İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
ULUSLARARASI İLİŞKİLER
 
 Adı Soyadı: ARŞ.GÖR. YASİN AVCI
Fakülte Adı:  İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER . A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  ULUSLARARASI İLİŞKİLER .
E-Mail :  yasinavci selcuk.edu.tr
Telefon : 0 332 223 30 00
Adres : Selçuk Üniversitesi, İ.İ.B.F., Uluslararası İlişkiler Bölümü, Oda No:A-115, 42003, Kampüs/KONYA
Url : http://www.selcuk.edu.tr/iktisadi_ve_idari_bilimler/uluslararasi_iliskiler/akademik_personel/bilgi/10576/tr
 
  Kurum :
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Selçuk Üniversitesi2012 

  Akademik Yayınlar:


Yayınlar 

Yüksek Lisans Tezi

Yasin Avcı, Uluslararası İlişkiler Disiplininde Simülasyon Çalışmaları, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015.  

Ulusal Kitaplar

Yasin Avcı, Uluslararası İlişkiler Disiplininde Tina Senromu: Pozitivizmin Davranışsalcı Altın Çağı ve Simülasyon, Bursa: Dora Yayınevi, 2017. 

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

AVCI Yasin, Çağlar Söker, "Tanımazlıktan Anlaşılmazlık Sorununa: Uluslararası İlişkilerde Karl Marks", Akademik Yaklaşımlar Dergisi, Cilt: 8, Sayı: 2, 2017. 

AVCI Yasin, “Kuramsal Fizikteki Gelişmeler Bağlamında İnsan Haklarında Evrensellik-Kültürel Rölativite Tartışması”, SBARD, Yıl 14, Sayı 28, 2016.

AVCI Yasin, "Kapitalizmin Krizi, Trump'un Zaferi ve Etno-Ekonomi Temelindeki Sağ/Muhafazakar Siyasetin Yükselişi", SADAM Analiz, Ocak-Şubat-Mart 2017. 

AVCI Yasin, "Türk Dış Politikasının Stratejik Derinlik Revizyonunda Balkanlar", Akademik İzdüşüm Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 2, 2017. 

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

AKSOY Metin,Yasin Avcı, “New Turkish Foreign Policy Through the Strategic Depth”, GeoPolitica, Annul X, nr. 48, 2012.

Yazılan Ulusal Kitaplarda Bölümler

AVCI Yasin, "Latin Amerika'da Müslüman Varlığı: Tarihsel Süreç ve Mevcut Durum", İsmail Ermağan (ed.), Dünya Siyasetinde Latin Amerika, Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık, 2017. 

ÇINAR Yusuf, Yasin Avcı, “20. Yüzyılın Kadınsızlaştırılan Siyaseti ve Tarihi”, Bilge Afşar ve Burcu Doğanalp (ed.), Kadın Girişimciliği, Ankara: Nobel Yayınları, 2016.

ÇINAR Yusuf, Yasin Avcı, "Kolombiya Sorunu: Taraflar, Sebepler, Çözüm Süreci ve Öneriler", Atilla Sandıklı ve Elnur Ismayıl (ed.), Küresel Riskler ve Bölgesel Krizler, İstanbul: BİLGESAM Yayınları, 2017. 

KURNAZ İbrahim, Yasin Avcı, “Diplomaside Tarihin Geri Dönüşü: Klasik Diplomasinin İnsani Diplomasiye Evrimi”, Erman Akıllı (ed.), Türkiye’de ve Dünyada Dış Yardımlar, Ankara: Nobel Yayınları, 2015.

Alanında Yayımlanmış Kitap Bölümü Çevirisi  

AVCI Yasin,“Önsöz”, Metin Aksoy (ed.), Uluslararası İlişkiler Teorisi, Ankara: Nobel Yayınları, 2016.

AVCI Yasin,“Uluslararası İlişkiler Teorisi Üzerine Düşünmek”, Metin Aksoy (ed.), Uluslararası İlişkiler Teorisi, Ankara: Nobel Yayınları, 2016.  

ÇINAR Yusuf, Yasin Avcı, “Marksçı Düşünce ve Uluslararası İlişkiler Problemi Üzerine”, Faruk Yalvaç (der.), Uluslararası İlişkiler ve Siyasal Düşünce, İstanbul: Uluslararası İlişkiler Kütüphanesi, 2016.  

ÇINAR Yusuf, Yasin Avcı, “Neden Bir Uluslararası Kuram Yoktur?”, Faruk Yalvaç (der.), Uluslararası İlişkiler ve Siyasal Düşünce, İstanbul: Uluslararası İlişkiler Kütüphanesi, 2016.

KURNAZ İbrahim, Yasin AVCI, “Normatif Uluslararası İlişkiler Teorisi: Etik ve Ahlak”, Metin Aksoy (ed.), Uluslararası İlişkiler Teorisi, Ankara: Nobel Yayınları, 2016.

Ulusal Bildiriler

AVCI Yasin, “Jeopolitik Dikotomik Kıskaçta Türkiye-Avrupa Birliği (AB) İlişkileri: Suriye Temelli Mülteci Krizi Örneği”, XIV. Ege Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Öğrenci Kongresi, 21. Yüzyılın Değişen Dinamikleri ve Avrupa Birliği, İzmir, 2016.

Uluslararası Bildiriler

AKSOY Metin, Yasin Avcı, “Why Taksim Didn’t Become Tahrir?: Assessment of Turkey’s Democracy Through the Gezi Park Protests”, Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, Gezi Protests and Beyond: Contesting AKP Rule, Lizbon, 2014. 

AKUTAY Sercan Semih,Yasin Avcı, "Success Analysis of Turkish Foreign Policy History In Termsof Target-Result Congruity (1923-2000), 35thInternational Conferences on Economics and Social Sciences (ICESS) Brussels,Belgium, 14th-15th March, 2018.

Ulusal Konferans, Sempozyum ve Seminerler

“Ekonomik, Siyasal, Sosyal ve Kültürel Boyutlarıyla Avrupa Birliği ve Türkiye-AB İlişkileri”, Marmara Üniversitesi Avrupa Birliği Enstitüsü, İstanbul, 2013.

“Sosyal Bilimler Seminerleri”, Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu Başkanlığı, Ankara, 2013.

“Siber Güvenlik Yaz Okulu”, Tübitak Bilgem, 2014. 

 

 

    Yönetilen Tezler

  Yöneticilik Görevleri:

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:

 Ek Bilgi

 Dersler