İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
ULUSLARARASI TİCARET
P.Ç.Program Çıktıları
P.Ç.1 Uluslararası ticaret alanında gerekli teorik ve teknik bilgiye yeterli düzeyde sahip olur ve kullanır.
P.Ç.2 Uluslararası ticaret alanında görev aldığı konularda ekip çalışması yapar ve ekibi ile bilgilerini paylaşır.
P.Ç.3 Uluslararası ticaret alanında görev aldığı konularda sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm yolları sunar.
P.Ç.4 Uluslararası ticaret alanında görev aldığı konularda bilgi teknoloji ve yazılımlarını kullanır.
P.Ç.5 Uluslararası ticaret alanında insan kaynaklarını yönetir, insan ilişkilerini analiz eder.
P.Ç.6 Uluslararası ticaret alanında görev aldığı konularda en az bir yabancı dili B1 düzeyinde kullanır.
P.Ç.7 Uluslararası ticaret alanına özgü üretim planları yapar ve kontrol eder.
P.Ç.8 Uluslararası ticaret alanında pazar araştırması yapmayı bilir, pazarlama strateji, taktik ve tekniklerini uygular.
P.Ç.9 Uluslararası ticaret alanında kullanılan belgeleri bilir ve düzenler
P.Ç.10 Uluslararası ticaret alanındaki temel mevzuatı bilir ve ticari sözleşmeleri yapar.
P.Ç.11 Uluslararası ticaret alanında gümrükleme işlemlerini bilir ve uygular.
P.Ç.12 Uluslararası ticaret alanında teslim, finansman ve ödeme şekillerini bilir ve uygular.
P.Ç.13 Uluslararası ticaret alanında lojistik işlemlerini bilir ve uygular.