubat 2009, Kış Okulu Katılım

 

GirneAmerikan �niversitesi Mimarlık B�l�m� “ City Brand: Kyrenia Identity” Yaz OkuluKatılım, 2008

 

GirneAmerikan �niversitesi Mimarlık B�l�m� “ Kinder Cube Work Shop” At�lyey�r�t�c�l�ğ�, 2008

 

Sel�uk�niversitesi Mimarlık B�l�m� Kış Okulu Organizasyonu, Puzzle and Pattern At�lyeY�r�t�c�l�ğ�, 9 Ocak 2006 – 9 Şubat 2007 

 

MimarlarOdası İzmir Şubesi “Baykuşlar Toplanıyor” Yaz Okulu, 25-31 Temmuz 2010, At�lyeY�r�t�c�l�ğ�, 2010

 

N- Danışmanlık(Mesleki)

“Kimlik,Konut, Kent İlişkisinde Kadın” Mimarlar Odası İzmir Şubesi, 8 Mart

2013,İzmir     

 

“Kentler,Mekanlar, K�lt�rler, Amsterdam, Rotterdam”, Mimari Birikimler Seminerleri-2, 7Kasım 2007, Konya

             

“KentselD�n�ş�m ve Konya” Yıldız Buluşmaları Toplantıları 2006, 7 Nisan 2006, Konya.

           

“İmarMevzuatı, Dış Mekan ve Mimar ��geninde Kente Bakış”, TMMOB Mimarlar Odası,Konya Şubesi, Atat�rk Caddesi 4/5. 27 Mart 2002, Konya

           

“CephelerinArkasındaki Cepheler", Kent-Sivil Mimarlık-Dış Mek�n Paneli (MimarlarOdası Konya Şubesi Temsilcisi olarak), 12 Haziran 2000, Konya Ticaret Odası, Sel�ukluBelediyesi Organizasyonu, Konya

           

“İmarPlanları ile Oluşmuş Kent Mek�nlarının Konya �zelinde İrdelenmesi” Gazi�niversitesi, M�h. Mim. Fak. Mimarlık B�l. Y�ksel Erdemir Salonu, 18 Haziran1999, Ankara 

           

“D�nyaKentlerinden İzlenimler: Kahire, İskendireye, Tanta”, TMMOB Mimarlar Odası,Ankara Şubesi, Konur Sok. 4/5. 13 Haziran 1997, Ankara

           

“Yerleşmelerdeİmar Mevzuatının Dış Mek�n Oluşumuna Etkileri” S�MMF. Mim.B�l. 26 Aralık 1996,Konya

 

KonyaMimarlar Odası 2 kredili “Dış Mek�nın Temel Kavramları” isimli derste S�rekliMesleki Gelişim Merkezi Eğitim Seminerleri Kapsamında eğiticilik g�revi,01.09.2007

           

MeramAnadolu Lisesinde “Mimarlık B�l�m� ve Eğitimi” bilgilendirme semineri,27.04.2006, Konya


O-1) Hakemlikler / J�ri �yeliği

TheInternational Journal of Art & Design Education Indexed by Social Science,Art@Humanities Citation Index, Design and Applied Arts Index ve diğer index(bkz Jade)

 

O1-      Manuscript ID iJADE-Nov-10-104

O2-      Manuscript ID iJADE-Apr-11-046

O3-      Manuscript ID iJADE-May-11-06

O4-      Manuscript ID iJADE-Aug-11-093

O5-      Manuscript ID iJADE-Mar-11-027.R2

O6-      Manuscript ID iJADE-Apr-12-056

O7-      Manuscript ID iJADE-Apr-12-051

O8-      Manuscript ID iJADE-Apr-12-056.R1

 

O9-      Wold Applied Science Journal Indexed byScopus WASJ-2011-3549

O10-    Wold Applied Science Journal Indexed byScopus WASJ-2013-1299

 

O11-    Advanced Scholars Journals ASJ-13-099

 

O12-    The Architect Behaeddin Students Awards2008, juri �yeliği

 

O-4) Bilim / Sanat kurulu �yeliği

InternationalJournal of Literature and Arts (IJLA), dergisi hakem

 kurulu �yeliği http://www.sciencepublishinggroup.com/j/ijla

ISSN:2331-0553 (Print) ISSN: 2331-057X (Online)-2013

 

