Periodicals

 

 

There are 2892 registered journals in the Periodicals catalog. While the current issues of journals are on the ground floor of the library, the Periodicals Archive, which contains the old issues of journals, is located in the basement of the library. The current issues of the journals and their numbers in the archive are arranged alphabetically with open shelf system.

 

Periodicals of all periodicals subscribed or received as donations are followed, recorded and sent to unit libraries by the periodicals responsible. If the journal you are looking for is in the library or not, you can reach the number information by searching at http://www.kutuphane.selcuk.edu.tr/katalogtarama.aspx. You can access electronic versions of Selçuk University journals through Digital Archive System.

 

Periodicals are not borrowed outside the library. Users can read magazines in the library or photocopy the pages they want by using the photocopy service available in the library.

Subscribed printed journals by topic:
Arkeoloji        Aktüel Arkeoloji
Arkeoloji ve Sanat Dergisi

 

 

Bebek bakımı               Bebeğim ve Biz                                          

 

 

Bilim         Bilim ve gelecek
Bilim ve teknik
Bilim ve ütopya
Popüler bilim

 

 

Bilgisayar teknolojieri /Oyunlar                             Chip
Level
Birikim                                                                                                                                        

 

 

Dil ve edebiyat                 Çağdaş türk dili
Dergah
Folklor ve edebiyat
Hece dergisi
Kitap-lık
Kubbealtı akademi mecmuası                       
Türk edebiyatı
Yedi iklim
Varlık

 

 

Diş hekimliği               Diş Hekimliğinde Estetik&İmplant         

 

 

Eğitim                                        Eğitim araştırmaları dergisi = EJER
Öğretmen dünyası
Kuram ve uygulamada eğitim yönetimi dergisi
Capital

 

 

Ekonomi-İş   Ekonomist
Ekovitrin
Finans dünyası
Forbes
Harvard business review
İktisat dergisi
Maliye Postası
Para
Platin dergisi
Cogito dergisi

 

 

Felsefe  Doğu batı
Felsefe logos
Liberal düşünce

 

 

Gezi ve tanıtım Atlas dergisi
National Geographic Türkiye

 

 

Hukuk/Mevzuat                      Lebib yalkın mevzuat dergisi
Legal hukuk
Legal iş hukuku ve sosyal güvenlik hukuku dergisi
Legal medeni usul ve icra-iflas hukuku dergisi
Mali hukuk dergisi
Terazi aylık hukuk dergisi
Yargıtay dergisi
Yargıtay kararları dergisi
Yaklaşım dergisi

 

 

Kamu yönetimi Mülkiye                                    

 

 

Kültür/Folklor Milli folklor
Yemek ve kültür                  

 

 

Kütüphanecilik Türk kütüphaneciliği               

 

 

Makine mühendisliği Makina magazin                                     

 

 

Moda       Elle
Harpers bazaar

 

 

Multi    Der spiegel
Time
Kafka okur
İzdiham
Zafer dergisi

 

 

Mühendislik-Mimarlık   Arredamento mimarlık
Artam global art design
House beautiful
Maison francaise
Tasarım mimarlık iç mimarlık                     
Yapı

 

 

Müzik Andante     

 

 

Otomotiv endüstrisi / Otomobiller Auto show                                                                                      

 

 

Pazarlama/Reklamcılık    Marketing Türkiye                                          
Mediacat

 

 

Sanat       Milliyet sanat
Sanat dünyamız

 

 

Sinema               Altyazı aylık sinema dergisi
Belleten

 

 

Tarih                        Toplumsal tarih
Türk dünyası araştırmaları
Türk yurdu

 

 

Tekstil      Tekstil ve teknik

 

 

Tıp                                      Medical network actual medicine
Medical network gorm
Medical network kardiyoloji
Medical network oftalmoloji
Prn aile hekimliği
Toplum ve hekim

 

 

Toplumbilim                                     Hr : insan kaynakları ve yönetim dergisi
Kebikeç, insan bilimleri için kaynak araştırmaları
Toplum ve bilim

 

 

Turizm                                           Anatolia: turizm araştırmaları dergisi-evrim
Foreign affairs

 

 

Uluslararası ilişkiler         Insight (Turkey)
Uluslararası ilişkiler dergisi                      
Türkiye günlüğü

 

 

Vergi                              Vergi dünyası
Vergi sorunları dergisi