İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İŞLETME
 
 Adı Soyadı: ARŞ.GÖR. GAMZE ŞEKEROĞLU
Fakülte Adı:  İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ MUHASEBE VE FİNANSMAN A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  MUHASEBE VE FİNANSMAN
E-Mail :  gamzetoraman selcuk.edu.tr
Telefon : 03322233098
Adres : Selçuk Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü Oda No:A125
Url :
 
  Kurum :
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Selçuk Üniversitesi İ.İ.B.F.2011 

  Akademik Yayınlar:

1. ŞEKEROĞLU, G., ACAR, M., GUZEL,F. 2017. “Green Bonds as a Finance Instrument for Environmental Projects: The World and Turkey Applications”, 3th International Conference on Sustainable Development, 19-23April, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina.

2. GUZEL, F., ACAR, M., ŞEKEROĞLU, G. 2017. “Sovereign Wealth Funds: A Comparison of Turkish Sovereign Wealth Fund with the World Samples”, Periodicals of Engineering and Natural Sciences, Vol. 5, No. 2, June 2017, pp. 165-175.

3. ŞEKEROĞLU, G., ACAR, M. 2017. "Kurumsal Yönetimin Teknik Etkinlik Üzerindeki Etkisi: BİST Kurumsal Yönetim Endeksinde Yer Alan Firmalarda Bir Uygulama", Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 60, Aralık 2017, s. 1-15. 


  Yönetilen Tezler

  Yöneticilik Görevleri:

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:
BirimGörevBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
S.Ü. İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Muhasebe Ve Finansman A.B.D.Enstitü Kadrosunda Birimde Görevli23/02/201123/11/2016

 Ek Bilgi

 Dersler