KADINHANI FAİK İÇİL MESLEK YÜKSEKOKULU
DIŞ TİCARET
Bölüm Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi V. Özlem AKGÜN

Erasmus Koordinatör: Dr. Öğr. Üyesi V. Özlem AKGÜN

Farabi Koordinatör: Öğr. Gör. Ali KILIÇ

Mevlana Koordinatör: Öğr. Gör. Ali KILIÇ

AKTS Koordinatör: Öğr. Gör. Ali KILIÇ

Amacı: Alanı ile ilgili kavramları özümsemiş, küreselleşme olgusunun beraberinde getirdiği yoğun rekabet ortamında, var olan veya potansiyel dış pazarlara yönelen ülkemiz firmalarının dış ticaret hamlesine katkıda bulanabilecek, global düşünüp yerel uygulayabilecek, dış ticaret konularında uygulanabilir bilgi ve beceri ile donatılmış, çok uluslu ortamlarda faaliyet gösterebilecek dış ticaret ara elemanları yetiştirmektir.

Vizyon: Dış Ticaret Programı olarak vizyonumuz, içinde yaşadığımız yeni yüzyılda gerek dünyada gerek ülkemiz ekonomisinde, başta ekonomik ve teknolojik gelişmeler olmak üzere, kaydedilen gelişmeler çerçevesinde hem akademik açıdan hem de idari ve teknolojik açıdan kendisini sürekli yenileyen ve geliştiren bir yapı oluşturmaktır. Bu noktadan hareketle amacımız, dış ticaretin birbirinden ayrılmaz unsurlarını öğrencilerimize, bilgiyi akademik ve sektörel düzeyde birleştiren öğretim elemanları aracılığıyla vermek ve onları iş dünyasında üniversitemizi başarıyla temsil edecek, en az bir yabancı dile hakim, çağdaş bilgilerle donatılmış şekilde yetiştirerek tercih edilir kılmaktır.

Misyon: Dış Ticarete dair konuları irdeleyerek eğitim ve öğretime uygun yönetmelikler, zemin, materyaller, eğitmenler, programlar, planlar, ölçütler, takipler, staj olanakları, danışmanlıklar, mezuniyet sonrası iş olanakları hususlarında araştırma, tespit ve teminler yapmak ve oluşumlar gerçekleştirmektir.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: Dış Ticaret programı, ithalat-ihracat kambiyo konularında yetişmiş ara elemanlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca, Dış ticaret programı, ihracat ve ithalat işlemleri konusunda çalışacak meslek elemanlarını yetiştirmektir.

Kabul ve Kayıt Koşulları: Üniversitemiz programlarına öğrenci kabulünde Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)sonuçları esas alınır. Lise veya dengi bir öğretim kurumundan mezun öğrenciler, LYS sonrasında Üniversitemizin LYS puanına göre öğrenci alan programlarını tercih etmeleri ve bu programlardan herhangi birine ÖSYM tarafından yerleştirilmeleri hâlinde, Üniversitemizde öğrenim görmeye hak kazanırlar

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Orta öğretimde kazanılan bilgilerinin üzerine mesleki alanda öğrendiği bilgileri de ekleyerek Dış Ticaretle ilgili işlemleri yapabilmek.

Mezuniyet Şartları: Dış Ticaret Programında mevcut olan toplam 120 AKTS karşılığı derslerin tümünü başarıyla tamamlayıp ayrıca mezun olabilmeleri için 30 iş günü stajı tamamlamaları gerekmektedir.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Selçuk Üniversitesi Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine uygun olarak, her bir dersin içeriğine bağlı kalmak şartıyla, ara sınav ve genel sınavlardan geçerli notu almak.

İstihdam Olanakları: Kamu ve Özel Sektörün İthalat-İhracat departmanlarında, Bankacılık ve benzeri Finans Kurumlarının kambiyo ve dış ticarete dair departmanlarında, Deniz-Hava-Kara-Demiryolu kuruluşlarının dış ticarete dair departmanlarında, Gümrük ve sair Müşavirliklerin dış ticarete dair departmanlarında, Dış Ticaret ile ilgili tüm kurum ve kuruluşlarında görev alabilecekleri gibi, Dış ticarete ve bağlı diğer hususlara dair edindikleri bilgilerle, daha yetkin ve daha donanımlı olarak , doğrudan, iç-dış ve e-ticaret yoluyla iş imkanı yaratabilme imkanına kavuşabilecek girişimciler olabileceklerdir.

Üst Derece Programlara Geçiş: Dış Ticaret, ön lisans programı mezunları, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı olduklarında,Bankacılık, Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve Finansman, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonomi, İktisat, İşletme, İşletme Bilgi Yönetimi, İşletme-İktisat, Sermaye Piyasası, Uluslararası Finans, Uluslararası İşletmecilik, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.