KADINHANI FAİK İÇİL MESLEK YÜKSEKOKULU
ELEKTRONİK VE OTOMASYON
Bölüm Başkanı: Öğr. Gör. Ali Barış ÖZTÜRK

Erasmus Koordinatör: Öğr. Gör. İsmail ÇAĞIRAN

Farabi Koordinatör: Öğr. Gör. Ali Barış ÖZTÜRK

Mevlana Koordinatör: Öğr. Gör. Ayşegül TOPRAK

AKTS Koordinatör: Öğr. Gör. Ali Barış ÖZTÜRK

Amacı: Elektronik, mekanik ve otomasyon alanlarındaki konulara hakim ve bu alanlarla ilgili kompleks sistemleri kullanabilen ve devamlılığını sağlayabilen, kullanılan bu sistemleri ilerleyen teknolojiye adapte edebilen teknik elemanlar yetiştirmektir.

Vizyon: Teknolojinin hızla ilerlediği günümüzde, gelişmelere uyum sağlayabilen, elektronik, mekanik ve otomasyon alanlarında sektörün ihtiyaç duyduğu teknik elemanları yetiştiren bir bölüm olmak.

Misyon: Elektronik ve otomasyon sistemlerininin temel çalışma mantığına hakim, bu sistemleri geliştirebilen ve sürekliliğini sağlayabilen bireyler yetiştirmek.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: Bölümümüz altında Mekatronik programında eğitim-öğretim verilmektedir. Mekatronik programında elektronik, mekanik ve bilgisayar programlama alanları ile ilgili meslek dersleri ve temel derslerden oluşturulmuş bir müfredat uygulanmaktadır. Önlisans programı dahilinde eğitim süresi 2 yıldır ve 4 yarıyıldan oluşmaktadır. Dersler dönemlik işlenmektedir ve her yarıyılda en az 15 hafta olmak üzere toplam 60 hafta eğitim-öğretim verilmektedir. Her öğrencinin, en az 30 iş günü staj çalışması yapma zorunluluğu vardır.

Kabul ve Kayıt Koşulları: Mekatronik Programına giriş ÖSYM tarafından yapılan TYT sınavı ile olmaktadır.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Orta öğretimde kazanılan temel matematik, fen bilimleri ve sosyal bilgilerinin üzerine varsa mesleki alanda öğrendiği bilgiler temel kabul edilerek, Mekatronik alanı ile ilgili dersler verilmektedir. Bunun yanısıra, Üniversitemize kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarında başarmış oldukları derslerden muaf tutulmalarını talep edebilirler. Bunun için, transkriptlerini ve ders içeriklerini bir dilekçe ile kayıt olunan yılın ilk haftası içinde ilgili birimine teslim etmeleri gerekir.

Mezuniyet Şartları: Öğrenci, 2 yıl ve 4 yarıyıldan oluşan eğitim süresi sonunda, toplam 120 AKTS lik dersten başarılı olmak zorundadır. Ayrıca, her öğrencinin, en az 30 iş günü stajı başarı ile tamamlamak zorunluluğu vardır.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: S.Ü. Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine esas olmak şartıyla, herbir dersin içeriğine uygun olarak, var ise ödev, proje ve mesleki uygulamalar da değerlendirilerek, ara sınav ve genel sınav değerlendirmesi sonucunda geçerli not almak.

İstihdam Olanakları: Mezunlarımız otomasyon sistemlerinin kullanıldığı tüm fabrika ve işletmelerde istihdam olanağı bulabilmektedir. Ayrıca CNC takım tezgahlarının programlanması ve işleyişinde, elektronik devre tasarımında, Hidrolik-Pnömatik sistemlerin kurulumu ve işleyişinde, sanayide bakım-arıza birimlerinde tekniker olarak görev yapabilmektedir.

Üst Derece Programlara Geçiş: Mezun öğrenciler, DGS sınavında başarılı oldukları takdirde örgün eğitimde ilgili lisans programına (Mekatronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Makina Mühendisliği v.b ) dikey geçiş yapabilirler.