ECON. AND ADM. SCIENCE
INTERNATIONAL TRADE
 
 Name and Surname: Assistant. TUĞÇE SANCI
Name of the Faculty:  ECON. AND ADM. SCIENCE DEPARTMENT OF INTERNATIONAL TRADE PROGRAM OF
 
E-Mail  tugcesanci selcuk.edu.tr
Phone 2233077
Address Selçuk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Url:
 
  Professional Background:

  Publications:

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler:

Şahin,E., & Sancı, T. (2017). Satın Alma Kararlarında Tüketici Etnosentrizmi ve Menşe Ülke Etkisi: Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde Bir Uygulama. Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 17,145-169.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan   bildiriler:

Alkibay, S., Sancı, T. (2018). Evaluating The Business Intelligence: Moderating Effect of Business Intelligence on Internatıonal Product Strategies and Export Performance. International Conference on Business and Information, Seoul, South Korea.

Mıhoğlu, B., Sancı, T. (2018). Lean Thinking Principles and an Application in Manufacturer Exporter Company. International Conference on Challenges in Industrial Engineering and Operations Management, Ankara, Turkey.  Theses

  Administrative Positions:

 Internal Management Tasks:
InstitutionPositionStart DateFinish Date
S.Ü. İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararasi Ticaret BölümüEnstitü Kadrosunda Birimde Görevli19/01/201729/12/2017

 Additional Information

 The Courses