İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
ULUSLARARASI İLİŞKİLER
 
 Adı Soyadı: ARŞ.GÖR. İBRAHİM KURNAZ
Fakülte Adı:  İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER . A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  ULUSLARARASI İLİŞKİLER .
E-Mail :  İbrahimkrnz.01 hotmail.com
Telefon : 0332 223 30 00
Adres : Selçuk Üniversitesi, İ.İ.B.F., Uluslararası İlişkiler Bölümü, Oda No:A-115, 42003, Kampüs/KONYA
Url :
 
  Kurum :
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Selçuk Üniversitesi2014 

  Akademik Yayınlar:

1. Yüksek Lisans Tezi: 
“21. yüzyılda Ortodoks Güvenlik Paradigmasının Aşınımı: Uluslararası İlişkilerde Siber Güvenlik”, Konya: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016.

2.
Yayınlar 
2.1. 
Yazılan Ulusal Kitap ve Kitaplarda Bölümler
KURNAZ İbrahim,Yasin Avcı, “Diplomaside Tarihin Geri Dönüşü: Klasik Diplomasinin İnsani Diplomasiye Evrimi”, Erman Akıllı (ed.), 
Türkiye’de ve Dünyada Dış Yardımlar, Ankara: Nobel Yayınları, 2015.Alanında Yayımlanmış 

2.2.Kitap Bölüm Çevirisi 
KURNAZ İbrahim,Yasin AVCI, “Normatif Uluslararası İlişkiler Teorisi: Etik ve Ahlak”, Metin Aksoy (ed.), 
Uluslararası İlişkiler Teorisi, Ankara: Nobel Yayınları, 2016. 

KURNAZ İbrahim "İnşacı Anlayışlar" 
Metin Aksoy (ed.), Uluslararası İlişkiler Teorisi, Ankara: Nobel Yayınları, 2016.

3. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

KURNAZ İbrahim, "Sıradaki Tehlike Siber FETÖ"SADAM Analiz, Eylül-Aralık Sayısı, 2016.

KURNAZ İbrahim, "Olası Trump Doktrinleri",
SADAM Analiz, Ocak-Şubat-Mart 2017. 
4. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
AVCI Yasin, İbrahim KURNAZ "Türkiye'nin Balkan ve Ortadoğu Politikalarında Ahmet DAvutoğlu Etkisi: İslam Temelinde Türkiye Algısı" Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Ekim 2018. 

KURNAZ İbrahim, "Siber Güvenlik ve İlintili Kavramsal Çerçeve", CyberPolitik Journal, Yıl: 2016, Sayı: 1.  

5. Uluslararası Bildiriler
KURNAZ İbrahim, "Siber Saldırıların ve Uyuşmazlıkların Kavramsallaştırılması", 2nd İSTANBUL BOSPHORUSINTERNATIONAL CONFERENCE ONCYBERPOLITICS AND CEYBERSECURITYMAY 11-14 2018, Dragos - İstanbul

KURNAZ İbrahim, "Uluslararası İlişkilerde Kavram Olarak Güvenliğin Yeniden Düşünülmesi veKuramsallaştırılması", 5. Uluslararası Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler Sempozyumu 25-27 Ekim 2018İstanbul  Yönetilen Tezler

  Yöneticilik Görevleri:

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:

 Ek Bilgi

 Dersler