İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Tanıtımı

 

         Selçuk Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde 1988-1989 akademik yılında Kamu Yönetimi Bölümü olarak eğitime başlamıştır. Kurucu Bölüm Başkanı Selçuk Üniversitesi Eski Rektör Yardımcısı, Fırat Üniversitesi Eski Rektörü ve TODAİE Eski Başkanı Prof. Dr. Eyyüp Günay İspir’dir. Bölüm Başkanlığını 1991 Mayıs ayı itibariyle Prof. Dr. Orhan Gökce üstlenmiştir. 2016 yılında Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi adını alan bölümün akademik yapısı Siyaset ve Sosyal Bilimler, Yönetim Bilimleri, Kentleşme ve Çevre ile Hukuk Bilimleri olmak üzere 4 (dört) anabilim dalından oluşmaktadır. Bölümde 6 Profesör, 2 Doçent, 2 Doktor Öğretim Üyesi, 1 Araştırma Görevlisi Doktor, 7 Araştırma Görevlisi ve 1 Öğretim Görevlisi olmak üzere toplamda 19 öğretim üyesi ve elemanı görev yapmaktadır. Dört yıllık bir bölüm olan Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde Siyaset Bilimi, Yönetim Bilimleri, Türk Siyasi Hayatı, Türk Yönetim Tarihi, Toplum Bilimi, Siyasi Düşünceler Tarihi vb. çeşitli alan derslerinin yanı sıra hukuk, istatistik, iktisat gibi diğer disiplinlere ait dersler de verilmektedir.