KADINHANI FAİK İÇİL MESLEK YÜKSEKOKULU
Bölüm Başkanı: Öğr. Gör. Dr. Fuat BAŞÇİFTÇİ

Erasmus Koordinatör:

Farabi Koordinatör:

Mevlana Koordinatör:

AKTS Koordinatör:

Amacı: Sivil savunma ve itfaiyecilik alanında gerek ülkemiz sanayi kuruluşlarının, gerekse itfaiye teşkilatlarının ihtiyaçlarını karşılayabilecek yeterlilik ve yetkinlikte bireyler yetiştirmek.

Vizyon: Evrensel ve akademik bilgiyi kullanarak yetiştirdiği teknik elemanlarla sivil savunma ve itfaiyecilik alanında en çok bilinen ve tercih edilen kurum olmak.

Misyon: Güncel eğitim teknolojileri ve öğretim yöntemlerini geliştiren, kullanan, yetkin kadrolar oluşturarak sivil savunma ve itfaiyecilik alanında nitelikli mezunlar yetiştirmek.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: Bu proğramda iki yıllık ön lisans düzeyinde teorik ve uygulama agırlıklı eğitim verilmektedir. Belediye itfaiye teşkilatlarında, Acil Durum Müdürlüklerinde Arama ve Kurtarma teknikeri ,Sivil savunma Arama Kurtarma Birlik Müdürlüklerinde Arama Kurtarma Teknikeri, Otellerde ve Kamu Kurumlarında Yangın Güvenlik elamanı, Hava alanı ve Limanlarda itfaiye teknikeri, İtfaiye ve yangın Güvenliği ile ilgili cihaz satışı ve malzeme üretim firmalarında teknik eleman, Organize Sanayi ve Endüstriyel Kuruluşların Yangın Güvenlik elamanı olarak yetiştirilmektedirler.

Kabul ve Kayıt Koşulları: Öğrencilerin programa yerleştirilme süreci, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) aracılığıyla gerçekleştirilmektedir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Üniversitemize kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarında başarmış oldukları derslerden muaf tutulmalarını talep edebilirler. Bunun için, transkriptlerini ve ders içeriklerini bir dilekçe ile kayıt olunan yılın ilk haftası içinde ilgili birimine teslim etmeleri gerekir.

Mezuniyet Şartları: Dört yarıyıldan toplam 120 AKTS kredisini tamamlamış olmak, ayrıca stajını başarılı bir şekilde tamamlamış olmak.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Selçuk Üniversitesi Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine esas olmak şartıyla, her bir dersin içeriğine uygun olarak, var ise ödev, proje ve mesleki uygulamalar da değerlendirilerek, ara sınav ve genel sınav değerlendirmesi sonucunda geçerli not almak.

İstihdam Olanakları: Belediye itfaiye teşkilatlarında, Acil Durum Müdürlüklerinde Arama ve Kurtarma teknikeri, Sivil savunma Arama Kurtarma Birlik Müdürlüklerinde Arama Kurtarma Teknikeri, Otellerde ve Kamu Kurumlarında Yangın Güvenlik elamanı, Hava alanı ve Limanlarda itfaiye teknikeri, İtfaiye ve yangın Güvenliği ile ilgili Cihaz Satışı ve Malzeme üretim firmalarında, Organize Sanayi ve Endüstriyel Kuruluşların Yangın Güvenlik elamanı, İş güvenliği ve İşci Sağlığı teknikeri olarak istihdam edilebilirler.

Üst Derece Programlara Geçiş: Sivil Savunma ve İtfaiyecilik ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde Sosyal Hizmetler lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.