KADINHANI FAİK İÇİL MESLEK YÜKSEKOKULU
Mezuniyet / İlişik Kesme İşlemleri Duyurusu

MESLEK YÜKSEKOKULUMUZDAN MEZUN OLAN VEYA İLİŞİK KESMEK İSYETEN ÖĞRENCİLERDEN İSTENİLEN EVRAKLAR

 Öğrenci Kimlik Kartı Teslimi hakkında:

Üniversitemizde öğrenim gören öğrencilerden kendi isteğiyle kayıt sildiren veya mezun olan öğrencilerin ilişikleri kesilirken, Öğrenci Kimlik Kartlarının öğrenci işleri bürosu tarafından iade alınması ve öğrenci özlük dosyasında arşivlenmesi, şayet öğrenci kimliğini iade edemiyor ise,  herhangi bir yerel veya ulusal gazeteye ZAYİ İLANI verildiğine dair gazete örneğinin de teslim edilmesi gerekmektedir.


 (Diploma almaya veya Kayıt sildirmeye gelirken Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ve Öğrenci Kimlik Kartınızı mutlaka yanınızda getiriniz)

09.08.2018
Tüm öğrencilerimize önemle duyurulur.