İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ
 
 Adı Soyadı: ARŞ.GÖR. MÜCAHİT NAVRUZ
Fakülte Adı:  İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ KENTLEŞME VE ÇEVRE SORUNLARI A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  KENTLEŞME VE ÇEVRE SORUNLARI
E-Mail :  mucahitnavruz66 gmail.com
Telefon : 03322233046
Adres : Selçuk Ün. İktisadi ve İdari Bilimler Fak. Kat 2
Url :
 
  Kurum :

  Akademik Yayınlar:

Özer, M. A. & Navruz, M. (2013). Yerel Yönetimler Reformu Nereye Doğru? Türkiz Dergisi. Yıl 4. Sayı 21 Mayıs-Haziran

Navruz, M.(2014). Bütünleşme ve Ayrımlaşma İkileminde Kent Mültecileri: Konya’da Suriyeli Mülteciler. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüsek Lisans Tezi Çalışması 

Navruz, M., (2015). Factors Affecting Changes in Perceptions of Turkish People Towards Syrian Refugees. InternationalJournal of Social Sciences, 4(4),75-84.

Çukurçayır, A. Eroğlu, H. T., Sağır . H. & Navruz. M. (2014) (Ed.). Kamu Yönetiminde Değişimin Yönü ve Etkileri. 13. Kamu Yönetimi Kongresi BildiriKitabı 

Navruz, M.& Yılmaz, F. H. (2016). The Impacts of Rural Votes on Local Politics: Analyzing Impacts of RuralAreas on Metropolitan Municipalities in 2014 Turkish Local Elections

Navruz,M. & Yılmaz, F. H) (2016). The Effect Of Fellow-Polıtıcıan on Local Development; Myth Or Reality?: Example ofRize/Turkey 

Navruz,M. (2016). Teori ve Özellikler Çerçevesinde İslam Şehrinin Geçmişten GünümüzeKonya’da Yansımaları. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü DoktoraSemineri Çalışması  

Şahin, A. & Navruz, M. (2016). Türkiye’de Son Dönem İslam Şehrini Canlandırma Politikaları:Konya Örneği. Büyükçekmece I. Uluslararası Yerel Yönetimler Kongresi   


  Yönetilen Tezler

  Yöneticilik Görevleri:

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:

 Ek Bilgi

 Dersler