İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ
 
 Adı Soyadı: DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ VAHAP GÖKSU
Fakülte Adı:  İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ SİYASET VE SOSYAL BİLİMLER A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  SİYASET VE SOSYAL BİLİMLER
E-Mail :  vahapgoksu selcuk.edu.tr
Telefon : (332) 223 43 55
Adres : Selçuk Üniversitesi Alaaeddin Keykubat Yerleşkesi İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Selçuklu/Konya
Url :
 
  Kurum :
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
S.Ü. İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Siyaset ve Sosyal Bilimler A.B.D.2016 

  Akademik Yayınlar:

Uluslararası Bildiriler:

- Vahap Göksu (2013).“Ideological Foundations of Political Parties in Turkey; The Sample of JDP, RPP, and NMP”, Humanities and Social Sciences Review, CD-ROM. ISSN: 2165-6258 : 2(1):271–278 

- Vahap Göksu (2013). “A Comperative Analysis of Mehtap and Kaya Studies with the AK Party Reforms”, The 2nd Multidisciplinary Academic Conference in Prague Conference Proceedings, ISBN 978-80-905442-2-2

- Vahap Göksu (2014). “Measuring The Political Identies of Cities Over The Voting Behaviur:  Sample of The Province Konya”, The WEI International Academic Conference Proceedings June 22-25, ss.192-197, ISSN 2167-3179

- Ali Acar, Metehan Temizel, Rukiye Saygılı, Vahap Göksu (2012). “Religious Factors on the Voter Behaviour”, International Journal of Multidisciplinary Thought, ,2 (4):209–21

- Orhan Gökçe, Rukiye Saygılı, Vahap Göksu (2013).“The Role of NGO’s In Regional Development Process: The Example of Tr52”,  2. Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı Bildiriler Kitabı, (Ed. Cemalettin Çopuroğlu), Elazığ, ss.1003- 1015

- Orhan Gökçe Vahap Göksu, Rukiye Saygılı (2013). “Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Programları Çerçevesinde Bir İnceleme: Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu”, 2. Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı Bildiriler Kitabı, (Ed. Cemalettin Çopuroğlu), Elazığ, ss.1016-1028

- Metehan Temizel, Vahap Göksu (2013). “Relationship Between National Development, Regional Development and Local Development”, 6th International Academic Conference, Conference Proceedings,  Bergen, Norway June, 23–26, ss.442-459, ISBN: 978-80-905241-6-3

Hakemli Dergilerde Yayınlanan Araştırma Makaleleri:

- Ali Şahin, Ali Acar, Vahap Göksu (2017). "Vatandaşların Beklentileri Açısından Belediye Başkanlarının Yönetim Tarzı ve Yerel Hizmet Memnuniyeti İlişkisi Üzerine Bir Analiz: Selçuklu Belediyesi Örneği", Türk İdare Dergisi, Sayı 484, ss. 307-328

- Vahap Göksu (2013). “Siyasal Kimlikler ve Merkez-Çevre Dikotomisi Bağlamında Türkiye’de Merkez Sağ ve Merkez Sol”, Akademik İncelemeler Dergisi, Cilt 8, Sayı 2, ss. 69-93

Ulusal Bildiriler:

- Erhan Örselli, Vahap Göksu (2009). “Küreselleşme ve Ulus Devlet Bağlamında Kimlik Açmazı”, Kamu Yönetimi Forumu VII: Küreselleşme Karşısında Kamu Yönetimi Bildiriler Kitabı, TODAİE Yayınları, Ankara, ss.1132–1139.  

- Orhan Gökçe, Erol Turan, Vahap Göksu (2012). “Kamu Yönetimi Reformlarının Gelişimi ve 1980 Sonrası Reformlarına Yönelik Kamu Personelinin Tutumu”, Kamu Yönetimi Forumu IX, Kuram ve Yöntem Açısından Türkiye’de Kamu Yönetimi Bildiriler Kitabı, TODAİE Yayınları, Ankara, ss. 513-530

- Gülise Gökçe, Vahap Göksu, S. Müge Yılmazgil (2012). “Vatandaşın ve Medyanın Kamu Yönetimi Algısı: Karşılaştırmalı Bir Analiz”, Kamu Yönetimi Forumu IX, Kuram ve Yöntem Açısından Türkiye’de Kamu Yönetimi Bildiriler Kitabı, TODAİE Yayınları, Ankara, ss. 494-512

- Vahap Göksu, Rukiye Saygılı (2012). “Amerikan Medyasında İslam Algısı, İslamofobi Kollektif Bir Korkunun Anatomisi, Sivas: Kemal İbn-ü Humam Vakfı Yayınları, ss.91-103

Kitaplar:

- Vahap Göksu (2016). Kamusal Alan ve Siyasal Katılma Mecrası Olarak Sosyal Medya, Konya: Çizgi Yayınevi

Kitap Bölümleri:

- Vahap Göksu (2018). "Seçimler ve Oy Verme Davranışı", Siyaset Sosyolojisi, Çizgi Kitabevi, ss. 209-229

- Orhan Gökçe, Vahap Göksu (2018). “Siyasal Toplumsallaşma”, Siyaset Sosyolojisi, Çizgi Kitabevi, ss. 149-164

- Orhan Gökçe, Vahap Göksu (2018). “Kamusal Alan”, Siyaset Sosyolojisi, Çizgi Kitabevi, ss. 231-246


  Yönetilen Tezler

  Yöneticilik Görevleri:

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:
BirimGörevBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
S.Ü. İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Siyaset Ve Sosyal Bilimler A.B.D.Enstitü Kadrosunda Birimde Görevli28/01/200809/08/2016

 Ek Bilgi

 Dersler
Dersin Adı
LİSANS BİTİRME PROJESİ-I
LİSANS BİTİRME PROJESİ-II
Seçmen Davranışı ve Medya
SİYASET BİLİMİ
SİYASİ DÜŞÜNCELER TARİHİ-I
SİYASİ DÜŞÜNCELER TARİHİ-II