İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ
 
 Adı Soyadı: DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ HAYRİYE SAĞIR
Fakülte Adı:  İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ KENTLEŞME VE ÇEVRE SORUNLARI A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  KENTLEŞME VE ÇEVRE SORUNLARI
E-Mail :  hayriyesamur selcuk.edu.tr
Telefon : 0-332-2234359
Adres : Selçuk Ünv. İ.İ.B.F Kamu Yönetimi Bölümü Oda No:207 Kampüs/KONYA
Url :
 
  Kurum :
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Selçuk Üniversitesi2002 

  Akademik Yayınlar:

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
SAGIR HAYRIYE (2016). Liberal �greti ve Yerel Y�netimlerin Iliskiselligi: Teorik Bir
Inceleme. Mehmet Akif Ersoy �niversitesi Sosyal Bilimler Enstitis� Dergisi, 8(14), 282-307.,

SAGIR HAYRIYE,DOGANALP BURCU (2016). BULANIK �OK-KRITERLI KARAR VERME
PERSPEKTIFINDEN T�RKIYE I�IN ENERJI KAYNAKLARI DEGERLENDIRMESI. Kastamonu
�niversitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fak�ltesi Dergisi(11), 251-274., 
EROGLU HACER TUGBA,SAGIR HAYRIYE (2012). Mobile Government in the Context of Citizen
Oriented Administration: A General Assessment Regarding the Practices in Turkey.
Current Research Journal of Social Sciences, 4(6), 415-424.
B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında
basılan bildiriler :
�UKUR�AYIR MEHMET AKIF,SAGIR HAYRIYE,Y�CEYILMAZ ALI ARDA (2015). Local Democracy
and Representation in Municipal Council. GAI International Acedemic Conferences, 54-63.

SAGIR HAYRIYE,EROGLU HACER TUGBA (2014). LOCAL ADMINISTRATION SYSTEMS AND
LOCAL DEMOCRACY PERCEPTION. International Academic Conference - International Institute
of Social and Economic Sciences, 468-478. 

�UKUR�AYIR MEHMET AKIF,SAGIR HAYRIYE,Y�CEYILMAZ ALI ARDA (2014). THE PLACE OF
METROPOLITAN MUNICIPALITIES IN TURKISH ADMINISTRATION SYSTEM. International
Journal of Multidisciplinary Thought, 4(4), 355-364. 

EROGLU HACER TUGBA,SAGIR HAYRIYE (2014). THE NECESSITY AND FUNCTIONALITY OF
INFORMATION MANAGEMENT SAFETY: A CASE ANALYSIS IN TURKEY PERSPECTIVE.
International Academic Conference - International Institute of Social and Economic Sciences, 82-
89. 

�UKUR�AYIR MEHMET AKIF,EROGLU HACER TUGBA,SAGIR HAYRIYE (2013). LOCAL
GOVERNANCE AND CITY ASSEMBLIES IN TURKEY. International Journal of Multidisciplinary
Thought, 3(1), 93-102.
SAGIR HAYRIYE,ERTAS HANDAN (2012). GLOBALIZATION AND ITS ACTION AREAS.
International Academic Conference - International Institute of Social and Economic Sciences, 610-
636
ERTAS HANDAN,SAGIR HAYRIYE (2012). THE IMPORTANCE OF LOCAL GOVERNMENTS IN
FORMATION OF SOCIAL POLICY. International Academic Conference - International Institute of
Social and Economic Sciences, 236-246. 

SAGIR HAYRIYE,EROGLU HACER TUGBA (2012). S�rd�r�lebilir Kalkınmada Yesil Yakalılar
D�nemi. 1ST INTERNATIONAL CONFERENCE ON SUSTAINABLE BUSINESS AND TRANSITIONS
FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT, 537-542. 
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki b�l�mler:
KADIN GIRISIMCILIGI, B�l�m adı:(K�RESEL S�ZLESMELERDEN YEREL UYGULAMALARA
TOPLUMSAL CINSIYET ESITLIGI POLITIKALARI) (2016)., SAGIR HAYRIYE,EROGLU HACER
TUGBA, NOBEL YAYINEVI, Edit�r:Avsar Bilge, Doganalp Burcu, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 348,
Kamu Y�netiminde Sosyal Medya Kuramdan Uygulamaya, B�l�m adı:(�evreci
Topumsal/Sosyal Hareketler ve Sosyal Medya) (2015)., SAGIR HAYRIYE, Palet Yayınları, Edit�r:
Handan Ertas, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 254
Yerel ve Kentsel Politikalar, B�l�m adı:(Bilisim Sistemleri ve Yerel Politikalar) (2012)., SAGIR
HAYRIYE, �izgi Kitabevi, Edit�r:�ukur�ayır, M. A. & Tekel, A., Basım sayısı:2, 
Yerel ve Kentsel Politikalar, B�l�m adı:(Yerel Demokrasinin G��lendirilmesinde Mobil Devletin
Rol�) (2012)., EROGLU HACER TUGBA,SAGIR HAYRIYE, �izgi Kitabevi, Edit�r:�ukur�ayır, M. A.
&Tekel, A., Basım sayısı:2
�UKUR�AYIR MEHMET AKIF,SAGIR HAYRIYE (2008). Enerji Sorunu �evre ve Alternatif Enerji
Kaynakları. Sel�uk �niversitesi Sosyal BIlimler Enstitis� Dergisi(20), 257-278., 
 �UKUR�AYIR MEHMET AKIF,EROGLU HACER TUGBA,SAGIR HAYRIYE (2012). Yerel Y�netisim
Katılım ve Kent Konseyleri. Yerel Politikalar(1), 91-120.
 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
ATMACA YILDIZ,SAGIR HAYRIYE (2015). AVRUPA BIRLIGI B�LGESEL POLITIKASININ T�RK
KAMU Y�NETIMI SISTEMINE ETKISI �ZERINE DEGERLENDIRMELER. KAMU Y�NETIMINDE
DEGISIMIN Y�N� VE ETKILERI, 40-59., 

�UKUR�AYIR MEHMET AKIF,SAGIR HAYRIYE (2013). B�lgesel �ekim Merkezi Olarak Konya’nın
Sosyo-Ekonomik G�stergeleri. 8. Kamu Y�netimi Sempozyumu, 665-678., 

SAGIR HAYRIYE,EROGLU HACER TUGBA (2012). KAMU POLITIKALARINDAKI D�N�S�M�N
ENERJI SEKT�R�NE YANSIMALARI: ENERJI PIYASASI D�ZENLEME KURUMU BAGLAMINDA
BIR DEGERLENDIRME. KAMU PLITIKALARINDA D�N�S�M - KAYFOR 2012, 701-721

  Yönetilen Tezler

  Yöneticilik Görevleri:

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:

 Ek Bilgi

 Dersler
Dersin Adı
ÇEVRE SORUNLARI VE HUKUKU
ÇEVRE SORUNLARI ve HUKUKU
Kent Sosyolojisi
Kent Sosyolojisi
KENTLEŞME VE KONUT POLİTİKASI
KENTLEŞME ve KONUT POLİTİKASI
LİSANS BİTİRME PROJESİ-I
LİSANS BİTİRME PROJESİ-II
Uluslararası Çevre Politikaları
Uluslararası Çevre Politikaları