SANART Association ofAesthetics and Visual Culture Member

 

IAA,International Association for Aesthetics Member

 

O-6) Dergilerde edit�rl�k

ICONARP-JournalOf Architecture and Planning Dergisi Edit�rl�ğ� (2012-devamediyor)

MimarAn Dergisi, Mimarlar Odası Konya Şubesi Yayını, İstanbul (2010-2012)

 

Arkitera Mimarlık Merkezi Free-lancer edit�r (2006-2012)

 

Ulusal

O-8) Hakemlikler / J�ri �yeliği

I.Ulusal"Engellileştirilenler 2013 Sempozyumu” UKEM 111

I.Ulusal"Engellileştirilenler 2013 Sempozyumu” UKEM 123

O-9) Yayın kurulu �yelikler

MimarAnDergisi, Mimarlar Odası Konya Şubesi Yayını, İstanbul (2007-2012)


TarihiEserlerin G��lendirilmesi ve Geleceğe G�venle Devredilmesi Sempozyumu BilimKurulu �yesi, TMMOB İnşaat M�hendisleri Ankara Şubesi, Eyl�l 2013, BilimKomitesi

 

UlaşılabilirKentler Engelsiz Mekanlar 1.Ulusal Engellileştirilenler 2013 Sempozyumu 7-8Kasım 2013 Bilim Komitesi �yeliği

 

TarihiEserlerin G��lendirilmesi ve Geleceğe G�venle Devredilmesi

SempozyumuBilim Kurulu �yesi, TMMOB İnşaat M�hendisleri Ankara Şubesi, Eyl�l 2007

 

KentleşmeŞurası 2009 Komisyon �yeliği, Bayındırlık ve İsk�n Bakanlığı

StratejiGeliştirme Bakanlığı, Ankara.

 

V.Mimarlık Eğitim Kurultayı, 11-13 Kasım 2009, İstanbul

 

TMMOBMimarlar Odası �yeliği �ye No:20455

 

O-12) Bilimsel / Sanatsal toplantı d�zenleme kurul�yeliği/edit�rl�ğ�/başkanlığı

X.Mimarlık Okulları B�l�m Başkanları İletişi Grubu Toplantısı, Sel�uk

�niversitesiMimarlık B�l. 11-12 Mayıs 2000, Sekretarya ve Organizasyonu
  Yönetilen Tezler
1. Demet Tutuşka, " Evaluation of The Implementation of Legal Arrangements Regarding Conservation Areas In Case of Kyrenia (North-Cyprus) ", Girne Amerikan Üniversitesi , Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Mimarlık, 2006 - 2008, Tamamlandı
2. Nurcan Gürbüz, " Anadolu Geleneksel Konut Dokusundaki Çıkmaz Sokakların Günümüzdeki Durumu ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Mimarlık Anabilim Dalı, 2005 - 2007, Tamamlandı

  Yöneticilik Görevleri:

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:
BirimGörevBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
S.Ü. Mimarlik Fakültesi Mimarlik Bölümü Bina Bilgisi A.B.D.Anabilim Dali Bşk.08/03/2013 

 Ek Bilgi
Selçuk Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Bina Bilgisi Anabilim Dalı Anadolu Üniversitesi (Eskişehir), Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Bina Bilgisi Anabilim Dalı (Farabi Değişim Programı Çerçevesi kapsamında) Selçuk Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Bina Bilgisi Anabilim Dalı The American University (Girne-Kıbrıs), Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Tam zamanlı, YÖK görevlendirmesi ile Lund University, Architecture and Built Environment (LTH), Housing Development and Mnagement Division (as a guest lecturer)

 Dersler
Dersin Adı
Avrupa Kentlerinde Modern Mimarlık
LİSANS DANIŞMANLIĞI
MİMARİ KAVRAMLAR
Mimari Konsept ve Tasarım Ölçütleri
Sinemada Mimari Okumalar
STÜDYO I (A+B+C)
STÜDYO VII (A+B+C)
STÜDYO-II VE İLERİ ANLATIM TEKNİKLERİ (A+B+C)
Şehirsel Mimarı ve Mekan