KADINHANI FAİK İÇİL MESLEK YÜKSEKOKULU
İNŞAAT
Misyon-Vizyon

Misyonumuz: Akademik, bilimsel ve teknolojik yapısıyla ön lisans eğitimi veren okulumuz, araştırmacı, katılımcı, paylaşımcı, sorun çözme yeteneği gelişmiş, çağın gerektirdiği bilgi ve becerilerle donanmış, nitelikli, girişimci, yenilikçi, vatanını ve milletini seven, toplumsal değerlere saygılı öğrenci profiline sahip, sektörün ihtiyaç duyduğu bilgi ve teknolojiye dayalı etkili ve etkin hizmet sunabilecek sorumlu bireyler ve kalifiyeli teknik eleman yetiştirmektir.

Vizyonumuz: Toplam Kalite Yönetim Sistemini eğitim-öğretim ve topluma hizmet faaliyetlerinde kullanan, Meslek Yüksekokulumuz Eğitim-Öğretim faaliyetlerini sürdürdüğü Teknik ve İktisadi Bölümlere bağlı programlar ile çağın gerektirdiği bilgi ve teknoloji ile sektörlerdeki ara insan gücü alanında ulusal ve uluslararası düzeyde saygın ve tercih edilen, değişim ve yenilikçiliğe önder olan, mensubu olmaktan gurur duyulan öncü bir eğitim kurumu olmayı kendisine vizyon edinmiştir.