İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İŞLETME
 
 Adı Soyadı: ARŞ.GÖR. GAZİ KURNAZ
Fakülte Adı:  İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ
Ana Bilim Dalı:  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
E-Mail :  gazikurnaz89 gmail.com
Telefon :
Adres : Selçuk Üniversitesi, İİBF İşletme Bölümü.
Url :
 
  Kurum :
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Selçuk Üniversitesi2014 

  Akademik Yayınlar:
1. İRAZ, Rıfat., ABUL. Akın,. & KURNAZ, Gazi , " Çalışanların Kurumsal Sosyal Sorumluluk Algısının Yenilikçilik Performansı İle İlişkisi: Konyada Tekstil İşletmesi Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma ", Selçuk Üniversitesi, İ.İ.B.F., Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 30. Özel Sayısı, , 35-49, 2017,( Kurum Dergisi )
2. Çetinkaya, A.Ş.,& Kurnaz, G., " The Effect OfPerson-Job Fit On The Performance Appraisal: A Research in KonyaTextile Enterprises ", Business &ManagementStudies: An International Journal, BMIJ, Vol. 5, Issue 3., , pp:747-764, 2017,( )

Yayınlar Bekleniyor
  Yönetilen Tezler

  Yöneticilik Görevleri:

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:
BirimGörevBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
S.Ü. İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme BölümüEnstitü Kadrosunda Birimde Görevli19/09/2014 

 Ek Bilgi

 Dersler