İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İŞLETME
Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) - Program Çıktılarının İlişkilendirilmesi

 
P.Ç.1
Muhasebe,finans,üretim,pazarlama ve insan kaynakları alanlarında gerekli bilgilere yeterli düzeyde sahip olur.
P.Ç.3
Muhasebe,finans,üretim,pazarlama ve yönetim fonksiyonlarından görev aldığı konularda ekip çalışması yapar ve ekibi ile bilgilerini paylaşır.
P.Ç.4
İşletmenin muhasebe,finans,üretim,pazarlama,yönetim fonksiyonlarından görev aldığı konularda sorunları tanımlar,analiz eder ve çözüm yolları sunar.
P.Ç.2
Muhasebe,finans,üretim,pazarlama ve yönetim fonksiyonlarından görev aldığı konularda bilgi teknolojilerini kullanır.
P.Ç.12
İnsan kaynaklarını yönetir, insan ilişkilerini analiz eder.
P.Ç.8
Finansman ve ekonomi bilgisini kullanarak yatırım projelerini hazırlar ve analiz eder.
P.Ç.7
İşletmelerin üretim planlarını yapar ve kontrol eder.
P.Ç.11
Ulusal ve uluslararası pazarlarda uygun strateji, taktik ve teknikleri uygular.
P.Ç.13
Muhasebe ve Mali Müşavirlik yetkinliği kazanır.
P.Ç.10
Temel Hukuk Bilgisini muhasebe, finans, üretim, pazarlama ve yönetim alanlarında kullanır.
P.Ç.5
Temel İstatistik Bilgisini muhasebe,finans,üretim,pazarlama ve yönetim alanlarında kullanır.
P.Ç.9
Temel Psikoloji,Sosyoloji ve Davranış Bilgisini muhasebe,finans,üretim,pazarlama ve yönetim alanlarında kullanır.
P.Ç.6
Ekonomi Kurallarını muhasebe,finans,üretim,pazarlama ve yönetim alanlarında kullanır.
TYYÇ1
Alanında ileri düzeydebilgilere sahiptir
TYYÇ2
Alana ilişkin bilgileriçalışanlar ve ekiparkadaşlarına aktarabilmebecerisine sahiptir.
TYYÇ3
Karar, uygulama vedavranışlarında alana ilişkinedindiği bilgileri kullanmaksuretiyle verileriyorumlayabilme, analizedebilme, sorunlarıtanımlayabilme ve çözümönerileri getirebilmebecerisine sahiptir.
TYYÇ4
Alana ilişkin konularda araştırma veçalışma yapar.
TYYÇ5
Proje yürütücüsü ya da katılımcısıolarak proje hedeflerine uygunsorumluluk alır.
TYYÇ6
Örgüt/Kurum için amaç ve hedefbelirler.
TYYÇ7
Edindiği bilgi ve becerilerieleştirel olarak değerlendirir.
TYYÇ8
Öğrenme gereksinimininsürekliliğini kavradığınıgösterir.
TYYÇ9
Alanı ile ilgili edindiği bilgi vebeceriler düzeyindeki düşüncelerinive önerilerini ilgililere yazılı ve sözlüolarak aktarır.
TYYÇ10
Mesleki alanda paydaşlarla etkili iletişim kurar.
TYYÇ11
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleriDüzeyinde bilgisayar yazılımı ilebirlikte bilişim ve iletişimteknolojilerini kullanır.
TYYÇ12
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyindekullanarak alanındaki bilgileri izlerve meslektaşları ile iletişim kurar.
TYYÇ13
Örgüt/Kurum, iş vetoplumsal etikdeğerlere uygundavranır.
TYYÇ14
Örgütün/Kurumunpaydaşlarıylailişkilerini analiz ederve etkin biçimdeyürütür.
TYYÇ15
Yenilikleri teşvikedebilme becerisinesahiptir.
TYYÇ16
Örgüte/kuruma ilişkineleştirel düşünür.
TYYÇ17
Sosyal haklarınevrenselliği, sosyaladalet, kalite vekültürel değerler ileçevre koruma, işsağlığı ve güvenliğikonularında yeterlibilince sahiptir.